Kurban ve Kurban Bayramı

Kuran`da kurban kesmek sadece hac ibadeti yerine getirildiği sırada farz kılınmıştır. Yani kurban hacca giden hacılar tarafından kesilir. Kurban kesmeyi Allah`a olan teslimiyetin ve saygının bir sembolü olarak anlamak ve Allah`a yaklaşmaya bir vesile görmek gerekir. Yoksa ayetinde ifadesiyle kesilen hayvanların ne etleri ne de kanları Allah`a ulaşmaz Allah`a ulaşacak olan sadece kulların takvalarıdır.

Hac suresi ayet 37: Onların etleri de kanları da Allah`a asla ulaşmaz; fakat sizin takvanız o`na ulaşır. Onları size bu şekilde boyun eğdirdir ki, sizi hidayete erdirdiği için allah`ı yücelterek anasınız. Güzel düşünüp güzel davrananlara müjde ver.

Daha sonraları bu uygulama hacca gidemeyen kişiler tarafından da bulundukları yerlerde yerine getirilmeye başlanmış ve ardından kurban bayramı uygulaması oluşmuştur. Kurban bayramının hacıların hacda kurban kesmekleri ile aynı döneme gelmesinin nedeni budur. Kuran`ın hiç bir ayetinde bayram uygulaması yeralmaz. Yani bayram yada bayram namazı tamamen geleneksel kabullere dayanan uygulamalardır. Ancak burada belirtilmesi gerekli olan bir husus vardır o da bu şekilde bir uygulamanın yapılmasının Kuran`a aykırı olmadığıdır. Yani müslümanların kendi aralarında geliştirip gelenekselleştirdikleri bu gibi uygulamaların özellikle insanların kanyaşmaları ve yakınlaşmalarına vesile olması ve dini bir takım duyguların canlanması açısından oldukça etkili ve güzeldir. Ancak bu sosyolojik bir hadisedir, müslümanların genelini bağlayıcı bir farz değildir.

Yazar : Abdullah

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website