Sözün En Güzeli…

Sözün En Güzeli…

  Kuranı Kerim’de sözün en güzeli ifadesi biden fazla ayette geçer. Bizler için sözün en güzelinin nasıl bir söz olduğu ve ne tür özellikler taşıdığı önemlidir. Güzel sözü nasıl anlayacağız? Öncelikli olarak, konuyla ilgili Kuranı Kerim’in diğer ayetleri göz önüne alınmadığında yanlış anlaşılabilen bir ayetten bahsedeceğim. O kimseler ki sözü dikkatle dinlerler, sonra onun en güzeline tâbi olurlar (uyarlar). İşte (daha&helliip;)
Tevhide Sadakat…

Tevhide Sadakat…

  Bakara suresi 30. ayetinde Yüce Allah Yeryüzünde kendi iradesini temsil edecek halife; yönetici, görevli atayacağını bildirmiştir. Zariyat suresi 56. ayetine göre yaşam gayemiz, görevimiz: Kendi irademizle yeryüzünde Allah’ın iradesini gerçekleştirmek olmalıdır. Yeryüzünde ilahi iradeyi egemen kılmak için, O’nun yolunda çaba göstermek, sadece O’nun otoritesine boyun eğmek, O’na kul olma bilinciyle hareket etmek; yani tevhide mutlak sadakat yaratılış-varoluş gayemizdir. Bakara suresi 30. ayetinde yeryüzüne (daha&helliip;)
Umre…

Umre…

İnsanoğluna, evrensel çağrı olan Kabe , tabiri caiz ise hızlandırılmış / sıkıştırılmış eğitim programı gibidir. Kısa sürede çok şey idrak edebileceğimiz paket program. Her coğrafyadan, her renkten, her dilden, her seviyeden insanların buluştuğu ortak söylem ve tavır “Lebeyk Allahumme lebeyk…” Bir Müslümanın özü ve sözü aynı olması gerekirken Üzülerek belirtmeliyim ki ; Tüm gerçekliliğine rağmen Kabe’nin bu çağrısını tam olarak (daha&helliip;)
Allah’a Ulaşan İnsanın “Özgürlüğe” Ulaşmasına Dair…

Allah’a Ulaşan İnsanın “Özgürlüğe” Ulaşmasına Dair…

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla Özgürlük, insanlık tarihi boyunca çeşitli şekillerde ifade edilmiş ve halen edilmektedir. Kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bunun bir sonucu olarak tek bir tanımı yoktur. Her insan din, yaşadığı dönem, toplumsal (kültürel) yapı, kişisel sebepler gibi nedenlerden dolayı özgürlüğü farklı yorumlayabilir. En genel tanımlardan bir tanesi “Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine (daha&helliip;)
Ne İçin Yaşıyoruz?

Ne İçin Yaşıyoruz?

  Dünya hayatı…Her şey kurgulanmış bir oyun.Ne kadar da gerçekçi duruyor aslında her şey.Muhteşem bir imtihanın içindeyiz. Rabbimiz bizleri nasıl da her an sınıyor, çoğu zaman farkında bile değiliz. Öylesine yaşıyoruz işte…Öylesine yiyoruz , içiyoruz, yaşıyoruz.İnanıyoruz…Fakat farkında olamıyoruz. Neye inandığımızın, inancımızın ciddiyetinin.Dünya hayatıyla aldanıp, oyalanıyoruz.Her gün bir imtihanda olduğumuzu unutarak, imtihanın kurallarının , bilgilerinin olduğu kitabımızı da unutarak yaşıyoruz üstelik.Öylesine… (daha&helliip;)
Dinin Sahibi Allah mı, Peygamber mi?

Dinin Sahibi Allah mı, Peygamber mi?

  Peygamber algısı konusunda kafalar karışık. Dinin otoritesinin yalnız Allah olduğu unutularak ortak yapım/şirk unsurları içeren din algısı önerilmektedir.  Şu görülmektedir ki döneminde bu kadar çok peygamber sevgisi??/ olmamıştır.milyonlarca insan peygamber sevgisi ile yanıp tutuşmakta şiirler, şarkılar gazeller naatlar yükselmekte bazıları tam bir huşu içinde bu sevgiyi doyasıya yaşamaktadırlar. Peygamberi sevmekten daha doğal ne olabilir. Rabbimiz vahyini onun üzerinden bize (daha&helliip;)
Kur’an Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Işıktır…

Kur’an Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Işıktır…

  Kur’an keşfedilmeyi bekleyen bir ışıktır, nurdur. Evet, Kur’an tüm zamanlara hitap eden, her çağın ve ilmin ışığın da toplumu aydınlatan, eşi benzeri olmayan bir rehberdir, Allah ın tebliğidir. Bugün biz Müslüman toplumlar olarak İslam ı, yüzlerce yıl önceki toplumların anladıklarını düşündüğümüz şekliyle bugün bizler anlamaya ve yaşamaya çalıştığımız için, Kur’an gerçekleri ile buluşamıyoruz. Çünkü onların, gerçekten Kur’an ı nasıl (daha&helliip;)
Vahiy Akıl İlişkisi…

Vahiy Akıl İlişkisi…

  AKIL YÜCE YARATICI TARAFINDAN İNSANLARA BAHŞEDİLMİŞ EN ÖNEMLİ ÖZELLİK VE YETİLERDEN BİRİDİR.İNSANLAR   AKIL YETİSİ SAYESİNDE EVRENDEKİ KEŞFEDİLMEMİŞ DEĞERLERİ,ARAÇ VE GEREÇLERİ BULMUŞTUR.ŞU AN GÜNÜMÜZDE KULLANILAN ENVAİ TÜR TEKNOLOJİK İCATLAR,YAŞAMI MÜMKÜN VE SÜREKLİ KILAN İHTİYAÇLARIN TÜMÜNÜ YÜCE YARATICININ İNSANA AKLI KULLANMA,   KEŞFETME YETİSİ SAYESİNDE VERMİŞTİR. ÖYLE Kİ YÜCE YARATICI İLE İLETİŞİMİ BİLE İNSANA BAHŞEDİLEN BU YETENEK SAYESİNDE İDRAK ETMİŞİZDİR. BU (daha&helliip;)