Kurban Olma

Kurban eylemi insanlık tarıhı kadar eski bir ibadet şeklidir ,Kurban Allaha yaklaşma eylemidir. Kuranda kurban hayvan kesmek değil aynı zamanda Allaha yaklaşmak için yapılan bazı eylemlere de verilen addır.

 

Rabbimiz bildiğimiz kadarı ile mesaj gönderdiği bütün toplumlara kurban kesmeyi haber vermiştir.bazı toplumlarda zaman içinde bu durum şirke dönüştürülmüştür.Ancak kurban şekilsel bir eylemin ardındaki gerçeği görmek gereklidir.

 

Hacc
34 Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazı insanları müjdele
.

 

Kurban bize atamız, teslimiyetin sembolü, Hz. İbrahim’den kalmadır. Peki, Kurban nedir ve niçin kesilir. Cahili toplumlarda kurban ilaha bir adak olarak kesilir ve kurbanın kendisi sunulurdu. Yani tamamen şekilsel bir ritüeldi. Oysa islamın kurban algısı bambaşkadır. Şekilden çok içerik önemlidir asıl sorunsalımız da budur. Artık Kurbana yüklenen anlam tamamen şekilsel ve anlamı kaymış durumdadır.

Hz. İbrahim geç yaşında Rabbinden niyazda bulundu. Öyle bir cevap geldi ki, tam olmayacak olan tam olması gereken gibi olmuştu. Yani İsmail, İbrahim bütünlüğü öylesine oturmuştu ki, sanki başkası olamaz gibi algılanır hale gelmişti. Her durumda olması gereken Âlemlerin Rabbinin önceliği idi ve İsmail, İbrahim’in önünde perde olmamalıydı ve bunun bekli de gösterilmesi gerekiyordu ve emir geldi. İsmail’in perde olma fili olmaktan çıkması gerekiyordu. Ve perdeyi kaldır dendi. İbrahim düşündü ama İsmail düşünmedi çünkü o perde değildi.

İbrahim’i yakmayan ateş gibi bıçak da kesmedi ÇÜNKÜ İsmail engel değildi .Yani KURBAN engelleri ortadan kaldırarak Allah’a yaklaşma değil miydi? Kesmedi çünkü İsmail bir perde bir engel bir mani değildi.

 

En’am
162 De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.

 

Oysa bazen Kurbanın kendisi perde olabilirdi tıpkı Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden),

 

Andolsun seni öldüreceğim” dedi. Diğeri de “Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder” dedi.

 

Kardeş Allaha yaklaşmayı değil Allah’tan uzaklaşmayı tercih etmişti . Kesecek çok kurbanlıkları vardı arınmak için ve fena iş yaptı tıpkı bugünki gibi. `

 

Kurbanın etleri ve kanları değil, sadece takvanız Allah`ın katına ulaşır.`
(Hacc/37)

 

diye buyurarak kurban ibadetinde temel ilkenin et kesip kan akıtmak ya da kurbanın kavurma şöleni olmadığını, esas maksadın takvaya ulaşmak olduğunu bize bildirmektedir. Çünkü ancak takva ile insan, Rabbinin yasaklarından sakınma hassasiyeti kazanma arzusu ile dirildiği gibi Rabbinin sevdiği işlere de yakınlık duyabilirdi.

Hacc da kurbandan bağımsız düşünülemez, bu çağlar üstü özgürlük arayışına girişenler bu kutlu yolculuğa çıkanlar öncelikle ,zor ve meşakkatli yolculuğun yürünmesi için sahibi ile arasındaki engelleri kaldırmaları gerekirdi ve

 

Maide
97 Allah, Kabe’yi, o saygıya layık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah’ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

Bakara
196
Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun. Biliniz ki Allah’ın vereceği ceza ağırdır.

 

Evet, Kurban bir et bayramı değil, Rabbe yaklaşma eylemidir. Ne kadar İsmail’iniz var ve ne kadar İsmailsiniz ve ne kadar İbrahim ve ne kadar İsmail olacaksınız kurban bunların göstergesidir. Sadece İbrahim olmaktan vazgeçip Halilullah İbrahim olursanız ve teslimiyetin sembolu İsmail olursunuz diye Rabbimiz bu fırsatı önümüze sermiş. Allaha yaklaşmada çok İsmailler vardır.

 

İsmailleri vermedikçe, kurban etmedikçe Allah’a yaklaşmak zordur. Şöyle bir bakalım ne kadar engelimiz var ve bu engeller gerçek dönecek mı tüm sorun burada. Kurbanın , kurban olması için öncelikle İbrahimi bir eğitiminden geçilmesi gerekmektedir. İşte Kurban bu yönü ile arınma, temizlenmedir. Kurbanı keserken hayatımızda perde olabilecek hertürlü engeli kesmemiz gerekmekte, yaşanılan kapıtalist ve pragmatist algının zirve yaptığı dünyada Allahtan uzaklaşmak için o kadar nedenler serilmişki yeryüzüne . Kurban bize kişiliğimizi kimliğimizi ,kulluğumuzu ve dünya ile ,yaşam ile bağlantılarımızı birkez daha hatırlatacaktır. Kurban bir tedavi ,bir arınma ,bir eğitim olacaktır. Yeryüzünün yeni kurbanlıklara ve kurbanlara bolca ihtiyacı vardır

 


About the Author
Author

servisoglu

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website