About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Temizlik

Temizlik imanımızın olmazsa olmaz şartlarından biridir. Temizlik her şeydir. Zihnimizi, evimizi, sokağımızı, bahçemizi… Sürekli temiz tutmaya çalışmak sürekli aktif olarak çalışmayı gerektirir. Kâinatta durağan hiçbir şey yokken bizim durağanlaşmamız kirlenip kokuşmamıza da sebebiyet verecektir. Makrodan mikroya temizlik görüneni temizlemekten daha öteye geçip görünmeyeni de temizlemeye yöneliktir. Göremediğimiz tüm frekans alanlarını temizlemekte insanoğlunun görevlerinden birsiymiş. Şöyle ki, De ki: ‘Bana gerçekten (daha&helliip;)

Kendi Tanrı’nı Atamak

Geçmişte ana kaynaklardan Tevrat-İncil’den uzaklaştırılan Müslümanlar günümüzde de ana kaynaktan Kur’an’dan bilinçli bir şekilde uzaklaştırılıyorlar. İnsanlar, boşta kalınca maalesef Kendi tanrılarını/ilahlarını atıyorlar. Birinci sebep fıtratın Yaratıcıyı araması ikinci sebepte kainatta bulunan bir yasa gereği, kainat boşluk kabul etmiyor. Boşalan bir yeri başka bir şey mutlaka kaplıyor. Atalarımız yasaları müthiş bir şekilde okumuşlar.”Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” demişler. Aracılık makamından uzaklaştırılan cin (daha&helliip;)