About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Rahman’ın Kitabı, Kur’an…

Rahmanın, kullarını rehbersiz ve belgesiz bırakmayacağına iman etmiş herkes bilir ki; Kur’an tarihe hapis edilemez. Son Nebi- Elçimizin, Elçilik belgesi olan Kitabımız Yaratan tarafından korunarak günümüze kadar gelmiştir. Kur’an Okuyanlar bilirler ki Kur’an Evrensel bir kitaptır. Ve Kitabımızda tüm tutum ve davranışlar eksiksiz olarak bildirilmiştir. Elçimizin ve sahabenin hedefi, ” Allahın dinini Allaha has kılmaktı.” Tüm Nebi elçilerin görevi Batılla (more…)

Hikmetimizi Neden Kaybettik?

Hikmetimizi neden kaybettik? Hikmetle gelen Nebi-Elçimiz olduğu halde, Hikmeti neden Antik Yunan da yada Antik Mısırda, Uzak doğu da aradık?!! Neden, Nebi-Elçilerin hikmetli davetine icabet edenler az bir topluluk olmuş? Ayrıca, Vahiy kaynaklarına, Kitap’lara neden farklı bakış açılarıyla yaklaşıyoruz?Kitap’ları, kaç türlü bakış açısıyla okumak mümkün? Vardığım sonuç: ALLAHIN VARLIĞINI DELLİLENDİRMEYE ÇALIŞANLAR- ALLAH/EVREN/İNSAN  İLŞİKİSİNİ “ÖZ”DEŞ- VAHDET- VUCUT BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞANLAR –SADECE SEZGİSELCİLİĞİ YADA (more…)

Kitaplar…

En son edindiğimiz bilimsel verilerle Atom üstü ve Atom altı gerçekliliğimizle karşılaştıkça kâinatın mükemmel yaratılışına hep birlikte şahit oluyoruz. Ayetle sabittir ki Allah her şeye bir ölçü koymuştur…“Kadere-Ölçüye-Mizana” bakışımız hayatta var olma yerimizi ve amacımızı belirlemektedir. Bu konu bizim için çok önemli bir konudur. Çünkü, “Tartıda haddi aşanların sonu kitabımızda bize net bir şekilde bildirilmektedir.” Kur’anı hayat rehberi yapmaya çalışan (more…)

Kur’an Ve Bilim…

Kur’an-i Kerim, Bilim içerikli her konuyu başlıklar halinde aktarırken, bizim de bu konuları araştırmamızı ya da konular üzerinde düşünmemizi, ders çıkarmamızı ister. Bize gayp olan bazı konuların araştırılmasından sonra elle tutulur gerçeklikle karşılaşılıp o konunun gayp olmaktan çıkacağını da bize bildirir. Yaratılan kâinatta yapılan araştırmaların sonucunda bulduğumuz veriler ile belli konular gayb olmaktan çıkacaktır; tabî ki Rabbimizin izin verdiği oranda. (more…)

Kur’an Ayetlerinden / Bahçe Sahipleri Kıssalarından Çıkarılabilecek Dersler

İslam çok hassas bir çizgi üzerinde yürümektir. , zorlu bir yokuşu tırmanmaktır! Kendi BAHÇEMİZ İÇİN emek sarf etmeden, başkasının bahçesindeki yabancı otları görüp sahibini eleştireceğimize, ya da benim bahçem çok güzel diye kibirlenmeden önce Rabbim, ne demek istiyor BAHÇE SAHİPLERİ HAKKINDA diye düşünmeliyiz. Hanginizin daha güzel iş  /Amel yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan O’dur. (more…)

Kimleri Rabler Edindiğimizi Sorgulamaya Davet…

Kişilere Ait Öğretiler,Kişilerin kendi adlarıyla anılıp, etiketlenip adlandırılırlar. Sevgi – Aşk ve kardeşliği öne çıkaran öğretiler sorgulanmalı…” Sorgularken göreceksiniz ki; Ehli kitabın kendi kitaplarına yaptığı tahrifatlar bize de sirayet etmiştir. ” Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete asla giremeyecek. dediler. Bu, onların hurafeleri/anlamını bilmeden okuyuşları/kuruntularıdır. De ki onlara: “Eğer doğru sözlü iseniz hadi getirin susturucu kanıtınızı” (2/111) “Ha, Mim. Kitabın (more…)

Dönüşümüz Nereye?

Kulağa hoş gelen- Toplum ’un belleğine yerleşmiş klişeleşmiş sözler vardır. Çoğu zaman bu sözlerin nelere sebebiyet vereceği nasıl bir algı meydana getirdiği konusu üzerinde pek kafa yormayız. Bir sözün Toplum tarafından kabul görmesi sözün eleştirilemez olmasına sebebiyet vermemeli. Bilimsel olarak araştırılması gereken konuların başında, neden-niçin-nasıl her çağ kendi bilimsel- teknoloji birikimi ve algısıyla kendi çağını yansıtan kültürler-yaşantılar-algılar meydana getirir. Neden (more…)

Allah İle Saptırma / Fatalizm / Mutlak Kadercilik

Allah ile Saptırmanın,  kökeninde yatan sebepleri çok farklı açılardan değerlendirmek mümkündür… İzin verirseniz, Kur’an okudukça ve kadim “düşünce çatılarını” araştırdıkça ve bu düşünce çatılarının altında yatan sebepleri irdeledikçe edindiğim, bakış açımı paylaşmak istiyorum. Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah’ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, (more…)