Peygamberimiz Döneminde Müslümanlık

Bu yazıda değinmek istediğim konu peygamber dönemindeki müslümanlar ve peygamber döneminde yaşamış
olsa idik acaba nasıl insanlar olurduk olacak. Gelenekçi ve mezhepçi din anlayışında yalnızca peygamber değil peygamberle beraber yaşamış onun yakın çevresindeki insanlar ve peygamberle aynı şehirde, toplumda yaşayan insanlar da abartılı biçimde yüceltilmektedirler. Gelenekçi ve mezhepçi din anlayışındaki bu yaklaşım özellikle Kuran’dan habersiz ve din konusunda gevşek insanları bazı yanlış düşüncelere sevk etmekteler. Buna göre peygamber döneminde yaşamış olmanın iyi bir müslüman olmak için başlı başına bir avantaj olduğunu, peygamber döneminde yaşayan insanların hepsinin çok iyi müslümanlar olduğunu, peygamberin olduğu dönemde iyi bir müslüman olmanın kolay olduğunu düşünenler bulunmakta.

 

62 – Cuma Suresi –
11. Bazıları, bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman, seni ayakta bırakıp oraya akın ettiler. De ki, “ALLAH’ın yanında bulunanlar eğlenceden ve ticaretten daha iyidir. ALLAH en iyi rızık verendir.”

 

Yukarıdaki ayet bu konuda bize bir takım ipuçları vermekte. Cuma namazının anlatıldığı bu surenin son ayeti olan yukarıdaki ayette namaz kılındığı sırada veya namaz kılınmaya başlanacağı sırada bazı müslümanların ticaret veya eğlence gibi dünyevi bir sebeple peygamberi bırakıp gittikleri anlatılmakta. Kuran’daki bir diğer ayette de peygamber döneminde münafıkların olduğunun ve peygamberin bile bunları bilemediğinin ifade edildiği hesaba katılırsa; peygamberimiz döneminde yaşayan insanlar içinde peygambere itaat eden, peygamber ile beraber Allah yolunda mücadele eden müslümanlar olduğu gibi yukarıdaki ayette belirtilen tarzda din konusunda gevşek müslümanlar, kalbi tam anlamıyla tatmin olmamış olan kimseler ve inanmayan kimselerin olduğu söylenebilir. Buradan çıkarılacak bir sonuç peygamber döneminde yaşamış olmanın tek başına o dönemde yaşayan insanlara iyi bir müslüman olabilmeyi ve cennete gidebilmeyi sağlamadığıdır. O dönemde ve peygamberimizin yaşadığı toplumda da inanan ve inanmayan insanlar olduğu gibi inanan insanlar da takvalarına göre derecelere sahiptirler ve bunların dereceleri ahirette Allah tarafından değerlendirilecektir.

Buradan günümüzle ve kendimizle ilgili çıkarmamız gereken sonuç ise peygamberin döneminde yaşamış olmaya özenen kişilerin çoğu aslında din konusundaki gevşekliklerine bu yolla bahane aramakta ve kılıf uydurmaktalar. Bugün peygamber yaşamamaktadır ancak Allah’ın peygamberimiz aracılığıyla ilettiği kelamı olan peygamberimizin de yaşadığı dönemde rehber edindiği ve insanlara tebliğ ettiği Kuran apaçık ortadadır. Yani bugün de Kuran’ı rehber edinip, hayatımızı Kuran’a göre tasarlayıp, Allah yolunda geçirerek iyi bir müslüman olmak pek ala mümkündür.


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website