Kuran’daki “Birr” Kavramı…

ALİ İMRAN
92: Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar(1) erdeme(2) ulaşamazsınız. İnfak ettiklerinizi Alim olan Allah bilir!

(1) Sevdiğiniz şeyler: para, mal, mülk, yiyecek, içecek, giysi, mevki, ilim, beden kuvveti vb.

İnfak etmek: Allah rızası için Erdemli bir şekilde paylaşmaktır’tır.

Ayette sevdiğiniz şeylerden infak ediniz emrinin olması üzerinde durulması gereken bir şeydir. Allah Teâlâ burada insan psikolojisini gözler önüne koymuştur. Bu psikolojiyi şöyle bir örnekle açıklayalım: Sevilen bir şey ile insan arasında güçlü bir bağ oluşur. Bu bağı kırmak güçtür. Örneğin birinin çok sevdiği bir arabası vardır, bunu asla satmaz. Ama çocuğu hasta olsa bu çok sevdiği arabasından vazgeçebilir. Çünkü çocuğunu arabasından daha çok seviyordur. İşte müminler de Allah Teâlâ’yı en çok sevdikleri için bu sevdikleri mallarından vazgeçmelidirler. Kur’an’da infak konusu üzerinde sıkça durulan bir konudur.

Ayrıca, kötü ve gereksiz şeyleri paylaşmak erdemlice bir davranış değildir, bu paylaşma biçimi infak olmaz. İçinde erdem barındırmayan bir davranışsa Allah Rızası için yapılamaz. Dolayısıyla İman etme iddiamızı gerçekleştirmek istiyorsak sevdiğimiz mallarımızdan infak etmeliyiz. Allah Teâlâ bunun karşılığını fazlasıyla verir.

(2) الْبِرَّ:el-birr ifadesi meallerde; iyilik, hayır, erdem şeklinde çevrilmektedir. Bu kelimenin anlamını Kuran’dan almak en doğrusu olur ki Allah Teâlâ çok net bir şekilde açıklamıştır:

“Birr, yüzünüzü doğu ve batı yönüne çevirmeniz değildir fakat birr’e erenler Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman eden, sevdiği halde malı yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışa, dilenenlere ve boyunduruk altındakilere infak eden, namazı kılan ve zekâtı veren, ahidleştiklerinde ahdini yerine getirenler, zorluk hali, zarar anları ve güçlük zamanında sabredenlerdir. Onlardır sadık olanlar ve onlardır muttaki olanlar”
(el-Bakara, 2/117).

Görüldüğü gibi Bakara suresindeki bu ayet birrin ne olduğunu açıklıyor. Sözlükte ise “iyilik, doğruluk, itaat, hayır ve hasen” anlamlarına gelir. Birr’e ulaşmış kimseye berr veya çoğulu ebrar denir. Berr ayrıca iyiliği sonsuz olan Allah’ın adıdır. Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan demektir. Ayrıca yazılan tefsirlerde “birr” kelimesi, hayrın, iyiliğin kemal noktası, Allah’ın rahmeti, rızası ve cenneti manalarında anlaşılmıştır.

Yani genel olarak iyilik olarak çevrilebilir. Ama 2:177 ayetine göre erdem olarak çevirdik.

Kısacası birr Kur’an’da erdem için kullanılır. El-Berr ise kullarına iyiliği ve nimetleri bol olan Allah Teâlâ için kullanılır.

 

 

…Berr olabilmeyi Berr olan Allah hepimize nasip eylesin…


About the Author
Author

akaber114

Leave a reply

Name (required)

Website