Şirk Hastalığı Günümüzde de Canlıdır!

Şirk Hastalığı Günümüzde de Canlıdır!

Allah bizi Kuran’da birçok yerde şirkin çok büyük bir günah olduğu konusunda uyarır. Hatta şirk aşağıdaki ayette de belirtildiği gibi affedilmeyecek tek günahtır.

Nisa 116.
Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı dilediği kişi için affeder. Allah’a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.

Bu durumda, şirkin ne olduğunu çok iyi anlamak ve kaçınmak gerekir. Şirk koşmak dar anlamıyla bilindiği üzere putperestlikten ibaret değildir. Şirk koşanların birçoğu Allah inancı olup, onun peşi sıra ilahlar edinen veya ondan başkasına kulluk eden kimselerdir. Konuyla ilgili iki çarpıcı ayet şu şekildedir:

Zumer 3.
Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah’ındır! O’nun yanında birilerini daha veliler edinerek, “Biz onlara, bizi Allah’a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz.” diyenlere gelince, hiç kuşkusuz, Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.

Yunus 18.
Allah’ın yanında bir de kendilerine zarar veremeyen, yarar sağlayamayan şeylere kulluk ediyorlar ve şöyle diyorlar: “Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçılarımızdır.” De onlara: “Allah’a, göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi haber veriyorsunuz?” Şanı yücedir O’nun, ortak koştuklarından arınmıştır O.

 

Bu bağlamda Allah dışında birinden ahiret için medet ummanın yanlış olduğu, yalnız Allah’a dayanıp güvenmek ve ondan yardım istemek, yalnız ona teslim olmak gerektiği de aşağıdaki ayette belirtilmektedir.

Secde 4.
Allah’tır ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra arş üzerinde egemenlik kurmuştur. O’nun dışındakilerden size ne bir dost vardır ne de bir şefaatçı. Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?

Öyleyse bir takım velilerin peşinden körü körüne gitmek, onlara teslim olmak doğru değildir. Bizim için ölçü Allah’ın indirdiği vahiy olan Kuran’dır. Ona uyanın kurtulacağı da aşağıdaki ayetlerde açıkça dile getirilmektedir.

Enam 51.
Rablerinin huzurunda haşredileceklerinden korkanları, o vahiy ile uyar ki korunabilsinler. Onların O’ndan başka ne bir dostu vardır ne de şefaatçısı.

Araf 3.
Rabbinizden size indirilene uyun; O’nun berisinden birtakım velilerin ardına düşmeyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Aşağıdaki ayetlere de dikkat edilirse; büyük ve efendi olarak bilinenlere körü körüne itaatin de sonunun hüsran olabileceği açıkça görülmektedir.

Ahzab 66.
Gün olur, yüzleri ateşin içinde evrilip çevrilir de şöyle derler: “Vay başımıza! Keşke Allah’a itaat etseydik, keşke resule itaat etseydik.”

Ahzab 67.
Ve derler ki: “Rabbimiz! Biz, efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.”

Ahzab 68.
“Rabbimiz, onlara iki kat azap ver; onları büyük bir lanetle lanetle!

Öyleyse yapılması gereken, peygamberimizi örnek almak ve Kuran’ı çok iyi anlamak ve ona uymaktır.

İbrahim 1.
Elif, Lâm, Râ. Bir kitaptır bu. Ki indirdik sana, çıkarasın diye insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura; Hamîd, Azîz olanın yoluna…

Körü körüne birilerinin peşi sıra düşmek ise bizi felakete götürür. Unutmayalım ki Allah Yunus Suresi 10. Ayette de belirtildiği gibi pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine bırakır.


About the Author
Author

theunifier

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website