Gören Gözler, İşiten Kulaklar, Sapan Kalpler ve Kendine Zulmeden Eller

Allah aşırı gidenleri sevmez, eğer ki ayet hükmüne uyarsak bizleri sabır ile destekleyecektir. Böylece geri dönülmez hatalar düşmez, dünyada ve ahirette rezil olmamış olabiliriz (şirk-cinayet-fitne). Kitaba uyunca nasıl ki Peygamberimizin yolundan gitmiş oluyorsak tıpkı onun gibi bizle aşırı gitmemeliyiz toplumsal karmaşalarda yeni bir halka olmamalıyız, olunmaması için uyarmalıyız.

Nefs’i daima tazelenebilen (Allah’ın tekrardan küfre çevirebileceği), fakat Allah’tan korkarak ve O’nun yaratışına şükür ve hürmet ile arınmayı ve temiz kalmayı isteyen bizlerin dikkat etmesi gereken önemli pek çok konu var. Ben daha çok kişilerin yalnızlarken işlediği bir günaha değineceğim çünkü bu ilerleyen boyutta çok büyük bir hastalığa (Allah’ın kalpleri bilir hastalığı/azgınlığı/küfrü arttırması sonucu) tutulabilir. Sakınma ve korunma önemlidir Kurana bütünü ile iman eden bizler inancımızı koruman adına, delil seçemeyip ayırmadığımıza göre adaleti ayakta tutmayı dileyenler olarak ayetlerde öğütlendiği üzere Kuranın tümüne ne öğrendiysek uygulamaya gücümüz yettiğince (sonuna dek azim ile) çalışmalı, imana doğru artacak olan ışığa ve yükümlülüklere-sınamalara kendimizi sabit kılmalıyız caymamalıyız. Allah’ın emrine uymamamaktan sakınmalı ve bu sakınmamızı Allah korkusu ve cennet müjdemiz ile korumayı bilmeliyiz. Tevbe ve iman-koruma.

 

[25-Furkan]29:
Andolsun ki bana gelen zikir’den beni o saptırdı. şeytan, insanı yapayalnız bırakıp, rezil ediyor.


Kitaptan uzaklaşan insan yapayalnız kalır aslında Allah bizi terk ederse O’ndan başka dost ve yardımcı yoktur çünkü. Kuran okunması namaz kılmak gibi çeşitli ayetlerde verilen (türlü türlü açıklanan) kesin bir emir olmanın yanı sıra namazdan daha üstün bir ibadet, Allah yolunda iyilik yarışı (O emre uyma yarışı) zamanında yaşadığımızı da ıspatlayan bir özelliktedir.

Namaz arınmak için çok önemlidir ayrıca tebliğ olarak geri durup Peygamberimize salat/yardım görevini yerine getirmeyebilirler (Kuran tebliği yapmayıp birde tersini yapanlar yaptıklarını boşa çıkarır) bu da dini insanlara anlatmak ve bizzat tümüyle uygulamaktır dolayısı ile anlatmakta lazım, namazı kılıp bir köşeye çekilmemek ya da zıttına kafirlerin arasına karışıp eğlenceye dalmamak lazım orta yolu tutmamız gereklidir bu konuda da anladığım kadarı ile, sonra çıkıpta Allah istemedi ki fakir doysun ben doyuracaktım ama görmedim ki çıkmaz isen nasıl göreceksin? Beni dinlemiyorlar ki? Allah gidilecek mecidi bildiriyor Kuranda. Öyle bir mescid yok ise Allah’ın söylemediği yönlere kaymaktan kul sorumludur. Allah dinen buna izin veriyor mu? Asla ikame etme(bulunma) diyor. Kim aksini söyleyebilir kafirden başka. Allah istese herkes iman eder? Bizler Peygamberimize yardım etmezsek insanlar nasıl ilk kez işitecekler, belkide işitmeyenler var (hiç işitmeyecekleri ise Allah bilir.) Bir zamanlar bende okumazdım mesela kendimden biliyorum çünkü bunu akıl etmemiştim, edememiştim malesef. Çok şükür ki görebildim.

 

[29-Ankebût]45:
Sana vahyolunan kitabı oku! Namazı kıl! Çünkü namaz, ahlaksızlıktan ve kötülükten alıkor. Elbette Allah’ın zikri/kitabı en büyüktür. Allah, yaptıklarınızı bilir.


Namaz kötülükten alıkoyar -namaz öncesi zorunlulukları ve huşu arınma- getirdiği sakınmalar. Bu namazın getirdiği huzur olarak hissediledebilir. Allah’ın kitabı namazı ve şartlarını haber vermenin yanı sıra, bu kitabı dikkatli düşüne düşüne okuyun ve başkasının sözlerine uymayın diyen bir kitaptır benim sözlerin de buna dahil ben sadece fikir vermek istiyorum. Kuran düşünmekten bahseder farklı fikirler edinebiliriz ben bu konuda birkaç siteye bakıyorum (okuyucu).

Şimdi bir düşünceme dikkat çekmek isterim. Yaratıcımız gönderdiği doğru yol ayetinde bize diyor ki “kötülükten alıkoyar” yani namaz bize önerilmeyen davranışlardan bizi uzak tutmuş olur. Bu da Kitaba uyduğumuz zaman kalbinizi islam(teslim) ettikten sonra Allah tarafından bir lütuftur – yardımdır.

Namazın şartları bunu sağlayandır;

Huşu , teslimiyle Allah’a yönelmek.

Ortak koşmadan Peygamberlerimizin kıldığı gibi namaz kılabilmek.

Namaz öncesi hazırlık, durulacak yön, bayanlara ibadet sırasında yaklaşmama.

Ve :

[4-Nisa]43:
Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. (…)
l

 

(Gusl=Bildiğiniz güzelce yıkanmaktır sadece yoksa Kuran bunu bize normal abdestte olduğu gibi tarif edebilirdi.)

 

Elbette tüm Kuran ayetleri Allah’ın sınırlarıdır, bu sınırlar bizi çirkinliklerden uzak tutarlar namazlar güne yayılmıştır, çünkü yıkanmış-temiz ve abdestli namaz kılabilmemiz için ve belirli vakitlerde de namaz bizlere kılın denmiştir (bu Peygamberimize uyarak Kurandaki vakitler ve şekillerce gerçekleştirilir.)

 

[4-Nisa]27:
Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir
sapıklığa düşmenizi istiyorlar.

 

Dua edelim hatta haftada bir gün dua edelim de böylece daha çok günaha açık olalım istiyorlar. Nasılsa dua etmek için yıkanmış olma, secde etme şartı yok.

 

[4-Nisa]28:
Allah, sizden yükü hafifletmek ister, çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

 

Allah kendisini hep anmamızı bize öğütleyerek sizce bize yük mü yüklüyor? Yoksa bizi veballerden mi koruyor sizce? Bu ayetler mucize okudukça öğreniyor, ama hafifliyoruz.

Ürün satıcıları, reytingçiler ve hatta dost sandıklarınız bizleri, sizi ateşe çağırıyorlar çoğu zaman peki nasıl korunup sakınacağız?

 

[24-Nur]30:
Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. (…)

[24-Nur]31:
Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar (…)

 

*Mü’min: İnanmış. (Ancak müminler Kurana tümü ile uyanlardır, tevbe edip sığınanlardır, küfüre dönmeyenlerdir. Fasık yani günahkâr kavramları boşuna değildir. Münafık yani ikiyüzlü kelimesi boşuna değildir.)

Kadın ve erkeklere verilen emir; Allah’ın vermiş olduğu gözler ile, kendilerine Allah’ın izin verdiği dışındaki (yasak olan) bedenlere – vücutlara bakmasınlar. Bundan sakınsınlar diyor yani görebilir ama Allah’tan korkup Allah bana gözü veren, beni sınayan, bana hesabını soracaktır O’dur her şeyi bilen demektir.(Ayet bütünlüğüyle düşünmek.)

 

[20-Tâ hâ]114:
Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’an’ı okumakta acele etme. “Rabbim! İlmimi arttır” de.

 

Kuranı okumalı ancak bize öğütlendiği gibi düşüne düşüne okumalıyız. Ayetler ile birbirine bağlı olduğundan dolayı bizler hataya düşebilecek olduğumuzdan ötürü her zaman, her an Allah’a sığınmalıyız bu bizde bir koruma oluşturur Allah korkusu en iyi yolluktur-ihtiyaçtır ayetlerde de belirtildiği üzere bizler de Allah’a ulaşmayı dileyenleriz bir sınavda ve yolculuk hazırlığı yaparken yolcuyuz zaman geçiyor(ölümlüyüz ahiret ayrı bir yaşamdır).

 

[33-Ahzab]4:
Allah, bir adamın göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Zıhar yaptığınız karılarınızı da anneleriniz yerine tutmadı. Evlatlıklarınızı da oğullarınız kılmamıştır. Bu sadece sizin ağzınızdan
çıkan bir sözdür. Allah, gerçeği söyler ve doğru yolu gösterir.

 

Burada zıhar yani bir benzetme yapılıyor bu benzetme uzaklaşma maksatlı yapılmış bir benzetmedir (ve sadece o şekilde düşünmek ne kadar doğrudur bir konuda buradan çıkar). Zıhar sevgiyi yok eder (evlenme arzusunu da kırar, evliliği sürdürme arzusunu da) ve kişileri yalancılığa itip hastalıklarının artmasına sebep olabilir. Örneğin eşini uzaklaşmak için değil de yakınlaşmak için bile eş’i birilerine benzetmek (kendisi haram olan birisi, eski sevdiği vs.) zorunda hissedecek kadar düşmüş ise bu suale yalanla cevaba, ve  doğruluk dahilinde de üzüntülere sebep olabilir bu bir çıkmaz olduğu için yapılmamalıdır Allah bunu önermemiştir dolayısı ile uzak durulması gereken kötü bir davranıştır, sabır ve karşılıklı günah araştırmamak evlilik ömrünü uzatır ama bu çiftlerin birbirleri aldatmasına teşvik etmemelidir bu risklidir. Şimdi zıhar’ı fayda için kullansak helal mi (dinen izinli mi) ? diye soracak olursak cevap gelmemesi gerekir çünkü Allah hakkında olumlu zıhar diye bahsetmediği için bilmeyeceğimiz şeyin ardına düşüp, Allah’a yakıştırmak olur O’nun delil indirmediği şeyleri bu da bize yasaktır. Bunu bir çok konuda kullanabiliriz bu bir batılı ayıklamak için yöntem gibi ayet bütünlüğüdür. Çünkü Allah çirkin,pis davranışları emretmez.

 

[56-Vakıa]58:
Öyleyse akıttığınız meni nedir, gördünüz mü?

[22-Hacc]10:
Bunlar, senin elinle yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına karşı asla zulmedici değildir.

[78-Nebe]40:
Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, “Keşke toprak olaydım!” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

 

“gözlerini haramdan sakınsınlar..” gözlerimizin önüne bile dahi getirmekten korkmamız gerekir.

Yüz yüze ya da dijital ortam da da olsa her türlü yasaktan uzak durulması gereklidir.

Gözümüzü, gönlümüzü ve kulaklarımızı arındırmalıyız. Allah bunu bize önermiyor, önermiyorsa da bilgimiz olmayan şeyler, hele ki çirkinlerinden uzak durmalıyız. Sonra döner dolaşır Allah af eder, Allah bize bunu önerdi ya da biz zalimdik demekten başka seçeneğimiz kalmayabilir.

 

[31-Lokman]33:
(…) Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.

 

 

Günümüzde nefs kontrolü ile yazılan sözde kitaplar almış başını gitmiş, o zatlar gerçekleri Allah korkusu ile başarabileceğimizi Kuran ile başarabileceğimizi söylemezler bastıkları kitapları satarlar o hoca efendiler sonra kitaplarını Kürtçe lisanına dahi çeviri ettirirler ama Kuran çeviri edilemez derler Türkçeye de edilemez demişlerdi nedenini düşünmek lazım.

 

[3-Al’i İmran]191:
Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışıüzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateşazabından koru” derler.

 

Şimdi biz bu ayete uyuyorken, nasıl hem Allah’ın tüm zikrinden yüz çevirmeyip aynı anda günah işleriz?

İşlemeyiz hata ile bir an unutursak (af dileriz) ve  yüz çevirirsek ki o kötü.

 

[4-Nisa]76:
İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. Küfredenler de Tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın velileri ile savaşın. Şeytanın hilesi zayıftır.

 

Hatam var ise Allah’a sığınırım. Ama genellikle birisinin görülmesi istenmeyen (gizli hayır hariç) her türlü danış kötü bir iştir, Allah ve yazıcı melekler görürler. Gençleri şeytanın sistemine sürükleyen zina ve haz tutkusudur bundan korunulmalıdır böylece Allah inananlar çoğaltıp güvende kılacaktır, ağızları ile korunmayı başka türlü yoranlar fakirlikle korkutanlar hüsrana uğrayacaktır alçalıp, boyun eğeceklerdir Allah dilerse tekrar hak adalet hakim olacaktır.

 


About the Author
Author

TekGemidenGelenler

Leave a reply

Name (required)

Website