TEKELCİ ZİHNİYET

Tekelci zihniyeti Kur’an’nın rehberliğinde sorgulamaya davet ediyorum sizi.


Tekelci zihniyet, insanlığın Yaratana teslim olmasını istemez. Çünkü kendileri de yaratana teslim değillerdir. Çok iddialı bir görüş ortaya attığımın farkındayım fakat yaratana teslim olmak demek Yaratanın tüm kurallarını kayıtsız şartsız yerine getirmek demektir.

Hiç birimizin red edemeyeceği bir tanımlamayla; Tekelci zihniyet HAPSEDER. Çıkarları doğrultusunda herkesi tekelleştirip sömürür.. Ve tekelci zihniyet sorgulayan kimseleri sevmez.. Sömürebileceği uysal kişileri sever. Tekelci zihniyet insana uysallığı benimsetir ‘’ bir yanağına vurana öbür yanağını da uzat der. ’’ Çok sinsi bir şekilde sloganları da çok insancıldır. Sürü gütmeyi severler. Kast sistemini benimserler. Felsefelerinde Asiller ve diğerleri vardır….. Kendilerinin düzenine baş kaldıranları sevmezler.. Aslında faşizandırlar.. Ve tek taraflı haklılıklarını ilan ederler ve bu doğrultuda davranırlar. Haklı olan hep kendileridir. Hakkı gözetmezler….. !

Hakkı gözetmek çok adil olmayı gerektirir. Hakkı gözettiğini iddia eden her kes de adaletin peşinde koşar. ….

Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. Allah, ikisine de sizden daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.
NİSA / 35

İster tek kişilik bir saltanat kurun ister aile saltanatı ister kavim saltanatı fark etmez. Mikrodan makro ya tekelci zihniyeti ve bu zihniyeti sergileyenleri Kur’an ret eder. Kur’an da bize anlatılan kıssalar evrenseldir. Rabbimiz, tekelci mantığı Elçilere karşı gelmiş ve helak olmuş tüm kavimler le ve yine aynı tekelci mantığı Nemrutu ve firavunu örnek vererek anlatır.. Hiçbir Nebi- Elçi tekelci davranmamıştır. Tam tersi kucaklayıcı olmuştur.. Örnek ayetler Bknz HUD suresi.

Kur’an’nın rehberliğinde günümüzün nemrutlarını/firavunlarını ve her türlü tekelci zihniyeti sorgulamanızı rica ediyorum. Kur’an OKUYAN herkes okur ve anlar ki Yaratan da her konuyu Kur’anın rehberliğinde bizi sorgulamaya davet eder. …. Kur’an dahi Tekelci değildir. Kişileri seçimlerinde özgür bırakır. Yaratan isteseydi herkes iman ederdi. Ve Yaratan bizi her şeyi sorgulamaya davet eder. İşlemeyen akla pislik yağdırır. Ve sorgulayan bir insan artık aynı kişilikte kalamaz. Ve sorgusunu da Kur’an ışığında değiştirip geliştiren kimse de artık ne kendi nefsine nede başkasının nefsine zulm eder/edemez……. !

Dünya ahretin tarlasıdır. Her Müslüman bu dünyada yaptığı Salih amellerin kendisine ahrette nimet olarak verileceğini bilir ve buna göre davranır ve Kur’an’nın rehberliğinde hayatına bir yön çizer..

Rabbim bize Kur’an Müslüman’ı olmayı nasip etsin.

Yazar : Muzaffera cigal

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website