KUR`ANDA NİKAH

Evlenmek, kadın ve erkeğin bir arada yaşamaya başlamaları ve bunun tesciline nikah deniliyor. Bu işlemi günümüzde belediyeler, konsolosluklar, gemi kaptanları ilgili kanunlar uyarınca yapmaktadırlar. Geleneklere göre yapılan uygulamalarda herkesçe malumdur.

Peki Kur`an kadın ve erkeğin evliliğine ne gibi sınırlar koymuştur?

Maide Suresi 5 Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır

İffetli olmak, mehir vermek, gayri meşru bir ilişkiye girmemek, bu üç maddenin dışında belirlenmiş bir sınır olmadığını görüyoruz. Bu üç sınır kesinlikle uyulması gereken üç ana kuraldır. Allah bir kadın ve bir erkeğin birbirinden helal yolla faydalanmasını bu üç kurala bağlamıştır. Bu üç kuraldan mehir olarak verilmesi gereken mal yada ücret erkeğin üzerine bir borçtur. Ama kadın bu borcu erkeğe bağışlayabilir. Bu durumda kadın ve erkeğin meşru bir şekilde birlikte olmaları için iki kural kalmaktadır.

İffetli olmak ve gayri meşru bir duruma sapmadan iffetli bir şekilde yaşamak.
Yani bir kadın ve erkeğin birbirine sadık kalmaları ve birbirlerinden başka kimselerle meşru olmayan bir ilişkiye girmemeleri onların meşru bir birliktelik yaşamalarına yeterlidir.

Kur`ana göre böyle bir ilişki meşrudur.
Gelenek ve göreneklerin dinselleştirilmesi sonucu evlenmenin ne kadar zorlaştırıldığı ortadadır. Toplumun çogunluğununda bu geleneğe uyuyor olması geleneğe uymayan birlikteliklerin kötü gözle görülmesine sebep olmaktadır. Oysa ki Maide Suresinin beşinci Ayetinin son kısmı açık bir şekilde “ İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır“ diyerek gözden kaçırılması imkansız bir uyarı yapmaktadır.

Sözün özü bence şudur, annemden kalan yüzüğe razıysan gel benimle, diyen bir erkeğin çağrısına icabet eden bir kadın, birbirlerine sadık kaldıkları sürece Kur`ana göre meşru bir ilişki yaşarlar. Şahit olarak Allah yeter.

 

Yazar : Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website