Temizlik

Temizlik imanımızın olmazsa olmaz şartlarından biridir. Temizlik her şeydir. Zihnimizi, evimizi, sokağımızı, bahçemizi… Sürekli temiz tutmaya çalışmak sürekli aktif olarak çalışmayı gerektirir. Kâinatta durağan hiçbir şey yokken bizim durağanlaşmamız kirlenip kokuşmamıza da sebebiyet verecektir. Makrodan mikroya temizlik görüneni temizlemekten daha öteye geçip görünmeyeni de temizlemeye yöneliktir. Göremediğimiz tüm frekans alanlarını temizlemekte insanoğlunun görevlerinden birsiymiş. Şöyle ki,

De ki: ‘Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur’an dinledik’ ‘O (Kur’an), ‘gerçeğe ve doğruya’ yöneltip-iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.’Elbette, Rabbimizin şanı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.’ ‘Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah’a karşı ‘bir sürü saçma şeyler’ söylemişler. ‘Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.’
(Cin suresi 1-5)

Cinler-görünmeyen varlıklar, bizim onları göremeyeceğimiz yerden bizi görürler ve dinlerler. Bu sebeple güzel konuşmak her Müslüman’a farzdır. İyiliği emretmek kötülükten men ettirmek hem kendimizi hem etrafımızı da temizlemekmiş aynı zaman da. Müslüman bu Sebeple ısrar ve tekrar la ne sesini çok yükselterek ne de çok alçaltarak orta bir yol tutarak Kur’an okumalı ve hep güzel ve sakin konuşmaya çalışmalıymış Allah cc öfkesini yutanları seviyor… Nasıl ki Kâinatta süreklilik eylemi şartsa biz de sürekli Kur’an okumaya gayret göstermeliyiz. Gecenin en dingin olduğu zamanlarda Kur’anı okumak dingin sularda yelken açmak gibidir.

Allah aşırıya gidenleri sevmez. Bu sebeple Rabbimden hepimize dinginlik vermesini dinginliği hayat felsefemiz haline getirmesini niyaz ederim.


About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website