Dinimiz ve Erkek Çocukların Sünnet Olması…

Kur’an-ı Kerim, babalarımızdan gelen yanlışları sürdürmememiz konusunda bizi uyarır.
Öyleyse gelenek-görenek dediğimiz davranışların tümüne dikkat edecekmişiz. Bunların her birisine bir konu açabilirim, ancak bu konuya öncelik vermek istedim.

Araştırdım ve sünnet olmak Yahudilerin ve Hristiyanların yaptığı bir kesimdir. Yahudilerde zorunluluk olarak görülür, Hristiyanlar ise bu konuyu (kısmen) tartışırlarmış. Görüyoruz ki biz İslam dinine inanıyorum diyen Müslümanların da yapmayı sürdürdükleri, aslında Kur’an-ı Kerimde geçmeyen dolayısıyla yapın denilmeyen bir gelenek-görenektir.

Sünnetin, erkeksel gelişimi durdurduğu da söylenmektedir. Ayrıca bir takım hazları azaltır. İşte bu yüzden ruhani denen ruhsuzlar ve bir takım yobazlar sünnet geleneğini çıkartmış hazza kilit vurmuşlardır. Yani bize helal kılınan zevk’i, haram saymışlardır anlayacağınız.

Aynı zamanda insanlar birbirlerine çeşitli cezalar uygulamaktadırlar bunların hiçbirisi Kur’an-ı Kerim’de olmayan taşlama, recm gibi birçok kulluk dışı geleneklerdir.

Allah’ın adına uydurulmuş, hadisler sayesinde bu hurafe gelenekte dine giriş yapmıştır çünkü bu asla bir gereklilik değildir. Tümüyle delilsiz iddialardır. Türkçe Kur’an-ı Kerim okuyunuz.

Halk ağzında öyle bir yayılmıştır ki sünnet olmayan erkek değil denmektedir, kız verilmez, babalar sünnette gururlanır çocuklara pelerin takılır ata bindirilir, arabaya bindirilir, içkiler havada uçuşur, evler ayakkabı gir çık batar çıkar..

Sünnet olmuş kardeşlerimizin üzülmelerine gerek olmadığını düşünüyorum çünkü, farkında olmadan yapılan bir işti bu yüzden Allah’a sığınıyoruz. Yoksa hiç birimiz böyle sapkın bir geleneği kurban gitmek istemezdik. Umarım herkese bilinç yayılır.

Değerli okuyucular, aklıma gelen bir diğer düşünceyi de sizlere hatırlatma ve araştırma olarak sunmak istedim. Bu hususta başka kaynaklardan da bilgi aldım. Umarım faydam olur, çocuklarınıza dikkat ediniz.


About the Author
Author

TekGemidenGelenler

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website