YAHUDİLER DÜNYAYI YÖNETİYOR

Doğrusu bu başlığı okuduğunuzda ne demek istediğimi tam anladığınızı sanmıyorum. Gelin ne demek istediğimi ve ne kadar haklı olduğumu sizlere kanıtlamaya çalışacağım. Önce şunu sormak istiyorum, Avrupa’nın ve Amerikanın İsrail in kadın, çoluk, çocuk demeden öldürdüğü insanlara karşı neden suskun ve tepkisiz kaldığı konusunda hep düşünür ve Müslümanlara karşı yapıldığı için ses çıkarmadıklarını sanırız. Acaba yalnız bunun için mi ses çıkarmıyorlar? Dini inanç bakımından aynı peygambere ve kitaba inanmadıkları halde, neden Yahudileri yani İsrail i destekleyip yaptıkları katliamlara ses çıkarmıyorlar dersiniz? İşte tüm bunların sebeplerini gelin Yahudilerin, Hıristiyanların ve de Müslümanların inançlarına soktukları hurafelere hep birlikte göz atalım.

Yahudiler gerçekten kendi dinlerine almayı bile düşünmedikleri Hıristiyan ve Müslümanların içine öyle hurafeler sokmuşlar ki onları istedikleri gibi yönlendirmiş, hatta kendi gelenek ve inançlarını onlara akrebin zehri gibi yavaş yavaş enjekte etmişlerdir. Yahudiler sonradan Yahudi olunmayacağını kabul eder ve kimseyi sonradan Yahudi inancına geçirmeye de çalışmazlar. Önce Hıristiyanların tıpkı bizim gibi mezheplere ayrılmasını fırsat bilerek kutsal kitaplarda olmamasına rağmen, yine bizlerde olduğu gibi uydurma hadis ve sözlerle kendi menfaatlerine kullanmayı başarmışlardır. Öncelikle Batı Avrupa da yaşayan Katoliklerin içine girerek Avanjelist bir düşünceyi yerleştirmişlerdir. Bu düşünce daha sonra Amerika dada etkili olmuştur. Haçlı Seferleri çoğunlukla Katolik ve Protestan papazların organizasyonları ya da desteği ile gerçekleşmiştir. Bu düşüncenin ve fikrin asıl amacı Yahudilerin vatansızlığına bir çözüm bulmak, terör ve kargaşa yaratarak bundan faydalanıp yeni bir düzen kurmak. Peki, neden Yahudilere vatan kurmak Hıristiyanlar için bu kadar önemli dersiniz? İşte Yahudilerin müthiş planı ortaya çıkıyor burada. Hıristiyanlık âlemine, mezheplerine soktukları uydurma bir hadis etkili oluyor Hıristiyanların üstünde. Bu hadise lütfen dikkat ediniz. (Yahudiler Allah ın vaat ettiği kutsak topraklara yerleşmediği sürece İsa Mesih gelmeyecektir) İşte Hıristiyanların, Yahudilerin çoluk çocuk öldürmesine bile ses çıkarmamasının asıl nedeni. Doğrusu Yahudileri kutlamak gerekir, böylece Hıristiyanları parmaklarında oynatabiliyorlar. Bahsettiğimiz Avanjelistler tüm dünyadaki Yahudileri İsrail’e toplamaya çalışıyorlar, başta Amerika ve başındaki BUŞ. Şimdi herhalde neden İsrail’in kurulduğu, çok güçlü bir devlet yapıldığı ve ne yaparsa ses çıkarılmadığı daha iyi anlaşılmıştır.

Peki, Müslümanların içine neler sokulmuştur dersiniz? Neler neler saymakla bitmez. Kuranda asla bahsedilmemesine rağmen İsa peygamberin tekrar geleceğini inandırmışlardır bizlere de. Günümüzde birçok tarikat buna inanmaktadır. Çok şükür Diyanet İşleri başkanlığı bunun doğru olmadığını söyleyebilmiştir. Namazlarda başımıza taktığımız takke, tespih Yahudilerin inançlarında vardır. Kadınların fuhuş halinde recm edilmesi yani taşlanarak öldürmesi Tevrat’ta geçer ama içimize öyle bir girmiştir ki, kimileri aslında böyle bir ayet vardı ama kuran toparlanırken o parşömeni keçi yedi deme gafletinde dahi bulunmuşlardır. Hâlbuki bu suçu işleyen bir kadının ya da erkeğin cezası kuranda çok açık ve detaylı yazmasına rağmen bunları söyleyebilmişlerdir. Yine Tevrat ta geçen kadınların başlarını örtüp peçe takmaları gerektiği çok açıkça yazar. Ama Kuran da sanki Rabbim unutmuşçasına (hâşâ) bunu bir eksiklik görüp Tevrat ı da gerektiğinde örnek verip, o sözlere iman etmişler ve kadının başının örtülmesi kuranda hiç bahsedilmediği halde kapanması gerektiğine inanmışlardır. Yine Tevrat ta kadın ay halinde ve losalık durumunda ibadet edemeyeceğini yazar kadının, hatta bu durumunda bir kadınla kocası yan yana dahi yatamayacağını söyler. Ama kuran asla böyle bir yasak getirmediği halde Yahudilerin bu inançları yaşatılmakta, Kurandan örnek vermek yerine Kurana uymayan hadis örneklerine iman edilmektedir. Sizce daha örnek vermeye gerek var mı dersiniz? Tüm bunlar günümüzde yeteri kadar başımıza çorap örmüyor mu bizlerin? Tüm bunları savunanlara şunu sormak isterim, Rabbim Tevrat ta bunları emretmiş olabilir bunu asla tartışmam hatta araştırmam bile. Ama yaradan kuranda ne diyordu bakın size iki ayet örneği vermek istiyorum. (Bakara Suresi 106. ayet; Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah`ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi? ) Bu ayete baktığınızda demek ki Rabbim gönderdiği kitaplar arasında bazı ayetlerde değişiklik yapmış ve günün şartlarına göre olsa gerek daha iyisini göndermiş, bizlere bunları tartışmak değil uygulamak düşer. Bakın bir ayeti daha hatırlatmak isterim bu konu ile ilgili. (. Maide Suresi 101 ayet; Ey iman sahipleri; size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. Allah Bağışlayandır, Merhametlidir. ) Bu ayete de baktığınızda aslınca çok şey anlaşılıyor ama beynine kanca atılmadıysa tabi. Dikkat ederseniz bazı ayetler indirildiğinde demek ki şaşkınlığa uğrayan, hoşlarına gitmeyen ya da daha önce inandıkları şeylerin olmadıklarını görmüş olmalılar ki, bu durumda ayetler inerken sorun size açıklanır diyor Yaradan. Daha sonra sormayın diyor ve Yüceler yücesi Rabbim açıklık getiriyor bunları ben sizin için affettim, bağışladım, kaldırdım diyor. Ama bizler ne yapıyoruz aaa bak şunlar yokmuş, aaa bakın bunlar yok diye bize öğretilenleri Rabbim in sözlerinden üstün tutma gafletine kapılıyoruz. Allah bizleri affetsin.

Evet, Yahudiler tüm dünyaya böyle hükmediyorlar doğrusu onları kutlamak gerekir, bizlere de yazıklar olsun demekten başka söz gelmiyor aklıma. İşte böyle, insanın en can alıcı yeri inancıdır onu ele geçirirseniz hepsine hükmedersiniz. Onlarda bunu çok iyi yapmışlar. Rabbim İslam ı yaşamamıza, korumamıza Yardım et, bizleri şeytanın kapanından koru. Kuran gerçeklerini artık görmemize yardım et. Lütfen uyanalım Kuranı anlayarak okuyalım ve üzerinde düşünelim ki kurulan tuzakların hepsi boşa gitsin.

SAYGILARIMLA
Haluk GÜMÜŞTABAK.


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website