Kuran’da Tebliğ İle İlgili Bir Uyarı…

Kuran’da Allah’ın inananlara emirlerinden biri de gerek inanan kişilere, gerek diğer din mensuplarına gerekse Allah’a ve ahirete inanmayanlara dini ve dinin gereklerini anlatmaktır. Kuran’da tebliğ yani dini anlatma yöntemi ve buna ilişkin temel uyarılar da yapılmaktadır. Bunları kısaca hatırlatırsak öncelikle Allah’ın dinini anlatan kişilerin diğer kişiler üzerinde bir zorlaması olmayacağı, Allah’ın dinini anlatırken güzel bir öğütle Allah’ın yoluna çağırmanız ve en güzel yol ne ise o şekilde mücadele etmek emredilir. Bu yazıda dikkat çekmek istediğim konu ise Enam Suresinin aşağıdaki ayetleri ile ilgili olacak.

 

6 – Enam Suresi –
106. Rabbinden sana vahyedilene uy! O’ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir!

107. Allah dileseydi, şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.

108. Onların Allah dışında dua ettiklerine/çağrıda bulunduklarına sövmeyin. Yoksa onlar da düşmanlıkla ve bilgisizce Allah’a söverler. Biz her ümmete yaptığı işi bu şekilde süslü gösterdik. Sonra hepsinin dönüşü Rablerinedir. O, onlara, yapmakta olduklarını haber verecektir.

 

Yukarıdaki ayette Allah’a ortak koşanların taptıklarına inananların kötü söz söylememeleri zira bu tavrın ortak koşanların Allah’a kötü söz söylemelerine sebep olabileceği ifade edilmektedir. Ne yazık ki yukarıdaki ayetlerde olduğu gibi Müslümanların Kuran’dan uzaklaşması neticesinde Kuran’daki pek çok önemli mesajdan, emir ve yasaktan da habersiziz. Dahası pek çok Müslüman ortak koşanların veya inanmayanların değerlerine kötü sözler söylemeyi bir dini tebliğ faaliyeti sanarak bunu yapmaktalar. Hâlbuki yazının başında ifade etmeye çalıştığım gibi Kuran’da tebliğ yöntemi olarak güzel sözle çağırmak anlatılırken, tebliğ yapılan din anlatılan kişilere veya bu kişilerin kendi kutsallarına kötü söz söylemek Kuran’da eleştirilmektedir.

Bu ayetlerden hareketle şunu söyleyebiliriz ki Allah’a ortak koşan kişilerin Allah’a ortak koştukları varlıklar dini önderler, siyasetçiler, tarihsel liderler, putlar ve benzeri şeyler olabilir. Burada inananlara düşen ortak koşanlarla iletişim kurduğumuzda ve onlara Allah’ın varlığı, Allah’a ortak koşmadan inanmak, kulluk etmek gerektiği, dinin önemi gibi konuları anlattığımızda onların Allah’a ortak koştukları varlıklara yani bir nevi onların kutsallarına kötü sözler söylememektir.


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website