Kıyamet Saati

 

KIYAMET  SAATİ

Araf  Suresi  187 :
Yes’elûneke anis sâ’ati eyyâne mursâhâ, kul innemâ ilmuhâ inde rabbî, lâ yucellîhâ li vaktihâ illâ huv(huve), sekulet fîs semâvâti vel ard(ardı), lâ te’tîkum illâ bagtete(bagteten), yes’elûneke ke enneke hafiyyun anhâ, kul innemâ ilmuhâ indallâhi ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
1. yes’elûne-ke : sana sorarlar
2. an es sâati : saatini (vaktini), o saatten, o saat hakkında
3. eyyâne : ne zaman
4. mursâhâ : vukua gelmesi
5. kul : de
6. innemâ : sadece, yalnızca
7. ilmu-hâ : onun ilmi
8. inde rabbî : Rabbimin yanında, Rabbimin katında
9. lâ yucellî-hâ : onu açığa çıkarmaz (açıklamaz) açığa vermemek
10. li vakti-hâ : onun vakti, zamanı
11. illâ hu : ondan başkası (ancak o)
12. sekulet : ağır geldi
13. fî es semâvâti : göklerde, göklere (semalara)
14. ve el ardı : ve yerde, yerlere
15. lâ te’tî-kum : size gelmez
16. illâ bagteten : ancak ansızın (ansızın olmaktan başka bir şekilde)
17. yes’elûne-ke : sana sorarlar
18. ke enne-ke : sanki sen
19. hafiyyun : haberdar olarak, gizli olarak, (gizliden haberi olan)
20. anhâ : ondan
21. kul : de
22. innemâ : sadece
23. ilmu-hâ : onun ilmi
24. inde allâhi : Allah’ın indinde, katında
25. ve lâkinne : ve lâkin, fakat
26. eksere en nâsi : insanların çoğu
27. lâ ya’lemûne : bilmezler

MEALİ  :          Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O’ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Şimdi  KURAN   da   kıyametin  alameti olmayacak  ( O size ansızın  gelecek )  diyorsa ve  Yüce bir Peygamberine  seslenerek ^^ Sanki  senin  kıyametin   gelmesi ile  bilgin  varmış  gibi sana  soruyorlar  diyorsa  demek  oluyorki Peygamberimizin   Kıyametin vakti ile   ne zaman  kopacağı yada  belirtisi  olacağını bilmesinin  imkanı  yoktur (  BİR  ANDA KOPACAK ŞEYİN   BELİRTİSİ Mİ OLUR  )

Hal  böyle  iken   Allah  peygamberine  böyle  seslenirken  ELÇİSİ kalkıpta   kavminin  arasında  gezerken,otururken,sohbet  ederken = (   Kavmim  ben kıyametin  ne  zaman  kopacağını  size söyleyeyim mi ?   Bakın  Önce DECCAL gelecek şöyle şöyle olacak  sonra MEHDİ gelecek  şöyle şöyle olacak  diye   bir KONUŞMA  yapar mı  ?

Bu   kıyamet ile ilgili  sözler UYDURMA  değil midir   bu  ayet  gösterilerek neden  o bir  kıyamet yalan  yanlış rivayetlere inanır  müslümanlar ?  Hatta  deccali  tarif  edecek sonra  MEHDİ yi  tarif edecek.

O  SİZE ANSIZIN  GELECEKTİR  diyor  ayet   ansızın  gelecek  şeyin  belirtisi  olur mu  soruyorum  ???


About the Author
Author

metafizik199

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website