Dua Ayetleri…

Dua Ayetleri…

 

Namazlarımızda, dualarımızda Yüce Allah’a, O’nun öğrettiği dualarla yakarmamız, O’nun lütfuna, şefaatine, hoşnutluğuna layık kullardan olma ümidimizi arttıracaktır.

** “Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin; şaşırmamışların, sapmamışların yoluna..”
(Fatiha 5-7)

**  “Rabbimiz, sen büyük lütfun sahibisin. Dilediğine rahmet edersin bizlere rahmet et..”
(Bakara-105)

**  “Rabbimiz, kentimizi güvenli bir kent yap, halkının Allah’a ve ahiret gününe inananlarını çesitli ürünlerle-imkanlarla-nimetlerle rızıklandır..”
(Bakara-126 Hz. İbrahim’in duası)

** “Rabbimiz, bizden gelen duaları kabul buyur; sen, evet sen, Semi’sin, her şeyi çok iyi duyarsın; Alim’sin, her şeyi çok iyi bilirsin..”
(Bakara-127  Hz. İbrahim’in ve Hz. İsmail’in duası)

** “Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan kıl. Soyumdan sana teslim olan bir ümmet oluştur. Bizim tövbelerimizi kabul et. Sen, evet sen, Tevvab’sın, tövbeleri cömertçe kabul edersin; Rahim’sin, rahmetini cömertçe yayarsın..”
(Bakara-128 Hz. ibrahim’in ve Hz. İsmail’in duası)

** “Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru..”
(Bakara- 201)

* “Allah’ın yardımı ile nice küçük bir topluluk büyük bir topluluğa üstün gelmiştir. Allah güçlüklere karşı mücadele edenlerle beraberdir. Rabbimiz, bize dayanma gücü ver, bize yardım et.
(Bakara-249, 250)

**  “Biz elçilerinden hiç birini diğerlerinden ayırmayız. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, bizi bağışlamanı dileriz ve dönüş ancak sanadır..”
(Bakara-285)

** “Allah hiç bir benliğe kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez. Herkesin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir. Kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Gücümüzün yetmediği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize şefkat göster,sen bizim  Mevla’mızsın yardımını bizden esirgeme..”
(Bakara- 286)

** “Rabbimiz, bizi doğruya ilettikten sonra kalplerimizi bozma ve katından bize rahmet bağışla. Gerçekten bağışı en çok olan sensin, sen..”
(Ali imran-8)

** “Rabbimiz, şüphesiz biz inandık, günahlarımızı bağışla ateş azabından koru bizi..”
(Ali imran-16)

** “Ey yönetimin sahibi Allah’ım! Sen yönetimi istediğine verirsin ve istediğinden yönetimi çekip alırsın. İstediğini üstün kılar, istediğini alçaltırsın. İmkan, mal ve nimet senin elindedir. Sen, her şeye kâdirsin..”
(Ali imran-26)

** “Rabbim, katından bana tertemiz bir soy-nesil bağışla. Sen duaları en iyi duyansın..”
(Aliimran–38 Hz. Zekeriya’nın duası)

** “Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin-İslam’ın tanıklarıyla, Şahitleriyle-şahadet edenlerle beraber yaz.”
(Aliimran-53  Hz. İsa’nın havarilerinin duası)

**  “Hidayet Allah’ın klavuzlamasıdır. Lütuf Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah Vasi’dir; varlığı, nimeti sürekli genişletir. Rahmetini dilediğine verir. Allah’ım bizlere de hayırlısını ver.”
(Ali imran-73,74)

**  “Ey Rabbimiz! Bağışla bizim günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlığımızı, sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et bize küfre sapan topluma karşı..”
(Ali imran-147)

**  “Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin, Sen eksiklikten uzaksın, ateş azabından koru bizi. Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır.
Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, ‘Rabbinize inanın!’ diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik.
Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et.
Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen, vaadine asla ters düşmezsin..”
(Ali imran 191 – 194)

**  “Ey Rabbimiz! Üzerimize gökten bir sofra indir de bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun, senden bir mucize olsun. Rızıklandır bizi. Rızık verenlerin en hayırlısı sensin..”
(Maide-114   Hz. İsa’nın duası)

**  “Ey Rabbimiz! Biz öz benliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacağız..”
( A’raf-23  Hz. Adem ve eşinin duası )

**  “Ey Rabbimiz! Bizleri zalimlerden, zulmedenlerden-cehennem halkından uzak tut..”
(A’raf- 47  Araf’ta bulunanların duası)

** “Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızda hak ile hükmet.  Çözüm getirenlerin en hayırlısı sensin..”
(A’raf-89  Hz. Şuayıp’ın duası)

** “Ey Rabbimiz! Bize dayanma gücü ver, üzerimize sabır yağdır. Canımızı Müslümanlar olarak al..”
(A’raf-126  Firavun’un iman eden büyücülerinin duası)

** “Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine sok bizi. Sen rahmet edenlerin en merhametlisisin.”
(A’raf-151  Hz. Musa’nın duası)

**  “Allah’ım, sen bizim Mevla’mızsın, Veli’mizsin günahlarımızı affet. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada güzellik ver hem de ahirette. Dönüp dolaşıp sana geldik.. Buyurdu ki: Azabıma dilediğimi çarptırırım. Rahmetime gelince, o her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Ben onu; sakınıp korunanlara- takvaya sarılanlara, zekatı verenlere, ayetlerimize inananlara yazacağım..”
(A’raf-155, 156  Hz. Musa’nın duası ve Yüce Yaratan’ın cevabı.)

** “Allah’ım, bize iyi huylu, güzel evlatlar ver. Yemin ederiz şükredenlerden olacağız..”
(A’raf-189  Hz. Adem ve eşinin duası )

**  “Rabbim, başarım ancak senin yardımınladır. Yalnız sana güveniyorum ve sana yöneliyorum..”
(Hud-88  Hz. Şuayıp’ın duası)

** “Rabbimiz, yalnız sana güveniyoruz. Bizleri zulmedenler için bir imtihan aracı yapma. O küfre batmış zalimlerden rahmetinle kurtar bizi..”
(Yunus-85, 86   Hz. Musa’nın duası)

**  “Musa şöyle dedi: “Rabbimiz! Sen, Firavun (diktatörlere) ve kodamanlarına (yandaş ve paydaşlarına) şu geçici hayatta debdebe-servet verdin. Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi..? Rabbimiz! Onların mallarını sil-süpür, kalplerini şiddetle sık ki, acıklı azabı görünceye kadar inanmasınlar. Allah cevap verdi: “İkinizin duası kabul edildi. Doğruluktan şaşmayın. İlimden nasipsizlerin (cahil ceberrutların) yolunu izlemeyin..”
(Yunus-88, 89  Hz. Musa ve Hz. Harun’un duası)

** “Allah’ım, göğsümü nurunla genişlet, ilmimi arttır, bakış ve anlayışımı güçlendir, sevdiklerine sevdir. Bütün kullarını Kitap’ındaki  güzelliklere erdir. Hayır, bereket, başarı ve mutluluk sendendir. Ey gökleri ve yeri var eden, dünyada da ahirette de dostum sensin. Benim canımı sana teslim olanlardan olarak al. Beni  hoşnut olduğun hayırlı kullarının arasına kat..”
(Yusuf-101   Hz. Yusuf’un duası )

**  “O’dur benim Rabbim, ilah yok O’ndan başka, O’na dayanmışım ben! Yalnız O’nadır tövbem-duam.”
(Rad-30   Hz. Muhammed’in duası)

** “Rabbim, ülkemi güvenli, huzurlu kıl. Beni ve soyumu sadece sana teslim olanlardan kıl..”
(İbrahim-35   Hz. İbrahim’in duası)

** “Rabbim, beni ve soyumu namaz kılan, ibadet eden kullarından kıl..”
(İbrahim-40  Hz. İbrahim’in duası)

** “Rabbim, hesabın görüleceği gün beni, anne babamı ve inananları bağışla..”
(İbrahim-41  Hz. İbrahim’in duası)

** “Rabbim yarattı beni, O yol gösteriyor bana. O’dur beni doyuran, su veren. Hastalandığımda O’dur bana şifa ulaştıran. Din gününde hatalarımı affetmesini umup durduğum da O’dur. Rabbim, bana hikmet bağışla, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat. Beni gelecek nesillerin nezdinde yüksek bir övgüye mazhar kıl. Beni nimetlerle dolu cennetin mirasçılarından kıl. Herkesin diriltileceği gün beni utandırma. O gün cennet takva sahiplerine yakındır – yaklaştırılır..”
(Şuara- 78-90 Hz. İbrahim’in duası)

**  “Rabbim, beni ve ailemi yoldan çıkmışların, zalimlerin, azmışların şerrinden kurtar.”
(Şuara-169 Hz. Lut’un duası)

** “Rabbim, (anneme, babama) merhametli davran onlara, tıpkı küçüklüğümde onların bana davrandığı gibi, beni koruyup büyüttükleri gibi..”
(İsra-24)

** “Rabbim, beni gireceğim yere-başlayacağım işlere iyilikle dürüstlükle sok, çıkacağım yerden, işlerden başarıyla, dürüstlükle çıkar. Ve bana katından yardımcı bir güç ver. Hak din İslam geldi, batıl yıkılıp gitti. Batıl yok olmaya zaten mahkumdu..”
(İsra – 80, 81  Hz. Muhammed’in duası)

** “Rabbimiz, katından bize rahmet ver, bizim için bir çıkış, kurtuluş yolu lütfet, işimizde başarılı olmamızı sağla..”
(Kehf- 10  Ashab-ı Kehf’te bulunan gençlerin duası)

**  “Umarım ki,  Rabbim beni-bizi yakın bir zamanda başarıya, esenliğe, barışa, mutluluğa ulaştırır..”
(Kehf-24)

** “Rabbim, bana barış ve iyilik sevenlerden bir eş ve evlat lütfet..”
(Saffat-100  Hz. İbrahim’in duası)

**  “Rabbimiz, bize bir sorun-zorluk gelip çattığında sen bize merhamet et, yardımcı ol..”
(Enbiya-83   Hz. Eyyüp’ün duası)

**  “Rabbim, dünyada beni yapayalnız bir başıma bırakma..”
(Enbiya-89  Hz. Zekeriya’nın duası)

** De ki: “Rabbim, hak ile hükmet! Bizim Rabbimiz Rahman’dır. Dua edilen- yardımına başvurulandır- Müstean’dır..”
(Enbiya-112  Hz. Muhammed’in duası)

**  “Rabbim, sen bizi zalimler topluluğundan kurtar. Bizim nimetimizi, bereketimizi arttır..”
(Müminun-28, 29)

**  Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden-yönlendirmelerinden sana sığınırım. Ve onların başıma üşüşmelerinden de sana sığınırım..”
(Müminun- 97, 98)

** “Rabbimiz, inandık, bizi affet, bize merhamet et, sen merhametlilerin en hayırlısısın..”
(Müminun -109, 118)

** “Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Doğrusu onun azabı çok çetindir..”
(Furkan-65   Gece namazında okunması bildirilen dua)

** “Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı-mutluluk kaynağı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl..”
(Furkan-74)

** “Rabbim, bana ve aileme lütfettiğin nimetine şükretmeme, hoşnut olacağın hayırlı ve barışçıl bir iş yapmama imkan ver. Rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok..”
(Neml-19 Hz. Süleyman’ın duası)

**  “Rabbim, beni şu zalimler topluluğundan kurtar.  Beni doğru yola yönelt. Rabbim, bana vereceğin her hayra, nimete muhtacım..”
(Kasas-21, 24  Hz. Musa’nın duası)

** “Sen rızık verenlerin en hayırlısısın..”
(Cuma-11  Nuh-72 Hac-58)

**  “Rabbim, bozgunculara karşı bizlere yardım et..”
(Ankebut-30   Hz. Lut’un duası )

**  “Rabbim, beni bağışla, doğrusu sen daima bağışta bulunansın..”
(Sad-35 Hz. Süleyman’ın duası)

** “Rabbimiz, rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Onları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da. Şüphesiz sen üstünsün, bilgesin, onları kötülüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan gerçekten ona merhamet etmişsindir. İşte büyük kurtuluş budur..”
(Mümin 7-9   Meleklerin, Hz. Muhammed’e ve müminlere duası)

** “Rabbim,  beni verdiğin nimetlere şükretmeye, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Benim soyumdan iyilik oluştur. Ben bağışlanma dileyip, sana teslim olanlardanım..”
(Ahkaf-15)

** “Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet. Kalplerimizde inananlara karşı kin bırakma. Sen esirgeyensin, bağışlayansın, şefkatlisin..”
(Haşr-10)

** “Ey Rabbimiz, yalnız Sana güvendik, yalnız Sana yöneldik, dönüş yalnız Sana’dır. Bizi inkar edenlerle deneme- Bizi inkarcılar için imtihan vesilesi kılma. Bağışla bizi ey  Rabbimiz. Sen, yalnız sen sonsuz kudretin, sonsuz hikmetin sahibisin..”
(Mümtahine-4-5 Hz. İbrahim’in duası)

**  “Rabbimiz, bizim için nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Doğrusu senin her şeye gücün yeter..”
(Tahrim-8 Müminlerin ahiret gününde edecekleri dua)

** “Ey Rabbim, benim için katında, cennette bir barınak yap; beni zulme sapmış topluluktan, zalimlerden kurtar..”
(Tahrim-11   Firavun’un karısının duası)

** “O Allah ki  O’ndan başka tanrı yoktur. O hükmedendir, kutsaldır.  Güvenlik veren, gözetip koruyandır. Barışın, esenliğin ve inancın kaynağıdır, koruyandır, üstündür, dilediğini yaptırandır. Uludur, çok yücedir, yaratan, var edendir. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nu tespih eder-yüceltir. En güzel isimler O’nundur. O üstündür, Bilgedir..”
(Haşr-22-24 )

**  “Ey Rabbimiz, kaldır bizden bu azabı. Biz gerçekten müminleriz..”
(Duhan-12)

** “Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var! Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var! O halde, bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul! Ve yalnız Rabbine yönel ve yakar-dua et..”
(İnşirah 5-8)

** “Rabbim, beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet. Zalimlerin de sadece helak ve perişanlığını arttır!..”
(Nuh-28   Hz. Nuh’un duası )

** “Rabbim, göğsüme genişlik, ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır..”
(Ta Ha 25-26  Hz. Musa’nın duası)

** “Rabbim, bilgimi, ilmimi, hikmetimi arttır..”
(Ta Ha-114  Hz. Muhammed’in duası)

“Deki: Yarattıklarının kötülüğünden; kıskançlık edenlerin kötülüğünden, düğümlere üfleyen- fitne, fesat, bozgunculuk peşinde koşanların kötülüğünden, karanlığın-cehaletin kötülüğünden ve gönüllere  fısıldayan; insanlardan ve cinlerden olan sinsi şeytanın kötülüğünden, bizleri karanlıktan İslam’ın  aydınlığa ulaştıran Yüce Rabbime sığınırım.”
(Felak ve Nas sureleri –  Yüce Allah’ın  Hz. Muhammed’e bildirdiği dua )

 

Saygılarımla.

 

 

 

 


About the Author
Author

Feridun34

Leave a reply

Name (required)

Website