Namaz

Namazınızı bir de bu sekilde kıldığınızı duşunun lutfen…. . hissederek, bilerek, yaşayarak…. gönülden

Bu yazıyı, namazı, önce içinizden okuyun, sonra sesli okuyun sonra sesinizi yükseltin bir daha okuyun, sonra birdaha, dahada yüksek sesle bir daha… bu sesler evinizden gönlünüzden eksik olmasin…. . Bize bilmediklerimizi öğreten, yol gösteren, herseyin en doğrusunu hiç eksiksiz Kur`an`da gösteren  Rabb`imize hamd olsun…. .

(2 rekat)-,

*Niyet ettim Allah rızası için, Sana kulluk etmek için, senden af ve bağışlanma dilemek için, sana şükretmek için …. namazı kılmaya *Allah büyüktür. (tekbir )

*Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla *Biz, Allah`a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya`kub ve esbâta indirilene, Musa ve İsa`ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah`a teslim olduk(Bakara 136)

* O Allah, ki O`ndan başka tanrı yoktur, daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneticidir. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi O`nundur. O`nun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir? Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. O`nun ilminden, ancak kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O`nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koru(yup gözet)mek, kendisine ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. (bakara 255) O Rahmandır, O Rahimdir. Din günün sahibidir. Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet, Rahmetine erenlerin yoluna, gazaba uğramışlarınkine değil(fatiha).

*O Allah tektir. Allah Samet tir. doğmamış, doğurmamış ve onun hiçbir benzeri yoktur. (ihlas)

*Allah büyüktür(RUKÜ)

*Yüce Rabbimiz, Seni her türlü noksanlıktan ve eksiklikten uzak tutarız. Sen bizim, göklerin yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbisin, Sahibisin. Bütün Övgüler, ancak sanıdır. Senin Şanın yücedir, ismin büyüktür. Senden başka hiçbir tanrı yoktur

*Allah büyüktür. Bütün Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi, Alemlerin Rabbi olan Allah’adır(Casiye 36).

*Allah büyüktür(SECDE)

*Ey yüce Rabbimiz, Seni her türlü noksanlıktan ve eksiklikten uzak tutarız.

*Allah büyüktür(SECDE)

* Ey yüce Rabbimiz. Seni her türlü noksanlıktan ve eksiklikten uzak tutarız. Göklerde ve yerde büyüklük senindir. Senin kudretin her şeye üstündür. Hikmetin her şeyi kuşatmıştır. (Casiye 37). Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah`a hamd ederiz(isra 111). Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür.

*Allah büyüktür(KIYAM)

*Yüce Rabbimiz!Biz bizi imana çağıran bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı Bağışla, kötülüklerimiz ört, iyilerle birlikte ölmeyi nasib et(Al-i imran 193).

*: Mülkün gerçek sahibi olan Allah`ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin(Al-i imran 26).

*Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin(Al-i imran 8).

*Allah büyüktür(RUKU)

*Yüce Rabbimiz, Seni her türlü noksanlıktan ve eksiklikten uzak tutarız. ! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin(Bakara 128).  *Allah büyüktür. Bütün Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi, Alemlerin Rabbi olan Allah’adır(Casiye 36).

*Allah büyüktür(SECDE)

*Ey yüce Rabbimiz, Seni her türlü noksanlıktan ve eksiklikten uzak tutarız.

*Allah büyüktür(SECDE)

*Ey yüce Rabbimiz, Seni her türlü noksanlıktan ve eksiklikten uzak tutarız. Sende bizim bilerek, bilmeyerek, unutarak işlediğimiz günahlarımızı bağışla. bunlar için bize azap edersen bizler senin kullarınız, eğer bizi af edersen hiç şüphe yok ki sen kudreti sonsuz olan hikmet sahibisin(Maide 116), Rabbimizsin. Bize Akıl ver, fikir ver, ilim ver. Doğru yolu göster. Yüreğimizden Allah korkusunu, Allah sevgisini eksik etme. Bize bu dünyada da iyilik ver Ahiret te de iyilik ver, cehennem azabından koru.

*Allah büyüktür(OTUR)Alemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı çok yücedir. Şahitlik ederim ki Allah tekdir, ve yine   Şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulü dür.

*Allah büyüktür(SECDE)

*Ey yüce Rabbimiz, Senin Büyüklüğün, Sonsuz gücün ve kudretin  karşısında Secdeye kapanıyor ve senden  bağışlanma, merhamet diliyoruz.. Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir(En-am 162). Ey büyük Allah’ım, sen benim bu dünyada ahiret’te de sahibimsin, beni mü’min olarak öldür, Dünyada da Salih kullarının arasına kat. Aldığımız her nefes, yerdiğimiz her nefes sana şükürdür,. Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla(En-am 41)!

Yazar: Temel Akçay


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website