MÜLK


Mülkün sahibinin kim olduğunu unutursak mülkü gasp etmeye kalkarız tıpkı firavunlar ve nemrutlar gibi. Mülkün sahibi mülkünü bize emanet etmiş ve adil bir sınav sistemi kurmuş. Mülkte hisse sahibi olduklarını iddia edenleri Rabbim şu ayetle ne güzel anlatmış

Yoksa mülk ve yönetimden bir nasipleri mi var? Eğer öyle olsa, insanlara bir çekirdek bile vermezler. NİSA/53

Oysa bir Bir mümin kendisi için istediğini, başkası için de istemedikçe hatta endişe etmedikçe vazifesini yerine getirmemiş olur.

Rabbimiz Kur’an ayetleriyle bizde bir tasavvur inşa eder.

İzin verirseniz BAKARA 285 VE 286 ve Kur`anın bütünselliğinden şimdiye kadar ne anladığımın paylaşımını yapmak istiyorum. İyi bir istişare olur inşallah. En iyisini ben anladım size anlatayım tuzağından Rabbime sığınırım. Allah cc. kimseyi ‘’RAB’’edinmemizi istemez….

Yemin olsun ki, “Allah, Meryem`in oğlu Mesih`in ta kendisidir!” diyenler küfre batmışlardır. Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları, hem sizin rabbiniz hem de benim rabbim olan Allah`a kulluk/ibadet edin! Gerçek olan şu ki, Allah`a ortak koşana Allah, cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir onun. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır. “MAİDE/72

Şöyle yakar: “Ey mülkün Malik’i, sahibi olan Allah’ım! Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltir aziz edersin, dilediğini alçaltır zelil kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. ”AL-İ İMRAN/26

Allah Haalik`tir/her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine Vekil olan da O`dur. Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O’nundur. Allah`ın ayetlerini inkâr edenler, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

De ki: `Ey cahiller, bana Allah`ın dışında bir başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?` Yemin olsun, sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun.

Başkasına değil, sadece Allah`a kulluk/ibadet et; şükredenlerden ol! Onlar, Allah`ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O`nun avucu (kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. ZÜMER-62-63-64-65-66-67

Göklerin ve yerin mülkü/saltanatı Allah`ındır. Kıyamet kopunca, işte o gün, gerçekleri hükümsüz kılanlar hüsrana uğrayacaklardır. Casiye/27

Rabbimiz yarattığı her mizaç ve kapasiteye uygun bir kılavuz yollamış.

İnsanoğlunun tutunabileceği tüm tutum ve davranışlar kitabımızda eksiksiz en güzel misallerle bize anlatılmıştır. Duygusal zekâmızı (EQ)zihin zekâsıyla(IQ) BİRLEŞTİRİRSEK O zaman anladım ki vahiyle inşa olmaya adayız demektir.. Kur’an fıtrat inşasıdır ve Rabbimiz herkesin FITRATINI gözeterek bir kitap indirmiş. Fazla yükleri üzerimizden kaldıracak, en kısa zamanda en kısa yoldan doğruya iletecek bir kılavuz rehber….

İşte böylece sana da emrimizden bir RUH ile vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir NUR yaptık. Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin. ŞURA/52

Kur’an’a bu sebepten dolayı hayran kaldım Rabbim herkese bir NUR göndermiş eşit/adil bir dağılımla. BİZ İSTİŞARE ÜMMETİYİZ. Bu kitap Sahabeyi dirilttiği gibi bizi de diriltir İnşallah.

Biliyoruz ki Kimse kılavuzsuz yola çıkamaz. İnsanoğlu hakikati en zorda çözeceğini zannedince en basit en güzel misallerle anlatılan mucizeyi kaçırıp görmezden gerebiliyor.

Ey insanlar! Size rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, her şeyi açık seçik gösteren bir NUR gönderdik. NİSA/174

Yemin olsun ki, RESULlerin hikâyelerinde, aklını ve gönlünü çalıştıranlar için bir ibret vardır. Bu Kur`an, uydurulacak bir hadis/bir söz değildir; aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir. YUSUF/111

Güzel düşünüp güzel davranarak yüzünü Allah`a teslim eden, en sağlam KULpa yapışmıştır. İş ve oluşların sonu Allah`a varır. LOKMAN/22
.
De ki: “Şefaat, tümden ve sadece Allah`ındır. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi O`nundur. Sonunda O`na döndürüleceksiniz. ” Allah yalnız başına anıldığında, âhirete inanmayanların kalpleri nefretle ürperir; O`nun berisindeki, ilahlaştırılmış kişilerle birlikte anıldığında ise hemen müjdelenmiş gibi sevinirler. De ki: “Ey Allahım! Ey gökler ve yeri FITRAT üzere/yaratan, ey görülmeyeni ve görüleni bilen! Sen hüküm vereceksin kulların arasında, ihtilaf ettikleri şeyleri hakkında. ” Eğer yerdekilerin tamamı ve beraberinde bir o kadarı, zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için tümünü mutlaka fidye verirlerdi. Çünkü hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah tarafından karşılarına çıkarılmıştır.

Kazanmış olduklarının çirkinlikleri, önlerinde belirlenmiş; alay edegeldikleri şey kendilerini sarıvermiştir. İnsana bir zorluk/zarar dokunduğunda bize yalvarır-yakarır; sonra ona bizden bir nimet lütfettiğimizde şöyle der: “Bu bir ilim sayesinde verildi bana!” Hayır, öyle değil; o bir fitnedir ama onların çokları bilmiyorlar. Onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir yarar sağlamamıştı. Sonunda, kazanmış olduklarının çirkinlikleri yakalarına yapışmıştı. Şunların zulmedenlerine de kazandıklarının kötülükleri gelip çatacaktır. Ve onlar kimseyi âciz de bırakamayacaklar/onlar bunu etkisiz de bırakamazlar. Bilmediler mi ki Allah, rızkı dilediğine açıp yayar da kısıp daraltır da. İman eden bir toplum için bunda elbette ibretler vardır. De ki: “Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah`ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affder. Çünkü O, mutlak Gafûr, mutlak Rahîm`dir. Azap yakanıza yapışmadan Rabbinize dönüp O`na teslim olun! Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun! ZÜMER /44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55

De ki: `Ey cahiller, bana Allah`ın dışında bir başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz?` Yemin olsun, sana da senden öncekilere de şu vahye dilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun.

Başkasına değil, sadece Allah`a kulluk/ibadet et; şükredenlerden ol! Onlar, Allah`ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O`nun avucu (kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. ZÜMER-62-63-64-65-66-67

Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah`ındır. Sizin için Allah`tan başka ne bir velî vardır ne de bir yardımcı. BAKARA/107

Şunu da söyle: “Allah her şeyin rabbi iken O`ndan başka rab mı arayayım? Her benliğin kazandığı kendi üstünde kalır. Hiçbir günahkâra bir başka günahkârın yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz rabbinizedir. Tartışmaya girdiğiniz şeyleri O size haber verecektir. “EN-AM/164

KURTARICI beklentisine olanlar. Sorgulayın lütfen ….. Rabbimizin ayetleri ‘’OKU’’NDUĞUNDA MÜLK’Ü kudret elinde tutan ALLAH CC. Kurtarıcımız ve hidayet rehberimiz olan Kur`anı Ruhul Kudüs Elçiliğinde Nebi- Elçimizin örnekliğinde ve önderliğinde inzal ettirmiştir.

Resul, rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah`a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah`ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdi: “Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. ”

Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. “Ey rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlâ’mızsın. Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize! BAKARA/285–286

İNŞALLAH HER BİRİMİZ TEK TEK MÜLKÜN SAHİBİ OLAN ALLAHA HAMD EDEN KULLAR OLURUZ. Bu kitap herkese Sorumluluk yükler. Nebi-elçilere ve onların örnekliğinde bize Bir gün neleri kazanıp kaybettiğimizi göreceğiz. O gün gözümüz keskin olacak gerçekten bize elçilerimiz doğruyu getirmiş diyeceğiz. Söylenenler masal değilmiş…..

Yazar : Mürüvvet Çalışkan

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website