Ahlaksızlığın Temel Nedeni: Şirk

Yeryüzünde yapılan en büyük ahlaksızlık; Allah tek ilah olmasına rağmen O’na ortaklar koşmaktır. Çünkü, ortak koşmak; dürüst olmamak, yalan söylemek ve iftira atmak, elinde bir kanıt olmadan Allah hakkında ileri geri konuşmaktır. Ortak koşmak, büyük bir zulümdür. Kendisine kesin bilgi (Kuran) ile delil gelmesine rağmen batıl yolda ısrarcı olmak ahlaksızlığın dibe vurduğunun kanıtıdır.

İnsanlar arasında dürüst olmayan, yalana sığınan, iftira atanlar güven vermeyen insanlardır ve dışlanırlar. Kendisine iftira atılan biri, iftira atana karşı şiddetli bir tavır sergiler. Hal böyleyken kendisine iftira atılan kişi Allah’a ve elçisine iftira atıldığında bunu türlü bahanelerle hoş görmektedir. Kendisine yapılmasını hoş görmediği eylemi, Allah’a ve elçisine karşı hoş görüyorsa burada büyük bir ahlaki problem vardır.

Bütün resuller öncelikle Allah’a ortak koşmamakla yükümlü oldular(6Enam14,6Enam163)

Erdemli ve olgun insan olmalarının en temel faktörü kendilerine gelen vahyi hayatlarının tüm anlarına işlemeleri oldu. Emrolundukları gibi dosdoğru oldular. Hak ve Adaleti ayakta tuttular.

İlgili ayetleri lütfen inceleyiniz:

Şirk koşanlar Allah’ın varlığına inanır (31Lukan25-10yunus31)
Şirk büyük bir zulüm (zalim) ve iftiradır. (31Lukman13, 7Araf37, 4Nisa48)
Allah hakkında bilmediklerini konuşanlar zalimdir. (6Enam21, 3Ali İmran94, 7Araf37)
Zalimler, insanları saptırmak için yalanlarla kendi uydurdukları haramları Allah’a mal ederler (6Enam144, 10Yunus59)

Şirk koşanlar Allah’ın haram kılmadıklarını haram kılarlar (6Enam148)

Şirk koşanlar, Allah’tan indirileni yeterli görmez, sorgulamadan atalarının izleyicisi olurlar (2Bakara170,5Maide104)

İftira edenler Allah ile ilgili konularda vahye dayalı konuşmazlar (3Ali imran24)
Allah’a karşı yalan söyleyenler dalalettedir, sapıktır. (34Sebe8, 4Nisa116)

Şirk koşanların dini parça parçadır, mezheplere gruplara bölünmüşlerdir (30Rum31,32)

Allah’a ortak koşanlar, kendileri ile Allah arasına aracılar/şefaatçiler koyar (39Zümer3)
Allah’a ortak koşanlar hesap gününde bağışlanmayacaktır. (4Nisa48,116)
Aynı zamanda hem müslüman olup hem de şirk koşmak mümkün değildir. (6Enam14, 3Ali İmran64)

Şirk koşanlar Allah hakkında yalan söylerler, İslam’a davet edilenler bunlardır. (61Saf7)
Müslüman Yalnızca Allah’a kuldur, Allah’a ortak koşmaz. (13Rad36,27Neml91,3Ali İmran18)

Müslüman olduktan sonra iş bitmez – sırada takva ve salih amel var..

İman etmek, salih amel, Hakkı ve sabrı tavsiye (103Asr1,2,3)
Hak ve Adaleti ayakta tutmak farzdır, takvaya en yakın bu ikisidir (5Maide8)
İnsanlar arasında Adaletle hüküm verilmeli (4Nisa58, 42Şura15)
Adalet konusunda vahiy (ilkeler) esas alınmalı (4Nisa127)
Kendiniz ve en yakınlarınız aleyhinde de olsa adalet ayakta tutulmalı (4Nisa135)

Yol ayrımı ayetlerle çok net ifade edilmiş durumdadır. Yeryüzünde iki tür insan topluluğu vardır. Bunlar; Allah’a karşı yalan söyleyip, iftira atanlar yani Allah’a ortak koşanlar ve diğeri de yalnız Allah’a kul olanlar yani müslümanlar…Birincisi Ahlaksızlığı dibe vurmuş olanlar, diğeri ise ilahlığı yalnızca Allah’a yakıştıran yani şirkten arınmış ve salih amellerin en başında gelen Hak ve Adaleti her durum ve ortamda ayakta tutma çabası gösteren erdemli, ahlaklı insanlardır…(Erdemli, ahlaklı insan; Allah’ın her an görüp işittiğine kesin iman etmiş ve ahireti (sonu) dikkate alandır yani hayatını Allah’ı hesaba katarak yaşayan dürüst kişidir.)

39Zumer
65 – Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): “Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.

Sonuç: Ya zalimsinizdir ya da değilsinizdir. Ya ahlaksızsınız ya da değilsinizdir. Ya Kurtuluşa erenler sınıfına talipsiniz ya da hüsrana uğrayanlara talipsiniz…Tercih sizin…

Selamlar,

 

 


About the Author
Author

Erdemli Yol

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website