Muhammed Peygamber’i İlahlaştırmayın !!!

Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. Kâfirlere gelince, onlar zalimlerdir.2:254 ayet

Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur’an’la uyar. Onlar için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah’tan korkarlar. 6:51 ayet
Allah’ı bırakıyorlar da, kendilerine ne fayda, ne de zarar verebilecek olan şeylere tapıyorlar ve “Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir.” diyorlar. De ki, “Siz Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden münezzehtir. 10:18 ayet
yukarıdaki ayetler ve daha yazmadığım onlarca ayet ortada iken peygamberden şefaat ummak, gaflettir, daha da ötesinde ŞİRKTİR. Kuran`da Muhammed peygambere şefaat izni verildiği ile ilgili bir bilgi yoktur. Ancak geleneksel islam anlayışında Muhammed peygamberin duasını ahirete bıraktığı söylentisi çok yaygındır. bu inanış insanları Kuran`dan uzaklaştırıp maalesef adına sünnet denilen ve Kuran`la çelişen bir çok uygulamaya itmektedir.
Özellikle şu inanış çok yaygındır; şunu yapmak Allah’ın emri değildir ama yaparsan peygamberin hoşuna gider ve onun şefaatine nail olursun…
karşılığı peygamberden beklenen bir şey, peygamber için yapılan bir ibadet hükmündedir. Ve bu Muhammed peygamberi İLAHLAŞTIRMAKTIR.!!!
selam ve dua ile

About the Author
Author

gazili4809

Comments (12)
Leave a reply

Name (required)

Website