Takva nedir müttaki kimdir?

Takva nedir müttaki kimdir

Takva, lugat manası çekinmek sakınmak ve korkmaktır. Ama takva sahibi olmak dediğimiz zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Kuranı Kerime baktığımız zaman takva sahipliği ve Allah`a yakîn hasıl olma durumu görüyoruz.

Müttaki, takva sahibi olan kişi demektir.

Kuran`ı Kerimde Takva ve Müttaki ile ilgili ayetlere baktığımız zaman hep bir müjde ile karşılaşmaktayız.

13 / RAD – 35: Muttakilere vaadolunan cennet, altından nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimî olan (bahçe) gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kâfirlerin sonu ise ateştir.

16 / NAHL – 30: Ve takva sahiplerine: “Rabbiniz ne indirdi? ” denildi. “Hayır (güzellikler). ” dediler. Ahsen olanlara (iradesini Allah`a teslim edenlere) bu dünyada haseneler (iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler) vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin (takva sahiplerinin) yurdu ne güzeldir.

16 / NAHL – 31: Onlar (muttakiler), altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada, onların diledikleri herşey vardır. İşte Allah, (ahsen olan) muttakileri (bihakkın takvanın sahiplerini) böyle mükâfatlandırır.

19 / MERYEM – 85: O gün muttakileri (takva sahiplerini), Rahmân`ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz (toplayacağız).

24 / NUR – 34: Ve andolsun ki size, açıklanmış âyetler ve sizden önce geçmiş (nesillerden) örnek(ler) ve muttakiler (takva sahipleri) için öğütler (emirler) indirdik.

38 / SAD – 49: Bu (Kur`ân-ı Kerim), bir Zikir`dir. Ve muhakkak ki muttakiler (takva sahipleri) için sığınakların en güzeli (Allah`ın Zat`ı) vardır.

54 / KAMER – 54: Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehir (çevresin)dedirler. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır.

69 / HAKKA – 48: Ve muhakkak ki O (Kur`ân), gerçekten muttakiler (takva sahipleri) için bir öğüttür.

77 / MURSELAT – 41: Şüphesiz, muttaki olanlar, gölgeliklerde ve pınar başlarındadır.

78 / NEBE – 31: Gerçek şu ki; muttakiler için bir kurtuluş ve mutluluk vardır.

———————————————-

2 / BAKARA – 194: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (yasaklar) karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah`a karşı takva sahibi olun ve Allah`ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin!

3 / AL-İ İMRAN – 76: Hayır, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) AHDini yerine getirir de takva`ya ulaşırsa (takva sahibi olursa), muhakkak ki; Allah, takva sahiplerini sever.

3 / AL-İ İMRAN – 102: Ey îmân edenler! Hakkıyla takva sahibi olanlar (nasıl bir takvanın sahibi ise aynı onlar) gibi, Allah`a karşı takva sahibi olun ve (ölmeden önce) Allah`a teslim olun.

3 / AL-İ İMRAN – 125: Evet… Eğer sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onlar size aniden gelirlerse (saldıracak olurlarsa) Rabbiniz, bu nişaneli meleklerin beş bini ile size yardım edecektir.

3 / AL-İ İMRAN – 133: Rabbinizden mağfirete ve arzı (yerleri) göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki; (o cennet), takva sahipleri için hazırlanmıştır.

5 / MAİDE – 27: Onlara Âdem`in iki oğlunun haberini (kıssasını, aralarında geçen olayı) hakkıyla oku. Allah`a yaklaştıracak kurban sundukları zaman, kurban ikisinin birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen): “Seni mutlaka öldüreceğim. ” dedi. O da: “Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. ” dedi.

5 / MAİDE – 65: Eğer kitap ehli, âmenû olup (Allah`a ulaşmayı dileyip), takva sahibi olsalardı, elbette günahlarını örterdik. Ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık (dahil ederdik).

6 / EN`AM – 51: Ve Rab`lerine haşrolunmaktan korkan kimseleri, onunla uyar. Onların, O`ndan (Allah`tan) başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Böylece onlar takva sahibi olurlar

Yukarıdaki örnek ayeti kerimelerden görüyoruz ki müttakiler için müjdeler vardır.

Peki kimdir müttaki, nasıl takva sahibi olunur, takva nedir?

Cevapları yine Kuranı Kerim`de buluyoruz:

8 / ENFAL – 29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).

Ey âmenû olanlar, Allah`a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.

30 / RUM – 31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).

O`na (Allah`a) yönelin (Allah`a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

30 / RUM – 32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyeâ(şiyean), kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).

(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.

Yazar : ali


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website