Rahman’ın Kitabı, Kur’an…

Rahmanın, kullarını rehbersiz ve belgesiz bırakmayacağına iman etmiş herkes bilir ki; Kur’an tarihe hapis edilemez.
Son Nebi- Elçimizin, Elçilik belgesi olan Kitabımız Yaratan tarafından korunarak günümüze kadar gelmiştir.
Kur’an Okuyanlar bilirler ki Kur’an Evrensel bir kitaptır. Ve Kitabımızda tüm tutum ve davranışlar eksiksiz olarak bildirilmiştir. Elçimizin ve sahabenin hedefi, ” Allahın dinini Allaha has kılmaktı.” Tüm Nebi elçilerin görevi Batılla mücadele ederek Rahmanın kullarını her türlü esaretten kurtuluşa davet etmektir.

Rahman ve rahimdir.
(1:3)

De ki: İster “Allah” deyin, ister “Rahmân” deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O’nundur.
(17:110)

Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O`dur. O RAHMAN`ın yaratışında/yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun?
(67:3)

Sen ancak o zikire/Kur`an`a uyan ve görmediği halde RAHMAN`dan korkan kimseyi uyarırsın. Böylesini, bir bağışlanma ve seçkin bir ödülle müjdele!
(36:11)

Şöyle diyecekler: “Vay başımıza gelene! Kim kaldırdı bizi mezarımızdan?RAHMAN`ın vaat ettiği işte bu! Peygamberler doğru söylemişler.
(36:52)

İnsan görmüyor mu ki, Biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi.
(36:77)

Yaratılışını unutarak Bize bir de mesel (örnek) fırlattı: “Çürümüşken o kemikleri kim diriltir?” dedi.
(36:78)

De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltir ve o yaratmanın her türlüsünü bilir.
(36:79)

De ki: “Her kim sapıklıkta ise RAHMAN ona iyice süre versin. Nihayet, kendilerine vaat edileni, azabı veya kıyametin kopuşunu gördüklerinde mekânca daha kötü, taraflarca daha zayıf olanın kim olduğunu bilecekler.
(19:75)

Bu adam gaybı mı öğrendi, yoksa RAHMAN katında bir söz mü aldı?
(19:78)

Gün olur, o sakınanları biz, RAHMAN`ın huzurunda heyet halinde toplarız.
(19:85)

İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan ve gemide Nuh’la beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail’in soyundan, hidâyete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
(19:58)

(Peygamber) dedi: “Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân’dır ki, isnad ettiğiniz vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O’dur.”
(21:112)

“Mektup Süleyman’dandır, Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyladır.”
(27:30)

Onlara denir: “İşte size vaad edilen bu cennet, Allah’a yönelen, O’nun emirlerine riâyet eden, görmediği halde Rahman olan Allah’tan korkan ve O’na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.
(50:32-33)

Önceki elçi gönderilenlere sor  Biz rahmandan başka ibadet edecek ilahlar yapmışmıyız
(43:45)

RAHMAN`ın kulları olan melekleri, dişiler saydılar. Onların yaratılışına tanık mıydılar? Tanıklıkları yazılacak ve sorguya çekilecekler.
(43:19)

De ki: “Eğer RAHMAN`ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum.
(43:81)

O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O; şefkatle merhamet edendir.
(59:22)

O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.
(78:38)

Görmediği halde RAHMAN`dan ürperen ve Allah`a yönelik bir kalp getiren herkese…
KAF/33


About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website