About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Kul Hakkıyla Gelmek?

Halk dilinde kavramsallaştırdığımız ve Toplumsal Belleğimize yerleşmiş “Kul hakkıyla gelme” kavramsallaştırması ne derece doğru bir sözdür? ” İNSAN “ŞEHİT” BİLE OLSA -ÜZERİNDE KUL HAKLARI VARSA-, DİĞER BÜTÜN GÜNAHLARI BAĞIŞLANDIĞI HALDE KUL HAKKININ BAĞIŞLANMAYACAĞI BİLDİRİLEREK İLÂHÎ ADALETİN TEZAHÜRÜ İLE BÜYÜK İSTİKBÂLİN AZAMETİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİR” Kuranın bütününden bakınca ; Kişisel- kişiler arası ilişkilerde yatay düzlemde insan -insan ilişkilerini düzenlemek için söylenmiş “MASUM” (daha&helliip;)

Din ile Bilim Çatışır mı?

Yunanda, Rönesansta vs. çağlar boyunca, din ile, bilimi ayrıştıran ve uzlaştırmaya çalışan insanlar olmuştur. Din alanında, Ruhbanlığa karşı gelişen tepkiler yüzünden bilimi ayrıştıranlar sürekli olagelmiştir. Bu ayrışma, ” İslamla” asla bağdaştırılamıyacağı halde maalesef bize de sirayet etmiş bu hastalık. İslam da “Ruhban” sınıfı yoktur. Herkes yaptığından sorumludur. Hangi meslek gurubunda olursa olsun… Bilim sürekli kendi dinamik yapısı içerisinde değişip gelişir, (daha&helliip;)

Enerjicilere/Kuantum Felsefesine Eleştirel Bir Bakış…

Medyada ‘’Enerjicilerden ve onların BASILI yayınlarından artık sıkça bahsediliyor…. Evet Atom altına indikçe Kâinat bir Enerji alanıdır. Kısmen doğru olduğu gözüküyor, fakat HAKİKAT BUNDAN İBARET DEMELERİ ve Tüm evreni sadece zıtlıktaki tekilliğe indirgemeleri oysa eş olmakta, çiftlik olgusudur, zıtlıkta çiftlik, olgusudur. Hangi bilinç düzeyinden kıyas yaparak Kâinatın yaratılış mucizesine sınır koyup kâinat ‘’enerji-ışık-gölge’’oyunudur diyip zıtlıktaki tekilliğe oluşumu hapis ediyoruz. Üstelik (daha&helliip;)

Takva / Erdem / Ahlak…

Kur’an okuyan herkes bilir ki “Kur’anı okudukça” değişip gelişirsiniz. Kur’an sizi araştırmaya sorgulamaya yönlendirir. Araştırdıkça,  araştırdıklarımızı, öğrendiklerimizi, Kur’an’a arz ederken nereden baktığınız çok önemlidir. Kur’an’dan mı araştırdıklarınıza bakıyorsunuz yoksa araştırdıklarımızı Kur’an’a mı taksitlendiriyoruz? Kur’an ilk önce muhatabını TAKVAYA-AHLAKA-ERDEME DAVET EDER! Kur’an Okuyanlar bilirler ki Kur’an Evrensel bir kitaptır. Ve Kitabımızda tüm tutum ve davranışlar eksiksiz olarak bildirilmiştir. Elçimizin ve sahabenin (daha&helliip;)

Metafiziğe- Felsefeye Eleştirel Bakış…

Metafizik, Bilgi kuramı sayesinde bilgiyi çözümleyerek bilginin temeli olan ilk ilkeye, varlık kuramı sayesinde nesnelerin varlığını çözümleyerek tabi olduğu ilk nedenlere kadar erişir. İlahiyat bilimi sayesinde nesnelerin varlığını çözümleyerek tabi olduğu ilk nedenlere kadar erişir. İlahiyat bilmi sayesinde Cenab-ı Hak’tan, ilk ilkeden, ilk nedenden varlıkların hakikatlerinin Külli açıklamalarına kadar varır. Metafiziğe ilk felsefe de denir. Çünkü metafizik Tabiyat bilimlerinden sonra (daha&helliip;)

Holografik Evren Teorisine Eleştirel Bakış

Holografik Evren Teorisine Eleştirel Bakış: Kâinatın yaratılış katmanlarının tamamını tanımlayabilir miyiz? Çağımızdaki Bilim felsefecileri, Çağlar boyu tez – antitez ve sentezlerle günümüze kadar gelen, kendi kavramlarıyla -anlam kozalarıyla düşüncelerini açıkladıkları – yorumlamaya çalıştıkları paradigmaların / teorilerin tamamını birleştirip ortaya yeni (!) bir sentez sunup, bizim kâinattaki konumumuzu tam olarak tanımlayabilecek midir? Okuyabildiğimiz Kâinattın kaçta kaçını tanımlayabildik? Kâinatın % 4 ünü (daha&helliip;)

Varoluş…

Varoluşun nedenini ve amacını  sorgulayan herkesin bir gün mutlaka yapacağı bir hakikat/gerçeklik  arayışı-yolculuğu olacaktır. Doğuşla- ölüm gerçekliği de bize bu arayışın amacını  sorgulatacaktır. Ben kimim,  nereden geldim,  nereye gidiyorum… Aklı olan herkes, çıktığımız, bu yolculukta, Kılavuz-rehbersiz  yönümüzü bulamayacağımızı  bilir ve kılavuz -rehberini aramaya koyulur. Tecrübeli bir kitap okuru olarak, Hakikat yolculuğuna çıkmış, İnsan düşünceleriyle yazılmış kaynaklara ulaştıkça,  bu kişilerinde bir (daha&helliip;)

Neden! Fatiha Suresi Anahtar Suredir?

Bismillâhirrahmânirrahîm. Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. O, varlıkların sahibidir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Hesap verme gününün hâkimidir. Allah’ım!.. Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dileriz. Bize doğru yolunu göster; Mutluluk verdiğin kimselerin yolunu. Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yolunu göster. Nahl :98 Kur’an’ı okuduğun zaman, o kovulup taşlanmış şeytandan Allah’a sığın! İstiazeyle Başladığımız, Fatiha Suresinin Kuranın başlangıç suresi (daha&helliip;)