İMAMI AZAM

Aşağıdaki yazı, Yaşar Nuri Öztürk’ün son eseri olan İmamı Azam savunması adlı kitabının, 259 ve 260. sayfalarından alınmıştır..


’’… … … …. . Emevi Arapçılığının yeni takipçileri olan bügünkü dinciler, Cumhuriyet döneminin Bir ‘’zorbalık’’ dönemi olduğunu, bu dönemde devrimler adına ulemaya baskılar uygulandığını, hatta bazılarının idam edildiğini avazları çıktığı kadar bağırarak propaganda etmektedirler.

Söylenenlerin tümü yalan, iddiaların tümü haysiyet ve hayadan uzaktır.
Yaptıkları, sadece Haçlı emperyalizm borazanlığıdır.
Bir kere bu iki yüzlü zihniyet, eğer zulme gerçekten karşı ise, işe Emevi zorbalarının İmamı Azam ve benzerlerine yaptıklarını eleştirmekle başlaması gerekir. Oysaki bu zihniyet, bırakın İmamı Azamı, Peygamber Ehlibeyti’ne yapılan zulümleri bile eleştirmemekte, ‘’onlar içtihad farkından doğmuş hatalardır’’ diyerek işi geçiştirme namertliğini tercih etmektedir. Sonra da kalkıp Kurtuluş Savaşı’na, o savaşı veren vatan perverlere iftira atılmakta, İngiliz İşgalcileri hesabına hıyanet etmiş birtakım alçakların tepelenmesini bir tür ‘ulema katliamı’ gibi tanıtmaktadır. Hangi ulema? Hainin ulemalığının ne anlamı olur.

Bu yeni Emeviciler, eskinin Emevi hıyaneti ile yeninin haçlı zulmüne ses çıkarmamayı, bu hıyanet ve zulümlere karşı çıkanlara ise savaş açmayı din haline getirdiler. Bütün uğraşları, Muhammed ve İslam düşmanı Haçlı kodamanlarla iş ve ağız birliği halinde Mudafaai Hukuk Cumhuriyetine sövmektir. Bunların Hz. Muhammed’e deccal diyenlerle hiçbir kavgaları olmadı; bütün mücadeleleri, emperyalizmi tepeleyen Mustafa Kemal’i deccal ilan etmeye uyarlandı. Bu hayasızlık ve hıyanette öylesine ileri gittiler ki, AB Haçlılar birliğinin dayatmasıyla Türk çocuklarının din dersi kitaplarından Kelime Şahadet’teki ‘’Muhammedün resulüllah’’ cümlesini ve hutbelerden ‘’Allah katında din İslam’dır’’ ayetini çıkardılar.. ’’

Burada bir ilave yapmak istiyorum:
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın basılı ve internet ortamındaki Kur’an mealinde Ta-Ha süresi 121. ayetine ‘HAVVA’ ismi eklenmiştir. Havva ismi Kur’an’ın aslında, orjinalinde yoktur. Havva ismi Tevrat’ta adam kıssasında geçer.
Dini, Kur’anı’ korumakla, İslam’a hizmet etmekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an’ a ekleme yapmış, O’nun ‘’değiştirilemez’’ özelliğine pervasızca müdahale etme cüretini göstermiştir..
D. İ. B bunu niçin yapmıştır? Kime, neye hizmet etmektedir?
Bu yanlışından, günahından dönmeyi düşünüyor mudur?

Saygılarımla,

Yazar : Vedat Akbaşak

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website