About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

İstek ve Tercih Yasası…

İstek ve Tercih Yasası…

    İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır? Eylemlerinin sorumluluğundan kaçmak bir Müslüman’a yakışır mı? İnsanı eyleme yönelten şey istek ve tercihlerimizdir. İstek ve Tercih,  iradenin varlığını zorunlu kılar. İstekte, İradenin açığa vurulması, açıklaması, beyanı, koşulu söz konusudur. “İsteme” istenilen şeyin gerçekleşmesi üzerinde durur, onu gerçekleştirmeye çalışır. Bu insan gücünün kendisini bütünlüğü ile ortaya koymasını gerektirir. Bu güç ise gelişigüzel (daha&helliip;)
Çarpıştırılan – Çatıştırılan Kavramsal İçerikler…

Çarpıştırılan – Çatıştırılan Kavramsal İçerikler…

Dilin, “Toplumsallaşma” üzerinde ki etkisi tartışılmazdır. Ayrıca,  Dilin – Kavramların hangi çatıdan beslendiği çok önemlidir. Aynı dili- kavramları konuşan bireyler bir toplum oluştururlar. Din dili – bilim dili aynı kaynaktan beslenmeli. Her toplum kendi diliyle var olur. Çağlar boyu sadece duygu (sevgi- aşk gibi)  oluşturduğu dil çatısıyla Aklın / mantığın oluşturduğu dil çatıları birbiriyle çatıştırılmıştır. Yunan’ da sofistlerle- Filozofların mücadelesi (daha&helliip;)
Umre…

Umre…

İnsanoğluna, evrensel çağrı olan Kabe , tabiri caiz ise hızlandırılmış / sıkıştırılmış eğitim programı gibidir. Kısa sürede çok şey idrak edebileceğimiz paket program. Her coğrafyadan, her renkten, her dilden, her seviyeden insanların buluştuğu ortak söylem ve tavır “Lebeyk Allahumme lebeyk…” Bir Müslümanın özü ve sözü aynı olması gerekirken Üzülerek belirtmeliyim ki ; Tüm gerçekliliğine rağmen Kabe’nin bu çağrısını tam olarak (daha&helliip;)

Son Mesaj

Vahyin 1400.yılı dolayısıyla Aziz ve Celil olan Allah’ın insanlığa son mesajı olan K.Kerim’i anlama yaşama gayreti içerisindeyiz. İçinde yaşadığımız bu çağda ilahi mesajı her zamankinden daha çok okumak, daha iyi anlamak ve O’nun hayat veren ilkelerini daha azim ve kararlılıkla hayatımıza hakim kılmak zorundayız. Hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili problemlerin yaşadığımız çağın ruhsal çöküntüler, toplumsal kokuşmuşluk ve dağılmaların üstesinden gelebilmemiz ancak (daha&helliip;)

Çelişki (Paradox) İçeren Tutum Ve Davranışlarımız

Türkçe’ye, Fransızca paradoxe sözcüğünden türeyerek giren paradoks sözcüğünün, etimolojik anlamda kökeni Yunanca paradoksos yani “karşıt-çelişen (düşünce)”dir. Paradokson, paradoks (karşıt düşünce) içeren iddia anlamındadır. (Yunanca para: Yan(ında), boyunca; üzerinden, dışa; karşı. Yunanca doksa: Düşünce; niyet. Ayrıca Yunanca dogma: Düşünce; karar; tez.) Bu Yunanca kökenli sözcüğün Latince’ye paradoxus olarak girmesi, sözcüğün daha sonra (17. yüzyılda) batı dillerinde yer almasını sağlamıştır. Kökende sözcük (daha&helliip;)

Davranış Bilimleri…

Bilgi ve Teknoloji çağındayız. Davranış Bilimlerimizi temellendirirken; Psikoloji- İnsan Davranışını İncelemektedir.İnsan Ahlakını değil. İnsanda “Ahlak” Ferdidir, sorumluluk yükleyicidir Doğuştan var olandır. Vahiy, Kaynaklarından bağımsız geliştirilen “Davranış Bilimleri” Bizi sadece “Güden ve Güdülen” yapar. Davranışlarımızdır bizi biz yapan. Bilgi küpü olmak değil. Bilgisayarlardan daha bilgili varlık yok şu anda. Davranışlarımızdan hesaba çekileceğiz. Kimi önceliyoruz, Neden paylaşımlar da bulunuyoruz. Hedef amaç ne? (daha&helliip;)

Kelimeler ve Kavramlar…

Tek başına anlamı olan ya da tek başına anlamı olmadığı halde cümle içinde anlam bütünlüğü sağlayan ses ya da ses topluluğuna kelime(ses) denir. Kavram, nesnelerin, duygu ve düşüncelerin zihindeki tasarım(tasavvur) biçimine, basit bir fikri veya gerçeği veya bir grup şeyi soyutlayarak ifade eden terimdir. Bir nesnenin veya düşüncenin zihinde soyut ve genel tasarımıdır. Rabbimizin lütfu sayesinde Kâinatı bir kitap gibi (daha&helliip;)

Çarpışan Mantıklar…

Kur’ana hayran kaldım bizi DENGELİYOR. Kişilerin ne yüzde yüz doğrudur diyebileceğimiz ne yüzde yüz yanlıştır diyebileceğimiz öğretilerinin peşi sıra takılmamamızı öngördürür… Şirksiz bir kulluğun ÖNEMİNİ KAVRAMAK,  Bizim Bilemediğimiz- Bilemeyeceğimiz  konuların varlığını İDRAK ETMEK, SINAV’ın   önemini anlamak, Emir ve Yasakların, Helal Haramların önemi KAVRAYABİLMEK… Şunlar size haram kılınmıştır: Boğazlanmayarak ölmüş hayvanın eti, kan, domuz eti, üzerine Allah’tan başkasının adı anılmış, (daha&helliip;)