Vicdanına Sor

Vicdanına Sor

  Kendine Yalan Söyleme Kendi kendine sor ve düşün… Allah neden “elçiler arasında ayrım yapmayın” dedi? Sonra şunu sor ve bir daha düşün… Allah neden peygambere “De ki, ben de sizin gibi bir beşerim.” diye emretti? Şunu da düşün… Allah neden “O, melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Siz, müslüman olduktan sonra, size küfrü mü emredecek?” diye soruyor? Ve şunu (daha&helliip;)
Köpekten Kaçan Melekler!

Köpekten Kaçan Melekler!

  Köpek Olan Yere Melekler Girmiyor mu? Köpek fasık olur mu? Baştan söyleyeyim… Bir hevesle köpek sahibi olup üç gün sonra köpeği hayvan bakımevine ya da sokağa terk edenleri kendi vicdanlarıyla baş başa bırakmayı ihmal etmeyelim! Bir de kendi yaşam ortamı dışında beslenmeyecek cins vahşi tabiatlı köpekleri ortamından koparıp hatta özellikle üretip, kavga için eğitip, kan revan içinde birbirini parçalamalarını seyrederek (daha&helliip;)
Kur’an Penceresinden SEKÜLER ANLAYIŞ

Kur’an Penceresinden SEKÜLER ANLAYIŞ

  Pagan inancına sahip Roma imparatorluğu’nda seküler anlayış benimsenmişti.  Çok Tanrı’lı sistemde isteyen istediği Tanrı’ya istediği ölçüde biat ediyor ve yaşamını kendi istediği gibi Tanrı’lardan bağımsız şekillendirebiliyordu. Roma’da Katolik Hıristiyanlığın benimsenmesiyle birlikte seküler anlayışın yerini, ruhbanların- kilisenin zulmü, engizisyon mahkemeleri aldı.. Ancak 15, 16. yy’dan itibaren Avrupa’da ruhban sınıfına, kilise hegemonyasına, engizisyon vahşetine, sömürüye, zulme tepki olarak seküler yaşam arayışları (daha&helliip;)
Üst Kattaki Ebu Leheb…

Üst Kattaki Ebu Leheb…

  Allah, Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Dilediğine hikmet verir. Hikmet verilene ise çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Bunu ancak temiz akıllılar anlar” Bakara 269, Elmalılı Sadeleştirilmiş Önce bu ayet ile başlayalım, bakış açımızı kazanalım: Allah hikmet verendir. Yığın bilgileri anlamlı okuma kabiliyeti vermiş ve bunu kime vermiş ise o da büyük bir hayır kazanmıştır. Ve bu yetiye ancak temiz akıllılar (daha&helliip;)
Hepimiz Kureyşliyiz…

Hepimiz Kureyşliyiz…

  Bir hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in (Casiye suresi 11. ayet) Muhammed peygamber aracılığıyla inmesinin üzerinden 1400 yıl geçti. Peygamberimize elçilik görevi verildiğinde, aralarında yaşadığı Kureyşliler’le ortaya çıkan sıkıntıları, kabaca da olsa, bilmeyen yoktur. Ayrıca peygamberin hayatının anlatıldığı kitaplarda, belki abartılarak, Kureyşlilerin ne kadar zalim, ne kadar zevkine düşkün, ne kadar kötü insanlar olduğunu okuruz. Hatta okurken içimizden onlara kin (daha&helliip;)
Kur’an NAZAR İnancına Onay Veriyor mu?

Kur’an NAZAR İnancına Onay Veriyor mu?

    Bizler inancımızı Kur’an merkezli yaşamadığımız için, öyle şeyleri dinden zannediyoruz ki, Kur’an ın öğretisine tamamen ters düşüyor. Bu yazımda, toplum tarafından çok konuşulan NAZAR konusu üzerinde, sizleri düşünmeye davet etmek istiyorum. Bu konuda bakın neler söyleniyor. (Nazar haktır. Beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta (daha&helliip;)
Kur’an Göre Yönetim İlkeleri…

Kur’an Göre Yönetim İlkeleri…

    Kur’an’ın devlet, millet yönetimiyle ilgili bildirdiği temel ilkeler, hükümler şunlardır: Şura esası- kollektif katılım-Demokrasi ( Şura-38  Aliimran-159) Liyakat esası- Emanetlerin-yönetimin ehline verilmesi. (Nisa-58) Adalet. (A’raf-29 Nahl-90 Mümtehine-8) Aramızdan seçtiğimiz yöneticilere-kanunlara itaat etmek. (Nisa-59) Kur’an yönetim konusunda bu temel hükümlerden başka yöneticilerin ikrah-baskı zorlama, despotluk, zalimlik yapmamasını; insanların özgür olmalarını, özgür düşüncenin hakim olmasını, bey’atlaşma -karşılıklı anlaşmayı, uzlaşmayı; aklı, (daha&helliip;)
Cihat…

Cihat…

    C İ H A D: Ched kökünden gelir. Kararlı, şuurlu, gayretle, bütün imkanlarla zalime, zulme, saldırıya karşı direnmeyi, mücadeleyi ifade eder. Kur’an cihadı “ Allah yolunda mücadele etmek, gayret göstermek” şeklinde ifade etmiştir. Nisa suresi 75. ayetine göre sadece kendimizin karşı karşıya kaldığı zulümle değil, diğer ezilip, horlanan, zulme uğrayan insanlar için de mücadele etmeliyiz. İmam Azam ebu (daha&helliip;)