Bir Anda Yok Olan Bir Şehir : Pompei !

O Affedici Ve Çok Bağışlayan, Her Zaman Üstün Olan Allah’a Hamdolsun.

Pompei, İtalya`da Vezüv yanardağı eteğinde eski bir şehir. Eskiden Roma zenginlerinin dinlenme ve eğlence şehri idi. Önce şiddetli bir zelzele ile yıkılmış, şehrin onarımı bitmeden 79 yılında Vezüv Yanardağından çıkan metrelerce yükseklikteki lav ve küllerin atında kalarak yok olmuştur. Felaketin daha dramatik tarafı ölen insanların bulundukları durumlarıydı. Yapılan kazılardan anlaşıldığına göre, zenginliğin ve görkemin akıl almaz boyutlara yükseldiği bu yer, Düşünülemeyen, tasavvur edilemeyen ahlaksızlıkların yapıldığı bir belde idi. Ardı ardına gelen küçük patlamaları ciddiye almayan Pompei`liler yanardağın aniden patlamasıyla bulundukları yerde taş olarak ölüm anında ne yapıyorlarsa o halde bulundular. Kimi zehirli gazlarla bogularak, kimi yıkılan duvarların altında kalıp kimide kızgın lavların içinde çok feci bir şekilde can vermişlerdir. 200 000 insan bir anda yok olmuştur. Yaklaşık 2000 yıl o görkemli villalar, heykeller, duvar resimleri, mozaikler, tapınaklar ve pazarlar dokunulmadan gömülü olarak orada kaldı. Evet kısaca ibretlik bir şehir olan pompeiyin hikayesi bu. Ben yoruma gerek duymuyorum ve Kuran’dan birkaç ayet paylaşıp iyice düşünmenizi istiyorum. Saygı ve Sevgilerimle.

(Bu adresten o insanların resimlerinide görebilirsiniz birçoğu taşa dönüşmüştür.

http: //fotoanaliz. hurriyet. com. tr/GaleriDetay. aspx? cid=5914&p=1&rid=0
)

Ey görecek gözleri olanlar, düşünün de ibret alın!

Ankebut Süresi
40. Özetle herbirini günahı ile yakaladık; kiminin başına bir taş yağdıran gönderdik, kimini korkunç bir ses alıverdi, kimini yerin dibine geçirdik kimini de boğduk. Allah onlara haksızlık etmiyordu. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Sad Süresi
29. Bu çok mübarek, kitabı, sana, özü temizler ayetlerini düşünsünler ve ibret alsınlar diye indirdik.

Zariyat Süresi
37. Ve orada acı bir azaptan korkacak için bir ibret bıraktık.

Enam Süresi
6. Önlerinde kaç nesil, kendilerinden önce nice milletleri helak ettiğimizi görmediler mi? Bu yerde onlara, size vermediklerimizi vermiş, üzerlerine göğü bol bol bırakmış, ırmakları ayaklarının altından akar bir duruma getirmiştik. Öyle iken onları günahları yüzünden helak ettik ve arkalarından yeni bir nesil yarattık.

Taha Süresi
128. Yurtlarında yürüyüp durdukları kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmemiz kendilerini doğru yola sevketmedi mi? Muhakkak bunda ibret alacak akıl sahipleri için birçok deliller vardır!

Neml Süresi
52. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş bomboş evleri! Şüphesiz bunda bilen bir toplum için ibret alacak bir ders vardır.

Yazar : BirKul

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website