Kur’an-ın Önerdiği Ceza Sistemi ve Hırsızların Ellerinin Kesilmesi

KUR’AN-IN ÖNERDİĞİ CEZA SİSTEMİ ve HIRSIZLARIN ELLERİNİN KESİLMESİ Kur’an-ın insanlığa önerdiği Hukuk sisteminde Şahısların sorumlu oldukları 2 olgu vardır. 1. ALLAH 2. Toplum Kur’an; topluma karşı olan sorumluluklarımızı neticede ALLAH’a karşı sorumluluk olarak tanımlayarak Şahısların içerisinde bulundukları Kur’an emirleri ile yaşamaya çalışan topluma uyumunu faydasını ibadet kabul ederek Toplumun düzen ve Refahını Garanti altına almaktadır. Toplumun refahı huzuru Kur’ani düzen (daha&helliip;)

Dinimiz ve Erkek Çocukların Sünnet Olması…

Kur’an-ı Kerim, babalarımızdan gelen yanlışları sürdürmememiz konusunda bizi uyarır. Öyleyse gelenek-görenek dediğimiz davranışların tümüne dikkat edecekmişiz. Bunların her birisine bir konu açabilirim, ancak bu konuya öncelik vermek istedim. Araştırdım ve sünnet olmak Yahudilerin ve Hristiyanların yaptığı bir kesimdir. Yahudilerde zorunluluk olarak görülür, Hristiyanlar ise bu konuyu (kısmen) tartışırlarmış. Görüyoruz ki biz İslam dinine inanıyorum diyen Müslümanların da yapmayı sürdürdükleri, aslında (daha&helliip;)

İnançlı İnsanlar Nasıl Görünürler?

Arkadaşlar toplumda bir takım ayrışmalar bulunmakta bu görüşlerden birisi de görünüş ile ilgilidir benim dikkatimi çeken erkekler için olanlardır. Sitenizde de okumuştum, kaş aldırmanın bir sakıncası yok çünkü benim de kaşlarım gür olduğu için ve fizik olarak biraz daha irice olduğumdan dolayı bir gün yaşlıca bir amca ile konuşuyorduk ben kahvehanede çalışırken kaba olmadığım halde bana kibarca kızdın mı ? (daha&helliip;)

Dünyada ve Ahirette Güzellik…

2 – Bakara Suresi – 200. …..İnsanlardan bazısı şöyle der: “Ey Rabbimiz, bize dünyada ver!” Böylesi için âhirette bir nasip yoktur. 201. Onlardan kimi de şöyle yakarır: “Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver! Ve bizi ateş azabından koru!” 202. İşte böyle diyenlere kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı çok çabuk görür. Yukarıdaki ayetler Allah’ın insanlara (daha&helliip;)

İnsanlar Hz. Adem ve Hz. Havva’dan yaratıldılarsa neden 4 kan grubu var?

Bu soruya cevap vermek için önce kan gruplarını belirleyen genetik faktörleri hakkında biraz bilgi almamız gerekiyor. Kan gruplarını belirleyen üç çeşit gen vardır: A,B ve 0. Her insanda bu genlerden bir tane annesinden, bir tane de babasından olmak üzere iki tane gen vardır. A ve B genleri baskındır, yanı bu genler her koşullarda aktiftirler. Diğer taraftan 0 geni çekinik gendir, baskın (daha&helliip;)

Ateşten Çukurun Kenarından Kurtulmak…

İnsan için birlikte vakit geçirdiği, yakın ilişki kurduğu kişilerin özellikleri çok önemlidir çünkü insan yanındakilerin huyundan, fikirlerinden, davranış biçimlerinden çok net bir şekilde etkilenir. Modern hayat hepimizi farklı farklı ortamlara girmeye, kendimizden çok farklı kişiler ile iletişim içinde olmaya mecbur eder. Çoğumuz seçmediğimiz ve asla seçemeyeceğimiz iş ya da okul arkadaşları ile saatlerimizi geçiririz. Bir süre sonra, birlikte geçirilen vaktin (daha&helliip;)

Müzik Ruhun Gıdası mı?

Her şeye haram denmez elbet ancak ağızdan çıkanı da bilmek gerekir. Biliyoruz şarkılar hep aşk, yokluk, çekilen acılar gibi temeller üzerine oturtulmuş yakınmalardır. Bir nevi dert anlatırlar çoğunda, insanları üzerler hiçbir hafiflik vermezler aksine bağımlılık yapar. Çünkü Allah iyilikte yarışmayan, bunu istemeyen kullarına sürekli zamanı öldürerek yaptıklarını hoş göstermiştir. Diye düşünüyorum ve böylece o insanlar artık duymazlar,görmezlerde. (Bana göre) Kur’an-ı (daha&helliip;)

Güneş Doğarken Namaz Kılınır mı ?

Namaz gereken temizlik ile, her zaman kılınabilir. ” Allah birdir, Allah’tan başka İlah yoktur. ” ” Doğunun da batının da Yaratıcısı Allahtır. ” Bugün hala büyüklerimiz babalarımızdan gelen yanlışı sürdürüyor olabilirler bize düşen ise biz de diğerleri gibi olmayıp kibarca gerçeği Kur’an-ı Kerim ile açıklayabiliriz, bilinçlenmek içinde okumayı hatırlatabiliriz, hep aklımızda olsun herkes ancak kendinden sorumlu. (daha&helliip;)