KUR`ANDA NİKAH

Evlenmek, kadın ve erkeğin bir arada yaşamaya başlamaları ve bunun tesciline nikah deniliyor. Bu işlemi günümüzde belediyeler, konsolosluklar, gemi kaptanları ilgili kanunlar uyarınca yapmaktadırlar. Geleneklere göre yapılan uygulamalarda herkesçe malumdur. Peki Kur`an kadın ve erkeğin evliliğine ne gibi sınırlar koymuştur? Maide Suresi 5 Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de (daha&helliip;)

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR

İzin verirseniz, Kur`an dan anladığım bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. “Adalet MÜLKÜN temelidir. “, “Bir Mümin HER ZAMAN ADİL olmak zorundadır. “, Bir Mümin kendisi için istediğini bir başkası için istemedikçe hatta onun için endişe etmedikçe sınanmak için emanet olarak verilen malından “İnfak“edip “sadaka“ vermedikçe “TEMİZLENMİŞ“ sayılmaz. Biz sahiplenmeye değil “ŞAHİD“olmak için buradayız. Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden (daha&helliip;)

KUR`AN`IN ÖĞRETTİĞİ DUALAR

Dua Denince Ne Anlıyoruz? İnsanın, Yaratıcısı ile ilişkisi, ibadet vasıtasıyla oluyor. İbadetin özü, daha açık bir deyimle bütün ibadetlerin hedefi, duadır. Mevlana`nın essiz değişiyle, ilim izi takip ederr, dinkokuyu alır. Cenab-ı Hak somut bir “şey“ değildir ki, O`nun niteliklerini tesbit ederek “bilimsel“ bir zevk alıp yetinelim. Bununla beraber O, varlık ve insanla yüz yüze, iç içe, kucak kucağadır. “ Biz (daha&helliip;)

KUR`ANI ÖĞRENMEYE ÇALIŞAN KİMSENİN, DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULARI.

Bizler eğer Müslüman olduğumuzu söylüyorsak, Rabbin sizlere rehber olsun diye gönderdim dediği kur’anı, anlayarak ve üzerinde düşünerek imtihanımızı vermeliyiz, çünkü bu yolu öneren mülküm sahibi Rahmandır. Bu Dünyada imtihanda olduğumuzu söylüyorsak, bu imtihana bizzat kendimizin hazırlanması gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Yani imtihanımızı başkalarına havale etmekle aldığımız riskin büyüklüğünün, korkusunu hem bedenimizde hem de ruhumuzda hissetmeliyiz. Birileri bizlere, siz kur’an dan anlayamazsınız, (daha&helliip;)

KUŞLARIN UÇABİLMESİ VE TANRI

Kuran’da dinle ilgili emir ve yasaklar dışında Allah’ın varlığı ve birliği ve ahiretin varlığından da sıklıkla bahsedildiğini görüyoruz. Dahası Kuran ayetlerinde düşünce tarihi boyunca Tanrı kavramı ile ilgili çok tartışılmış konulara ilişkin de bilgiler yer alıyor. Bunların başında Tanrı’nın varlığına ilişkin deliller, evreni yaratan Allah’ın nasıl bir varlık olduğu yani Tanrı – evren ilişkisi ve Tanrı – insan ilişkisi konusunda (daha&helliip;)

MAUN SURESİ…

ALLAHIN SELAMI ÜZERLERİNİZE OLSUN! MAUN SURESİ Rahman ve Rahîm Allah`ın adıyla… 1 Gördün mü o, dini yalan sayanı? 2 İşte odur yetimi itip kakan; 3 Yoksulu doyurmayı özendirmez o. 4 Vay haline o namaz kılanların/dua edenlerin ki, 5 Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar! 6 Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar. 7 Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar. Gelin birlikte ayetleri düşünelim… 1. Soruyor (daha&helliip;)

Müminlerin Hayatı Tekdüze Olmaz; Seninki Neden Olsun?

Mümin, zorluk ve belaya talip olan ve bundan haz alan kişidir. Bela ve zorluk müminlerin üzerine bir yağmur gibi yağar. Kuran kıssalarını incelersek, yaşamış olan tüm müminlerin son derece sıra dışı olaylarla, durağanlıktan uzak bir yaşam sürdüklerine şahit oluruz. Örneğin Hz. Meryem tek başına doğum yapmış, Hz. Musa bir bebekken sandıkla suya bırakılmış ve ileride helak olmasına vesile olacağı Firavun`un (daha&helliip;)

MİSAKI BOZMA

Ali İmran Suresi-187 ayette misakı önemsememe kelimesi (nebeze) ن ب ذ anlam olarak; bir işi terk etme, suyunu çıkartma, ihmal etme, elinden çıkartma, bozuşup ayırma, köşeye çekilme anlamlarına gelir. Ne tam terk etmek nede tam olarak uymak anlamında. Allah ile yapılan misakı bozma kelime olarak (negaza) ن ق ض ِ parçalamak, bozmak, enkaza çevirmek (Enkaz Arapçadan dilimize geçti. ) NİSÂ (daha&helliip;)