Duanın Önemi…

Bu yazıda Bakara Suresi 186. ayetten hareketle hem Allah’a dua etmenin öneminden bahsetmek istiyorum hem de bu ayetten çıkarılabilecek diğer sonuçlara değinmek istiyorum.

2 – Bakara Suresi –
186. Kullarım sana benden sorarlarsa ben Karîb’im, gerçekten çok yakınım. Dua edenin çağrısına, bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm. Hadi onlar da bana karşılık versinler, bana inansınlar ki doğru ve iyiyi bulabilsinler.

Ayette Allah bizlere dua etmenin önemini vurguluyor. Kullara dua etmelerinin önemi vurgulanırken Allah’ın bir takım özelliklerine de vurgu yapılıyor. Örneğin Allah’ın tüm insanlara çok yakın olduğu belirtiliyor. Allah’ın tüm kulların ne yaptıklarından, ne söylediklerinden, ne düşündüklerinden yani evrende olup biten her şeyden her an haberdar olduğu dua etme ile ilgili olarak bu ayette de belirtiliyor. Bu ayete göre her kulun ettiği duadan Allah o anda haberdar olur. Dahası ayette de belirtildiği gibi Allah sadece tüm dualardan anında haberdar olmakla kalmaz ayrıca tüm dualara olumlu ya da olumsuz cevap verir. Sonuç olarak her kul özellikle de inanan insanlar Allah ile iletişimi yoğun tutmalıdırlar. İnananlar gerek namazda gerekse hayatın her anında Allah’ı anabilir, Allah’a dua edebilir, Allah’tan gerek bu dünya gerekse ahiret için istekte bulunabilirler.

Ayetin son cümlesi de bence oldukça önemli. Ayetin ilk cümlesinde insanların Allah’a dua edebilecekleri, yakarabileceklerinden bahsedilirken ayetin ikinci cümlesinde Allah’ın da insanlara çağrıda bulunduğu dahası bu çağrıya inanç, doğruyu ve iyiyi bulma olarak karşılık beklediği belirtilmektedir. Benim buradan anladığım Kuran’ın birçok ayetinde belirtilen Allah’ın Peygamberler ile vahiy yolu ile özel bir biçimde iletişim kurmaları dışında; Allah’ın diğer kulları ile de iletişim kurduğu, onları da ihmal etmediği, unutmadığıdır. Allah tarih boyunca insanlarla peygamberler, peygamberlere gönderilen vahiy ve kutsal kitaplar aracılığıyla iletişim kurmuştur. Bugün için bizim Allah’tan gelen mesajı almamızın yegâne yolu son kutsal kitap olan Kuran’ı Kerim yolu iledir. İnsana düşen ise Allah’ın bu mesajına ve çağrısına inanç, teslimiyet, kulluk ve doğru ve güzel işler ile karşılık vermektir. Allah’ın mesajına olumsuz karşılık verildiğinde kuşkusuz Allah hiç bir şey kaybetmeyecektir ancak Allah’ın mesajına olumsuz karşılık veren kişi çok şey kaybedecektir.


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website