Hiç Kaybettirmeyen Ticaret!

Allah’ın Kuran’da kavramları örneğin cennet, cehennem, dünya hayatı için yapılan işler, ahiret hayatı için yapılan işleri anlatırken günlük hayatımızdan benzetmeler yaptığını görmekteyiz. Bence hem Kuran’ın herkes tarafından kolayca anlaşılır olması hem de Allah’ın bize bir lütfu olarak böyle örneklerin verilmesi önemlidir. Kuran’da bu duruma örnek olacak konulardan biri de ahiret için, Allah rızası için yapılan faaliyetlerin dünyada maddi kazanç için yapılan ticarete benzetilerek, bu ticari faaliyetler üzerinden anlatılmasıdır.

35 – Fatır Suresi –
29. Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı/duayı yerine getirenler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler, asla batmayacak bir ticaret umabilirler.

 

61 – Saff Suresi –
10. Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çekeyim mi:

11. Allah’a ve onun resulüne inanır, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla didinirsiniz. İşte bu, sizin için en hayırlısıdır; eğer bilirseniz.

12. Günahlarınızı affeder ve sizi, altından nehirler akan bahçelere, sürekli cennetlerdeki temiz-bereketli barınaklara yerleştirir. İşte bu en büyük başarıdır.

Yukarıdaki ayetlerde Allah rızası ve ahiret hayatı için yapılan faaliyetler dünya hayatında yapılan ticarete benzetilerek anlatılıyor. Ancak buradaki önemli bir fark Allah rızası ve ahiret hayatı için yapılan çalışmalar ve fedakârlıklar hiç batmayacak, zarar etmeyecek hatta karşılığını fazlasıyla alacağımız ticaret olarak anlatılıyor. Dünya hayatında yaptığımız gerek ticari girişimler gerekse diğer faaliyetlerde kar etmemiz, amacımıza ulaşmamız mümkünken aksi de mümkündür. Hepimiz hem kendi hayatında hem de etrafımızdaki kişilerin hayatında gerek eğitim hayatında, gerek iş hayatında gerekse ticarette başarısız girişimler yaşadıklarına şahit olmuşlardır. Allah rızası için yapılan fedakârlıklar için ise bu geçerli değildir. Bu dünyada Allah rızası için yaptıklarımızı adaletle değerlendirecek olan Allah yapılan hayırlı işlerin karşılığını ahirette fazlasıyla verecektir inşallah.

Burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu ise namaz, oruç, hac gibi dini ritüeller dışında kalan Allah’ın dinini anlatma, din karşıtlarıyla mücadele etme gibi çalışmalarda da yapılan faaliyet ve mücadelede olumlu sonuç alınıp alınmasından bağımsız olarak Allah’ın bizim yaptığımız fedakârlıkların, gayretin karşılığını verecek olmasıdır. Çünkü Kuran’ın pek çok ayetinde belirtildiği üzere inanan kişiye düşen Allah yolunda mücadele etmek, Allah’ın dinini iyi niyetle anlatmaktır. Muhatap alınan insanların buna olumlu karşılık vermesi ve hidayete ermesi o kişilerin basiretine kalmıştır.


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website