BİR BÜYÜK UYDURMA: RECM(TAŞLAYARAK ÖLDÜRME)

Mezhepçi islam’ın en haddi aşan uygulamalarından biri de Recm yani taşlayarak öldürme cezasıdır.Fakat asıl dehşet oaln şudur ki;gelenekçiler sırf recmi,yani zina edeni taşlayarak öldürmeyi haklı çıkartmak için,Kuran’ın eksik olduğunu,aslında recm ayetinin var olup,bu ayetin keçi tarafından yenilip yok edildiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir.Kuran’a ilave olan tüm mezheplerin recmi savunur.Buhari,Müslim,Ebu Davud,Hanbel,ibni Mace gibi bütün meşhur kitaplar recmi savunurlar.Eğer recmin yanlışlığı ve (daha&helliip;)

Hz. İbrahim’in Hadisleri Nerede?

Kaşif Ahmed Şehzade, Allah’a ve elçiye itaatten kastın; Allah’ın elçisiyle gönderdiği mesaj olan Kuran’a uymak olduğunu söyler ve Kuran’da aktarıldığı gibi Peygamberimiz’in bizim için örnek olduğunu, fakat Peygamberimiz’e dair bilgiler için de tek geçerli ve yeterli kaynağın Kuran olduğunu söyler. Şehzade, Mümtehine Suresi 4. ayeti örnek göstererek şöyle der: Aşağıdaki ayet, Hz. İbrahim’in örneğini geleneklerin ve ona atfedilen sözlerin arasından (daha&helliip;)

Hırsızlık

”Hırsızlık yapan erkek ve kadının,yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin.Allah kudret ve üstünlüğün kaynağıdır (Aziz), tüm hikmetlerin kaynağıdır (Hakim). Kim zulmünden sonra tövbe eder,halini düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder.Allah çok affedici(Gafur), çok merhametlidir (Rahim).” (5/Maide Suresi Ayet 38-39) Ayetlerde hırsızlık açık bir şekilde yasaklanmış ve boyutuna göre kimilerince oldukça sert görülebilecek bir ceza ile karşılık bulmuştur.Hırsızlık (daha&helliip;)

Bir Arada Sıralanan 11 Emir

1. ALLAH’tan başkasına kulluk/ibadet etmeyin. 2. Anaya-babaya çok iyi davranın. 3. Akrabaya hakkını verin.Çaresize ve yolda kalana da.Fakat israf ederek saçıp savurmayın.Elinizi bağlayıp da boynunuza asmayın.Ama onu büsbütün de salıvermeyin. 4. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. 5. Zinaya yaklaşmayın.Çünkü o iğrenç bir iştir. 6. Allah’ın saygıya layık kıldığı cana haklı bir sebep yokken kıymayın. 7. Yetimin malına yaklaşmayın.Ama rüştüne erişinceye kadar,güzel (daha&helliip;)

Çocuklarımıza Anlattığımız “Hikaye” mi ?

Hiç düşündünüz mü çocuklarımıza neden hikaye anlatırız diye? Uyusunlar bir şeyler öğrensinler diye diyebiliriz şu da var ki çocuklarımız bu yaşlarda uyutulmaya değil bilinçlendirmeye de ihtiyaç duyarlar. İşte bu yüzden çocuklarımıza gün içindeki gerçekleri ve tarihimizi çocuğun anlayabileceği kadar yalın bir şekilde, açıklayıcı bir şekilde anlatabiliriz. Tek hakiki rehber olan Kur’an-ı Kerim’de her şey vardır. (Dosdoğru yola iletecek olan bilgiler.) (daha&helliip;)

Sorguladınız mı Hiç?

Hz. Yusuf…. yıllarca hapiste geçirdi Allahın peygamberi iken… Hz. Nuh, azgın sularda dalgalarda ecel terleri döktü günlerce. Bazı peygamberler öldürüldü…. Hz. Muhammed savaştı yıllarca….. Hz. İbrahim ateşe atıldı….. Meryem kavminde RECM cezası olduğu yıllarda babasız doğurdu Hz. İsayı… Hz. Musa arkasında Firavun ve askerleri öldürmek için gelirken geçti denizden.. Hz. İsa yahudilerin hışmına uğradı yıllarca… Gönderemez miydi meleklerini kafirlerin ve (daha&helliip;)

Nişanlanmak Doğru mu?

Arkadaşlar birazcık uzun bir konu oldu ama artık vaktinizi helal edin. ” Nişanlanmak evliliğe giden bir yoldur, adımdır. ” derler ama öyle olmayabilir. Sınavımızda (hayatımızda) bırakamıyorsak bazen hırsımızı bir an önce bırakıp, elimize Kur’an-ı Kerim ‘i alarak inceleyelim düşüncesindeyim çünkü o içinizdeki hırsınızı (nefsinizi) er ya da geç sahibine teslim edeceğiz hepimiz hayırlısıyla da gerçeği görebileceğiz daha iyi sahibimiz Yüce (daha&helliip;)

İçimizdeki Şeytan

Düşmanlık… Her ne kadar içimiz almasa da, dilimiz varmasa da kalbimizdeki yatalak, gözümüzde kısık bir bakıştır o… Mutlaka karşı karşıya gelmişizdir bu hisle. İyi de böyle bir hisse sahipsek düşmanımız kim?? Kimi düşman biliriz? Elbette kendisinden en çok kötülük gördüğümüzü. Hatta fazla düşünmeye de gerek kalmadan güzel kitabımız Kur’an söylüyor en tehlikeli düşmanımızı: Şu bir gerçek ki, şeytan sizin için (daha&helliip;)