About the Author
Author

ayhansulun

BİR BÜYÜK UYDURMA: RECM(TAŞLAYARAK ÖLDÜRME)

Mezhepçi islam’ın en haddi aşan uygulamalarından biri de Recm yani taşlayarak öldürme cezasıdır.Fakat asıl dehşet oaln şudur ki;gelenekçiler sırf recmi,yani zina edeni taşlayarak öldürmeyi haklı çıkartmak için,Kuran’ın eksik olduğunu,aslında recm ayetinin var olup,bu ayetin keçi tarafından yenilip yok edildiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir.Kuran’a ilave olan tüm mezheplerin recmi savunur.Buhari,Müslim,Ebu Davud,Hanbel,ibni Mace gibi bütün meşhur kitaplar recmi savunurlar.Eğer recmin yanlışlığı ve (daha&helliip;)

Hz. İbrahim’in Hadisleri Nerede?

Kaşif Ahmed Şehzade, Allah’a ve elçiye itaatten kastın; Allah’ın elçisiyle gönderdiği mesaj olan Kuran’a uymak olduğunu söyler ve Kuran’da aktarıldığı gibi Peygamberimiz’in bizim için örnek olduğunu, fakat Peygamberimiz’e dair bilgiler için de tek geçerli ve yeterli kaynağın Kuran olduğunu söyler. Şehzade, Mümtehine Suresi 4. ayeti örnek göstererek şöyle der: Aşağıdaki ayet, Hz. İbrahim’in örneğini geleneklerin ve ona atfedilen sözlerin arasından (daha&helliip;)

Hırsızlık

”Hırsızlık yapan erkek ve kadının,yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin.Allah kudret ve üstünlüğün kaynağıdır (Aziz), tüm hikmetlerin kaynağıdır (Hakim). Kim zulmünden sonra tövbe eder,halini düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder.Allah çok affedici(Gafur), çok merhametlidir (Rahim).” (5/Maide Suresi Ayet 38-39) Ayetlerde hırsızlık açık bir şekilde yasaklanmış ve boyutuna göre kimilerince oldukça sert görülebilecek bir ceza ile karşılık bulmuştur.Hırsızlık (daha&helliip;)

Bir Arada Sıralanan 11 Emir

1. ALLAH’tan başkasına kulluk/ibadet etmeyin. 2. Anaya-babaya çok iyi davranın. 3. Akrabaya hakkını verin.Çaresize ve yolda kalana da.Fakat israf ederek saçıp savurmayın.Elinizi bağlayıp da boynunuza asmayın.Ama onu büsbütün de salıvermeyin. 4. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. 5. Zinaya yaklaşmayın.Çünkü o iğrenç bir iştir. 6. Allah’ın saygıya layık kıldığı cana haklı bir sebep yokken kıymayın. 7. Yetimin malına yaklaşmayın.Ama rüştüne erişinceye kadar,güzel (daha&helliip;)

Noel ve Kuran

Noel Bayramı,bildiğiniz gibi Hristiyanların Hz. İsa’nın doğumgününü geleneksel olarak kutladığı yıllık tatildir.Hz. İsa’nın doğuşunun ‘rivayet’lere göre 2012. yılına ulaşmış bulunmaktayız. Noel Bayramı, başta Hristiyanlık olmak üzere ülkemizin de dahil olduğu geniş bir kitle tarafından,ALLAH’ın çizdiği sınırlar çiğnenerek çılgınca kutlanıyor.Özellikle son yıllarda ‘Müslüman’ bir ülke olan ülkemizde,Hristiyanların bu çirkin ‘NOEL’ geleneğine en az onlar kadar sahip çıkıldığını üzülerek görüyoruz..Gerçekten inanılır gibi (daha&helliip;)