ÂİŞE ANNEM

ÂİŞE ANNEM

Bize, hayâtımızdaki en sevgili kişi kim diye sorsalar, muhakkak annemiz aklımıza gelir. Önce Allah, sonra peygamberi, sonra da annemiz. Müslümanların sıralaması genelde budur. Doğrusu da bu olmalıdır.

O kadar kutsaldırlar ki, birinin annemize sövmesi veya kötü söz söylemesi, en sâkinimizi bile delirtir. Keşke ölümsüz olsalar dediğimiz birisi varsa, o da kuşkusuz annelerimizdir.

Onlara karşı içimize bu sevgiyi ve merhameti koyan, kendilerine “öff” demekten bizi men eden Rabbimiz, peygamberin eşlerinin de annelerimiz olduğunu, son kitapta bize bildirmiştir. (Ahzab 6)

Peki, annemiz adına yüzyıllar önce uydurulan iftirâ ve yalanlara inanan ve bunu utanmadan, sıkılmadan anlatan sübyancı hoca müsveddelerine gereken cevâbı veriyor muyuz?

Psikoseksüel iblisler tarafından uydurulmuş şeytânî rivâyetlere göre, peygamber, 6 yaşındaki bir çocukla evlendi. (Bu çocuk bizim annemiz)

Peygamberi canından, kanından, malından, her şeyden çok sevdiğini söyleyen sözde müslümanların, peygamberlerine atılan pedofili iftirâlarına cevapları ne oldu dersiniz?

-6 yaşında evlendi ama 9 yaşında ilişkiye girdi.

-Arabistan’da iklim yüzünden kızlar o yaşlarda ergenliğe giriyormuş.

– … Kem Küm

-Peygamberdir, bildiği bir şey mutlaka olmalı.

-Tarihi çarpıtmayın! Ne altısı, ne dokuzu, 15 yaşında evlendi. (tarihi çarpıtmayın diyen adamın 1400 sene öncesine dair kanıtı var sanki)

Allah’ın süper ahlâk üzere inşâ ettiği o müthiş peygamberin savunulması da bir o kadar acıklı kaldı maalesef.

* * *

“Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” diyen Tanrı’nın mutlaka buna da bir cevâbı olmalı.

Var da zaten…

Nîsâ sûresi 6. âyet, yetimlerin akılca olgunlaştıklarına ve sorumluluk şuuruna ulaştıklarına kanaat getirdikleri görülürse, mallarının kendilerine iade edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Ve dikkat edin! Yüce Allah, din ve dünya işlerinde, malı koruma ve bilerek harcama husûsunda yetimlerin bu yaşının, evlenme (nikâh) yaşı olduğunu belirtiyor.

Siz şimdi bırakın 6 yaşı, 9 yaşı, 15 yaşı, bir birey hangi yaşta bu olgunluğa erişir?

Hangi yaşta erişirse, o yaş onun evlenme yaşıdır. Çocuklarını 15’inde, 16’sında evlendiren anne-babalara duyurulur.

Bugün bu safsatalara inananlara söyleyin, 6 yaşındaki, 9 yaşındaki kızlarını, 55-60 yaşındaki hacı dayılara versinler. Verirler mi? Asla vermezler ama peygamberlerine ve onun eşlerine yapılan bu aşağılık iftirâlara boyun eğip inanırlar.

İnandıkları rivayetlerde, peygamberin eşlerinden Âişe ve Marie dışındaki tüm hanımları duldu. Ama nedense, bu rivâyetlerin arasına bir kız çocuğu sokma fikri oluştu. Görüldüğü gibi pedofil yüzyıllardır var ve bu adamlar kız çocuklarıyla evlenebilmek için bu rivâyetleri uydurdu.

Marie, sözde câriye idi. İslam, köleciliği kesin olarak yasakladığı hâlde, bugünkü Sünnîlerin dinlerinin özü kölecilik ve câriyecilik olduğu için, bunu söylemekte bir sakınca görmezler.

Ben bir Müslüman olarak, anneme yapılan iftirâlara cevap vermek durumundayım ve üzerime düşeni yapıyorum. Siz de bu yalanlara artık gerekli cevâbı verin.

Bunu, hadis veya rivâyet denilen uydurmalardan değil, Tanrı’nın bizzat korumasına aldığı kitaptan yapın.

Saygılar…


About the Author
Author

MaCBeTH

Leave a reply

Name (required)

Website