NUR

Allah`ın, göğsünü İslam`a açtığı kimse, Rabbinden bir NUR üzerinde olmaz mı? Allah`ın zikrine/Kur`an`a karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlardır, açık bir sapıklık içindekiler. Allah, sözün/hadisin en güzelini, bibirine benzer iç içe ikili mânalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah`ın zikri/Kur`an`ı karşısında yumuşar. Bu, Allah`ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. Allah`ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur. ZÜMER/22-23


O halde sen yüzünü, bir hanîf olarak dine, Allah`ın insanları üzerinde yarattığıfıtrata çevir. Allah`ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar. Rum/30

İşte böylece sana da emrimizden bir RUH ile vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir NUR yaptık. Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin. ŞURA/52

İnsan eliyle yazılamış metinlerin en büyük özeliği metinlerin sürekli değişikliliğe maruz kalmasıdır. Yazar dahi kendi yazdığı metne her baktığında mutlaka bir açık gedik bulabilecek ve yazısını mutlaka değiştirecektir. Kendi kibri gözlerini kör etmemişse şayet bunu hep yapacaktır. Yâda yazısını okuyan başka bir bilen tarafından mutlaka yazısı eleştirilecek ve değiştirilecektir. Bunun sebebi kâinatın hareket hailinde olmasıdır. Harekete katılmayan oluşumlar durağan olup kokuşup sistem dışı bırakılarak ‘’HELAK’’olmaya mahkûmdurlar. Durağan olan suyun dahi kokuşması gibi. Ölen insan bedeninin kokuşması gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Hayal gücünüze ve bilginize havale ediyorum. Rabbimiz muhteşem bir sistem kurmuş. Hareket halindeki evrende Rabbin yasaları gereği oluşan oluşumlar kendi yasaları gereğidir oluş ve bozuluş halindedirler.. Fakat biz Bu yasaları okurken ‘’Durağan olursak kokuşuruz!’’Rabbin ilmine sınır tanımak hâşâ yaratılmış için mümkün değildir. Hangi bilinç düzeyinden kıyas yaparak Kâinatın yaratılış mucizesine sınır koyup kâinat ‘’enerji-ışık-gölge’’oyunudur diyip. Yaratılışı sınırlandırabiliriz.

Bazı dinler ve felsefî inançlar tamamen nûr/IŞIK motifi üzerine kurulmuşlardır. Bunlardan birisi Maniheizm olup, bu inanışa göre evren deki bütün varlıklar aydınlık ve karanlık (nûr ve zulmet) karşıtlığı üzerine kurulmuştur. Nûr iyiliğin, zulmet de kötülüğün sebep ve kaynağıdır. Evren bu karşıtlığın mücadele alanıdır ve iki güç arasındaki savaş kesintisiz olarak devam eder. Bu tanım, aynı şekilde Mecusîliğin dualist (iki tanrılı) inancıyla da uyum içerisindedir. Zaten onlar iyilik tanrısını sembolize eden ve bir ışık kaynağı olan ateşe tapmaktaydılar (bk. Mecusilik mad. ).

RABBİN BİZE AHİR ZAMAN KİTABI OLARAK emrindeki Ruhul kudus elçiliğinde Nebi-Elçimize 23 senede KUR’ANI inzal ETTİRMİŞ OLMASI BAŞLI BAŞINA BİR MUCİZEDİR.. Hareket halindeki kâinatta TEK BİR HARFİ DEĞİŞTİRİLİP EKSİLTİLMEDEN 23 senede bölüm bölüm İNDİRİLEN VE ALLAH CC. TARFINDAN KORUMA ALTINA ALINAN KİTAP HİDAYET REHBERİMİZ OLARAK KORUNMAKTADIR. Kitabın durağan olması başlı başına diğer bir mucizedir. Yaşayan ölüleri diriltmesi ve Hidayet Rehberi olarak başka bir kitabın rehber-kılavuz olmasını asla RAKİP olarak görmemsi ins ve cin bir araya gelse bir benzer suresini bir araya getirememelerini söylemesi beni KUR’ANIN MUCİZESİNE HAYRAN BIRAKMIŞTIR. Rabbim hepimize bir NUR GÖNDERMİŞ. Karanlılarda olan nefsimizi aydınlığa ulaştırıp NURLANALIM diye. Ay bir nurdur. Kendi potansiyel nurunu kendi içinde barındırmaktadır. Kendisine belirlenen yörüngesinde halden hale geçmektedir. BİZDE Tıpkı AY gibi YAŞAM VE ÖLÜM ARASINDA Halden halden girmekteyiz.

İnşallah bizde RABBİN REHBERLİĞİNDE HALDEN HALE GEÇMEYE ADAYIZDIR. Kıyamda NURUMUZLA KALKABİLMEK İÇİN.

Yazar : Mürüvvet Çalışkan

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website