İslam’a Göre Kadın dövülür mü? Nisa-34

İslam’a Göre Kadın dövülür mü? Nisa-34

34- Erkekler kadınları gözetirler.*[14] Zira ALLAH herbirine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden sorumludur. Erdemli kadınlar, (Tanrı’nın yasasına) boyun eğer ve ALLAH’ın korumasını emrettiği (onur ve iffetlerini) tek başlarına bile olsalar korurlar. İffetlerinden endişe duyduğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarınızı ayırın ve nihayet onları çıkarın.**24[15] Size itaat ederlerse onlara karşı bir yol aramayın. ALLAH Yücedir, Büyüktür.

[14] * 4:34 Hadis ve sünneti Kuran’a eş koşan Türkçe mealler, ayetin ilk cümlesini “Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler” biçiminde yanlış olarak çevirmişlerdir. “Kavama” kelimesini Kuran boyunca “gözetmek, dikkat etmek, ayakta tutmak” diye çeviren bu meallerin (4:135; 5:8; 4:127; 2:229; 20:14; 55:9) sıra kadına gelince aynı kelimeye “hakim, yönetici” diye anlam vermeleri, erkek despotluğunun Kuran çevirilerine yansıtılmasının örneğidir.

[15] ** 4:34 “Onları çıkarın” ifadesi de, yanlış olarak “onları dövün” diye çevrilmiştir. “Daraba” kelimesi çok anlamlı bir kelime olup Kuran’da bağlamına göre farklı anlamlara gelir: Seyahat etmek, dışarı çıkmak: 2:273; 3:156; 4:101. Vurmak: 2:60, 73; 7:160; 8:12; 20:77; 24:31; 26:63; 37:93. Dövmek: 8:50; 47:27. Ortaya koymak: 43:58; 47:27. (Örnek) vermek: 14:24, 45; 16:75-76; 16:112; 18:32, 45… Sorumluluğu kaldırmak: 43:5. Mahkum olmak: 2:61. Kapamak, vurmak: 18:11. Örtmek: 24:31. Açıklamak: 13:17.


About the Author
Author

Serhat

Leave a reply

Name (required)

Website