Rabbimiz Bir İşi/Oluşu Farklı Yollarla Gerçekleştirmekte

Fatır Suresi 43.Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planladılar. Halbuki kötü plan sahibine geri teper. Geçmişlere uygulanan sünnet (yasa) dan başkasını mı bekliyorlar? ALLAH’ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; ALLAH’ın sünnetinde bir sapma göremezsin.   Fetih Suresi 22 Eğer küfredenler sizinle savaşsalardı, sırtlarını dönüp kaçacaklardı. Sonra, bir dost da bir yardımcı da bulamazlardı. 23 Bu, Allah’ın öteden beri işleyip duran yolu-yöntemidir. Allah’ın yol ve (daha&helliip;)

Görüntülere Bakışımız

Doğduğumuz andan itibaren bedenimizde var olan eksiklikler, kusurlar, hayatımız boyunca yaşadığımız olumsuz olaylar, istemediğimiz ve şikâyet ettiğimiz her şey aslında Allah’ın bizler için yarattığı görüntülerdir. Bu görüntüler, dünya hayatına verdiğimiz öneme ve önceliğe göre bize etki eder. Hayatın sadece bu dünya ile sınırlı olduğunu düşünüyorsak, yaşadığımız her olay, hem zihnimizde hem bedenimizde derin izler bırakır. Boşanma, ölüm haberi, sağlık problemleri (daha&helliip;)

Peygamberlerin Görev ve Sorumluluk Alanı

Kur’an ayetlerini incelediğimizde yüce Allah’ın ilahi buyruklarını insanlara bildirme yolunun peygamberlik kurumu aracılığı ile olduğu görüyoruz. İnsanlara ulaştırmak istediği mesajlarını yine insanlar arasından seçtiği seçkin kullarına vahyetmekte ve söz konusu bu vahyin insanlara ilan edilip ulaştırılması için peygamberleri memur kılmaktadır. Bu sebeple peygamberlerin dini konulardaki söz ve filleri kendilerine vahyedilen ilahi metinlerin sınırları içindedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in de dini konulardaki (daha&helliip;)

Hükmü Yalnız ALLAH Koyar

Hükmü Yalnız Allah Koyar. Kitabımız Kuran, Allah tarafından, Peygamberimize, insanlara öğüt, hatırlatıcı , yol gösterici, eksiksiz , ayrıntılı , benzersiz, şifa ve rahmet olarak, birer birer açıklanarak, safhalar halinde, sözlerin en güzeli olarak, doğruyu yanlıştan ayırarak , adaletle hükmetmeyi emrederek, indirildiği toplumun dilinde ( Öğütler anlaşılabilmesi için Arapça) indirilmiştir. Kuranı eksik bulan zihniyet Allah’ın Enam suresi 114. ayette belirttiği “Allah (daha&helliip;)
İslam’da Evlilik ve Boşanma Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler…

İslam’da Evlilik ve Boşanma Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler…

Hem evlilik hem boşanma önemli kuralları, büyük sınavları, üzerinde düşünülesi detayları içeren çok önemli iki konudur İslam’da. Müslüman bir insan evlilik/boşanma kararılarnda nelere dikkat etmelidir, kriterleri ne olmalıdır, aşkın sevginin ötesinde nelere kafa yormalıdır diye düşünecek olursak; her konuda olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’e bakarak aydınlanabiliriz. Öncelikle evlilikte ilk kriterimiz ne olmalı ona bakalım: “Müşrik kadınlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin! (daha&helliip;)

Kadın Hakları

Dünkü cuma namazı hutbesinde kadın haklarından ve kadınlara şiddet konusundan bahsedildi. Hutbede dikkatimi çeken husus, kadınlara karşı nasıl davranılması gerektiğinden bahsedilirken, Peygamberimizin söylediği iddia edilen hadislerden, eşleriyle ilgili rivayetlerden, Hz. Ömer’den rivayetler edilirken konu ile ilgili Kuran ayetlerinin okunmaması ve bu ayetler üzerine konuşulmaması oldu. Bir diğer önemli ayrıntı da Hanefi mezhebinin temsilcisi olan diyanetin hutbesinde, Hanefi mezhebinin içtihatlarında ve (daha&helliip;)
Kur’an Müşrikleri Gördüğümüz Yerde Öldürmeyi Emreder mi? / Tevbe 5

Kur’an Müşrikleri Gördüğümüz Yerde Öldürmeyi Emreder mi? / Tevbe 5

Ateist ve Hıristiyanların İslam’ı eleştirirken Bakara 191 ve Tevbe 5 ayetlerini delil göstererek Müslümanları şiddet eğilimli olmakla eleştirirler. Bu ayetleri de şu formatta sunarlar: “Onları yakaladığınız yerde öldürün” (Bakara 191) ve “müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün” (Tevbe 5). Ayetlerin bu parçalarını kullanarak Müslümanları terörist olmakla, Müslüman olmayanların hepsinin düşmanı olmakla suçlarlar. Halbuki bu Mantıkta “Straw Man Fallacy” olarak bilinen mantık yanılgısıdır, (daha&helliip;)

Ruhuna El-Fatihaaa…

Yakınları ölmüştür önce morgtan alırlar sonra yıkanır ve sonra camiye ve nihayet mezara gömülür. İmam cenazenin başında okur… okur… okur ve sonra ruhuna el fatiha diye yüksek sesle söyler ve herkes ellerini dua etme biçiminde kaldırır kimi anlamadığı arapça ile fatiha suresini okur. Kimi bilmediği anlaşılmasın diye dudaklarını kıpırdatır ve eller yüze sürülür ve amin diyerek yavaş yavaş terkedilir o (daha&helliip;)