KURAN KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA ÇIKARIR

4- Dosdoğru bir yol üzerindesin.
5- Aziz ve Rahim’ in indirdiği üzerindesin.
36-Yasin Suresi 4, 5

Bu bir kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan
nura (aydınlığa), O övgüye layık, Aziz olanın yoluna çıkarman
için sana indirdik.
14-İbrahim Suresi 1

Bu kitap (Kuran) insanları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Allah’ın
indirdiği (Kuran) üzerinde olan dosdoğru yol üzerinde olur. Kuran’a
uyanlar bu ayetler gibi birçok ayetten güç ve destek alırlar.
Peki Fetavayı Hindiyelere uyanlar, Tirmizi, Muvatta, Buhari, Müslim
gibi kitaplara uyanlar ve bunları Kuran gibi dinin kaynağı gösterenler,
böylece Kuran’ın dindeki tekelini bozma girişiminde bulunanlar
nereden güç ve destek alıyorlar? Kuran, Peygamber döneminde
yazıldı, ezberlendi. içinde hiçbir çelişki ve mantığa aykırılık
yoktur. Diğer hiçbir kaynak, Peygamber hayattayken yazılmadı.
Üstelik ileride hadisleri ve mezhepleri inceleyen bölümlerde göreceğ
imiz gibi bu izahlar Kuran’la, kendi aralarında ve mantıkla çelişirler.
Nerede çağın ve aklın çok önünde olan Kuran? Nerede çağın gerisinde, İslam’dan insanları kaçırmış uydurma hadisler ve mezhepler? (4. Bölümden 12. Bölüme kadar Kuran’a eş koşulan izahları inceleyip, dinin kaynağı olmaya lâyık olmadıklarını göstereceğiz)

Uydurulan Din ve Kuran`daki Din
Kuran Araştırmaları Grubu
www. kurandakidin. com

Yazar : Y@ş@r


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website