ALLAH; İNANANLAR

Allah’ın kavramına inananlar dediğim kimseler taklidi iman sahipleridir. Bu gibiler gördükleri din eğitiminin veya içinde yaşadıkları toplumun empoze ettiği değer hükümleri ve kazandıkları Allah kavramı ile bu yola girmişlerdir. Bunlar inançlarının tam bir bilincine sahip değildirler, çok defa gelenekle kazandıkları Allah inancı, başka bir ifade ile dinle ilgili yapıp etmeleri genellikle bir alışkanlık eseri olarak, sürüp gider…

Yazar : MERVE ALP

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website