Siz Kuran’ı Araplardan Daha mı İyi Bileceksiniz?

  İslam dinine mensup olmayan kişiler için Müslüman kelimesinin karşılığı çoğunlukla Araplardır. Arap ülkelerindeki uygulamalar ve Arap halkının yaşam tarzı İslam’la bağdaştırılır. Kuran dili Arapça olduğu için Kitabı en doğru anlayan ve uygulayanların Araplar olduğu zannedilir. Bakalım gerçekten öyle mi? “Biz, her peygamberi, onlara açık-seçik anlatsınlar diye kendi milletinin diliyle gönderdik. ” (İbrahim Suresi, 4) ayetinden de anlaşılacağı üzere, Kitabın (daha&helliip;)

Kelimeler ve Kavramlar…

Tek başına anlamı olan ya da tek başına anlamı olmadığı halde cümle içinde anlam bütünlüğü sağlayan ses ya da ses topluluğuna kelime(ses) denir. Kavram, nesnelerin, duygu ve düşüncelerin zihindeki tasarım(tasavvur) biçimine, basit bir fikri veya gerçeği veya bir grup şeyi soyutlayarak ifade eden terimdir. Bir nesnenin veya düşüncenin zihinde soyut ve genel tasarımıdır. Rabbimizin lütfu sayesinde Kâinatı bir kitap gibi (daha&helliip;)

Öyle Bir An Gelir ki…

Öyle bir an gelir ki “Allah’tan başka ilah yoktur” ne demek anlarsın, hissedersin. Tek arzun Allah’ın rızası olur. Kendini Allah’tan başkasına beğendirmekle uğraşmazsın. Hayattaki bütün olaylar küçülür, hiçbir önemi kalmaz. Allah’ı yanında hisseder, yalnız O’na güvenirsin ve yalnız O’ndan yardım dilersin. Kalbin O’nu anmakla huzur bulur. Tek arzun varlığında hiçbir bir şüphe olmayan toplanma gününde, O senden razı sen de (daha&helliip;)

Hesap Günü Fatiha’dan Geçer miyiz?

Zuhruf Suresi 43/44: “Gerçek şu: Bu Kur’an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız.” İnanan herkes biliyor/bilmeli ki hesap günü, Allah’ın, Elçisi aracılığıyla bizlere tebliğ ettiği Kur’an-ı Kerim’den sorumlu tutulacağız. Bu sorumluluk nedeniyle de yaşamımızı da ona göre dizayn etmeliyiz. Rehberimiz Kur’an’ın yap/yapma dediklerini harfiyen yerine getirmeliyiz. Çünkü hesap günü sınavımız bu kitaptan. Yüce Allah, (daha&helliip;)

Çarpışan Mantıklar…

Kur’ana hayran kaldım bizi DENGELİYOR. Kişilerin ne yüzde yüz doğrudur diyebileceğimiz ne yüzde yüz yanlıştır diyebileceğimiz öğretilerinin peşi sıra takılmamamızı öngördürür… Şirksiz bir kulluğun ÖNEMİNİ KAVRAMAK,  Bizim Bilemediğimiz- Bilemeyeceğimiz  konuların varlığını İDRAK ETMEK, SINAV’ın   önemini anlamak, Emir ve Yasakların, Helal Haramların önemi KAVRAYABİLMEK… Şunlar size haram kılınmıştır: Boğazlanmayarak ölmüş hayvanın eti, kan, domuz eti, üzerine Allah’tan başkasının adı anılmış, (daha&helliip;)

Türbeperestler…

“Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.” (Şuara Suresi 26 / 213 ayet.)   Ankara’nın en eski ve akla ilk gelen camilerinden birisidir HACI BAYRAM CAMİSİ.  Adını Caminin bitişiğinde Türbesi bulunan Bayramiyye Tarikatının kurucusu HACI BAYRAM’dan alır. Edindiğim bilgilere göre türbe, camiden yapıldıktan sonra mihrabın duvarına yapılmıştır. 15. Yüzyılda yapılan Cami, bugün Ankaralıların vazgeçemediği camilerin (daha&helliip;)

Rabbe Hicret…

Biz… henüz bir tuz tanesi büyüklüğünde iken, uzun bir yol aşıp, “insan olmak” için annemizin en korunaklı yerine tutunuruz. Belli bir süre sonra da zorlu bir yolculuğun ardından, dünya denilen mekâna gözlerimizi açarız. Sonrasında farklı farklı yollar girer hayatımıza… Özlediklerimize götüren, onları bize getiren. Kimi uzun, kimi kısa, kimi daralan, kimi patika, kimi aşması zor sarp yokuşlarla dolu. Ancak bir (daha&helliip;)

İslam Dininde Kadınların Boşanma Hakkı Yok mudur?

Bizler İslam’ı kendi nefsimizde öyle bir şekillendirdik ki, özellikle kadın neredeyse ikinci sınıf bir insan durumuna düşürüldü. Hâlbuki Kur’an, kadın ve erkeğin ayrılmaz bir ikili olduğunu, hiçbirisinin diğerine üstün olmadığı, üstünlük Allah katında olduğu anlatılır. Yazımın konusuna gelince. Günümüzde İslam ı Kur’an merkezli yaşamayıp, rivayet ve sanı bilgilerle yaşayanlar, KADININ EVLİLİK DE BOŞANMA HAKKI OLMADIĞINI, BOŞAMA HAKKININ YALNIZ ERKEKTE OLDUĞUNU, (daha&helliip;)