ŞEYTAN NEDİR?

Selam, Kur`anı türlü türlü şekillerde insanların huzuruna sunduk. Ama ne yazık ki, pek ilgilenen olmadı. Youtube dan edindiğim istatistik raporlarına göre Türkiye, Bulgaristanın bile gerisinde kaldı Kur`an dinlemekte… !Ama ben asıl amacım olan Kur`anı insanlara anlatma işinden vazgeçecek değilim.


Bu yazımda ŞEYTAN nedir?Onu anlatmaya çalışacağım… ! Evet herkesin bildiği şeytanın doğru olmadığını söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum.
Şeytan sağlam bir bilgiye sahip olmadan insanın yada cinin aklının ürettiği zannıdır.

Yani şeytan herkesin sandığı gibi cin soyundan olan ve insan ve cinleri doğru yoldan saptırmak için yaratılmış bir varlık değildir. Bilakis Nas suresinde şeytanın insandan ve cinden olduğunu söyleyen ALLAH aklını kullanabileceklere şeytanın mahiyeti hakkında yeteri kadar bilgi vermektedir.

Ayrıca Kur`anda geçen iblisin Ademe secde etmemeside, iblisin bilgisizce ürettiği akılsızlığa bir örnektir. Ama iblisin bu bilgisizliğinin neticesiyle üretmiş olduğu düşüncenin adı şeytan olarak adlandılmalıdır. Yoksa Allahın insan ve cinleri yoldan saptırması için şeytan diye bir varlık yaratmış olması söz konusu bile değildir. Bunu idda edenler apaçık bir iftira içine düşmüşlerdir.
Allah kullarına apaçık belgelerle gerçeği öğreterek, bilgisizlikten kurtarmak ve onları Kendisine çıkan dosdoğru bir yola iletmek isterken, kullarını sapıtmak için şeytan adında bir varlık yaratmış olması imkansızdır. Şeytan aklın bilgisizce ürettiği düşüncenin ta kendisidir.

Buna zanda diyebiliriz, ama dini bozmak isteyen güruh kelimeleri bağlamlarından kaydırmakta usta oldukları için Kur`anda geçen müteşabih kelimelerin anlamlarını değiştirerek uzun bir zamandır insanlara dini yanlış öğretmektedirler.

İşte o yüzden dünyanın başından bela ve musibetler eksik olmamaktadır. çünkü insanlar Allaha ortak koşmayı doğru din sanmaktalar ve Kur`anı anlamak yerine anlatılanları kabul etmeyi tercih etmektedirler.

Yer yüzünde inandığını sananların çoğunluğu Allaha ortak koşmayı doğru din sayarken Allahın bu toplumlara RAHMET etmesi düşünülemez. Ancak RAHMAN olması sebebiyle dünyadaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Konuyu dağıtmadan son söz olarak şunu söylerim. ŞEYTAN aklın bilgisizlikle üretiği düşünce, zandır, Allah şeytan diye bildiğiniz bir varlık yaratmamıştır.
Vesselam 19. 09. 2011 Birol Çetin teslimolangmail. com

Yazar : Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website