Kadınların Tanıklığı ve Kadın Erkek Eşitliği…

Bir bayan arkadaşım Kuran’dan aşağıdaki ayeti örnek gösterip neden kadınların erkeklerden daha aşağı bir seviyede tutulduğundan dert yanıyordu.

 

Bakara suresi 282:
Ey iman sahipleri! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğinizde onu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borç altına giren kişi de onu kayda geçirtsin ve Rabbinden korksun da borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Borç altına giren, aklı ermez yahut zayıf-çaresiz biri ise yahut yazdırmaya gücü yetmiyorsa, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun. Eğer iki erkek yoksa rızanızla kabul edeceğiniz tanıklardan bir erkek ve iki kadın gerekir. Bu kadınlardan biri şaşırırsa/unutursa ötekisi ona hatırlatsın diyedir. tanıklar, çağırıldıklarında çekimser davranmasınlar. Küçük veya büyük, borcu, süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında adalete daha yakın, tanıklık için daha sağlam, kuşkuya düşmemeniz için daha elverişlidir. Ancak aranızda döndürüp durduğunuz tamamen peşin bir ticaret sözkonusu ise onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Karşılıklı alış-veriş yaptığınızda da tanık bulundurun. Yazıcıya da tanığa da zarar verilmesin. Böyle bir şey yaparsanız bu, kendinize kötülük olur. Allah’tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah, her şeyi en iyi biçimde bilendir.

 

Ben de kendisine bu ayetten yada Kuran’ın herhangi bir yerinden kadınların erkeklerden daha aşağı seviyede olduğu sonucunun çıkarılamayacağını anlattım. Tanıklık vaya şahitlik genelde yapılmak istenmeyen, çekinilen bir durumdur. Özellikle de borç alış verişinde. Taraflardan birinin şahitleri kendi lehine olmaları konusunda zorlaması, rahatsız etmesi ihtimali nedeniyle. Kadınların da toplumda erkeklere göre rahatsız edilmeleri ve incitilmeleri daha kolay olmaktadır. Kuran’da da tanıklık gibi zor görevler genelde erkelere verilmiştir.

Ayette belirtilen, iki erkeğin bulunmadığı durumda bir erkek ve iki kadın olsun şeklindedir. Yani bir erkek eşitir iki kadın uygulaması değildir. Öyle olsaydı, iki erkek yerine dört kadın şahit de olur denilirdi. Buradaki ifade, kadınların yaptıkları şahitlik nedeniyle rahatsız edilmelerini engellemeye yöneliktir.


About the Author
Author

Fazil

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website