Hırsızlık

”Hırsızlık yapan erkek ve kadının,yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin.Allah kudret ve üstünlüğün kaynağıdır (Aziz), tüm hikmetlerin kaynağıdır (Hakim). Kim zulmünden sonra tövbe eder,halini düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder.Allah çok affedici(Gafur), çok merhametlidir (Rahim).”
(5/Maide Suresi Ayet 38-39)

Ayetlerde hırsızlık açık bir şekilde yasaklanmış ve boyutuna göre kimilerince oldukça sert görülebilecek bir ceza ile karşılık bulmuştur.Hırsızlık yapan kişinin elinin kesilmesinin emredilmesi oldukça açık ve net bir ifadedir.Ancak burada önemli olan iki nokta vardır.Birincisi hırsızlığın tanımının doğru bir şekilde yapılması,diğeri ise Kur’an’daki kullanımda elin kesilmesi ifadesinin küçük bir çizik ya da kesikten,koparılmaya kadar geniş bir anlam ifade ediyor olmasıdır.Örnek olarak Yusuf suresinin 31. ve 50. ayetlerinde,hırsızlık yapanın elinin kesilmesinin emredildiği Maide suresi 38. ayetteki aynı fiil yer almakta ve Yusuf suresinden de görüldüğü gibi bir sofra başında otururken Hz. Yusuf’u karşılarında gören kadınlar Hz. Yusuf’un güzelliği karşısında kendilerinden geçmekte ve ellerindeki bıçaklarla farkında olmadan kendi ellerini kopardıkları değil çizik şeklinde küçük yaralar aldıklarıdır.Aynı şekilde Türkçe’deki kullanımı da konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.örneğin bir meyveyi soyarken bıçakla elimi kestim dediğimizde kimse bundan elimizin kökünden kopardığımızı anlamaz.Görüldüğü gibi ayetin ifadesi çizerek yara vermekten koparmaya kadar geniş bir anlamı ihtiva etmektedir.Bu cezanın uygulanması noktasında bir tereddüt olmasa da az önce de ifade edildiği gibi hangi durumlarda ne oranda uygulanacağı konu ile ilgili ayrı bir pencere açmaktadır.Çoğu zaman insanların güç yetirebildikleri insanları yargılayabildikleri,ekmek ya da baklava çalan bir çocuğun şiddetle cezalandırma yoluna gidildiği ama binlerce insanın hakkına girerek yolsuzluk yapan bir zenginin görmezden gelindiği hesaba katıldığında bu ölçüyü belirleyebilmek için akıl ve vicdan sahibi olunması ve tam anlamıyla adaleti sağlama endişesinin duyulması gerekir.

Her ne kadar kimi çevreler tarafından insanlık dışı bir uygulama oalrak görülse de esasen bu şekilde hırsızlığın en aza indirileceğine şüphe yoktur.Yaptığı hırsızlık sonucu elinin kesileceği ve insanlar içinde alenen hırsızlığının teşhir edileceğini bilen biri bu kadar koaly bir şekilde insanların mallarına kastedemezçoysa hırsızlık,bırakın ihtiyaç duymak için yapılmasını,adeta bir meslek haline getirilmiş,hatta kimi kişiler için bie heyecan ve zevke dönüştürülmüştür.Ayetler ise açık bir biçimde hırsızlık etmeyi yasaklamakta ve insanların hakkına girilen her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğün be kapsama alınmasını mümkün kılmaktadır.

(NOT:Yazı,Emre Dorman’ın ”Kur’an-ı Kerim’deki Temel Emirler Ve Yasaklar” adlı kitabından alınmıştır.) Selamlar..


About the Author
Author

ayhansulun

Comments (6)
Leave a reply

Name (required)

Website