İSLAM VE KADIN – 2 İnsanlığın Başlangıcı ve Kadın

İSLAM VE KADIN – 2 İnsanlığın Başlangıcı ve Kadın

Kadının erkekten, erkek için yaratıldığı, en önemli vazifesinin erkeği mutlu etmek olduğu, Hz. Adem’in Havva yüzünden Cennet’ten kovulduğu gibi iddialar; İslam öncesi dönemde hem İsrailiyatta hem de Mesihhiyat’ta (Yahudi ve Hristiyan geleneğinde) anlatılmaktaydı. Bu ve benzer inanışlar neticesinde kadınlar, genellikle, erkeklere göre ikinci sınıf insanlar olarak görülmekte ve erkeği yoldan çıkarma potansiyeli olan varlıklar olarak kabul edilmekteydi. Kuran, her ne kadar bu tür iddialara yer vermemiş ve kadın ile erkeği eşit muhatap almış olsa da, zaman içinde bu inanışların İslam’a girmesi engellenememiştir. Peki, Kuran’da bu görüşleri destekleyen herhangi bir hüküm olmamasına hatta bu görüşlerle çelişen ayetler olmasına rağmen, Müslümanların böyle inanışları benimsemeleri ne kadar doğrudur?

Kadınlarla ilgili olumsuz algı, insanlığın başlangıcına dayandırılarak inşa edilmeye çalışılmaktadır. Kadının erkekten, erkek için yaratıldığı, ilk günahtan itibaren sorunların kaynağı olduğu söylenmekte ve “fitnenin kaynağı” olan bu cinsin erkekler tarafından dizginlenmesi temel bir zorunluluk olarak sunulmaktadır. Kadını kısıtlayan ve adeta erkeğin kölesi haline getiren izahların Müslümanlar tarafından benimsenmesinde, Kuran’da yer almamasına rağmen “İslam’a” taşınmış olan bu görüşlerin önemli yeri bulunmaktadır. Bu yüzden yazı dizimizin bu ve ilerleyen kısımlarında İsrailiyat ve Mesihhiyat kaynaklı bu görüşleri ele alıp, İslam’ın temel kaynağı olan Kuran açısından değerlendireceğiz. İslam’ı yıkmak isteyenler tarafından İslam’a da sirayet ettirilmeye çalışan bu görüşlerin başlıcaları “kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı” ve “ilk günahın sebebinin kadın olduğu” iddialarıdır. Bu iddialar, İslam’ın temel kaynağı Kuran ile çatışmaktadır.

Şimdi biraz daha detaylara inelim. Yahudi ve Hristiyan kültüründe hakim olan, Havva’nın Hz. Adem için Hz. Adem’in kaburga kemiğinden yaratılmış olduğu inancı önemli yer tutar. Yeni Ahit’ten alıntılanan aşağıdaki pasaj, bu düşüncenin oluşmasını sağlamıştır:
“8-Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı.
9-Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı.”
(Yeni Ahit, Korintliler 11: 8-9. Ayrıca bu konuda Eski Ahit, Tekvin 2: 18-24’e de atıf yapılır.)

Ne yazık ki bu yaklaşım, kendilerini alim olarak topluma lanse ettiren bilgisiz cahiller tarafından da desteklenmiş ve bu bozuk düşüncelerini İslam toplumuna yaymışlardır. Bunun için gerek hadisler uydurmuşlar gerekse de tefsirler yazmışlardır.

Bunu görmek için ilk olarak “erkekten yaratılma” iddiasını ele alalım. Kuran, bundan sonraki başlıkta daha detaylı şekilde göreceğimiz gibi, erkek ve kadının aynı özden (nefsi vahide) yaratıldıklarını söyler. Bunun dışında kadının “erkekten yaratılmış” olduğunu ifade veya ima eden tek bir Kuran ayeti bile mevcut değildir. Kuran’da Havva’nın Adem’den yaratıldığı iddiası bulunmadığı gibi dahası “Havva” ismi bile geçmemektedir.

Bu inancın Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından İslam’a taşınmasında münafıkların (ikiyüzlülerin), Peygamberimize atfen uydurdukları hadisler ve cahilce yazdıkları tefsirler aracı olmuştur:
“Kadınlara iyi davranın, çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın, kendi haline bırakırsan sürekli olarak eğri kalır. O halde kadınlara karşı iyi davranın.” (Buhari, “Enbiya”, 1, “Nikah”, 80; Müslim, “Rada’”, 59, 60, 65; Tirmizi, “Talak”, 12)
İbn-i Abbas şöyle der: “Allah Havva’yı, Adem’in kaburga kemiğinden yarattı.” (3 Firuzabadi, Tenviru’l-mikbas min tefsiri İbn Abbas, 485.)

Şimdi de “erkek için yaratılma” iddiasını ele alalım. Kuran’da, kadının erkek için yaratıldığını da ifade veya ima eden tek bir ayet bulunmaz. Tüm insanların, kadın erkek ayrımı olmaksızın Allah’la bağlantılı bir sebep için yaratıldıkları söylenir.
Zariyat-56: İnsanları ve cinleri sadece bana kulluk (yeabudun) etsinler diye yarattım.

Kuran’ın bütününe baktığımızda “kadının erkek için yaratıldığı” iddiasını destekleyecek bir ifade olmadığı gibi bu görüş, İslam dini açısından en büyük günah kabul edilen şirke götürme tehlikesini bile içinde barındırabilir. Ne kadın erkek için ne de erkek kadın için vardır fakat her iki cins de Allah’ın yaratması sayesinde ve de sadece Allah için vardırlar. “Allah için var olmanın” yanına “erkek için var olmayı” eklemek, Kuran’ın ortaya koyduğu zihniyet açısından asla kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Bir sonraki yazımızda çokça çarpıtılan bir Kuran ayetini, Nisa Suresi 1. Ayeti ele alacağız. Ayet şöyledir: “Nisa-1: Ey insanlar! Sizi tek nefisten (nefsi vahide) yaratan, ondan eşini (zevc) yaratan ve her ikisinden çok sayıda erkekler ve kadınlar türetip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının…”


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website