MAUN SURESİ…

ALLAHIN SELAMI ÜZERLERİNİZE OLSUN!


MAUN SURESİ
Rahman ve Rahîm Allah`ın adıyla…
1 Gördün mü o, dini yalan sayanı?
2 İşte odur yetimi itip kakan;
3 Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
4 Vay haline o namaz kılanların/dua edenlerin ki,
5 Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
6 Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
7 Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar.

Gelin birlikte ayetleri düşünelim…

1. Soruyor yüce Allah “gördün mü?” Bu ayet bize “O” kimselerin kim olduklarını anlatıyor. Bu ayet bize “Ben, Allah`a inanmıyorum” diyen ateistleri veya “Ben, dine inanmıyorum” diyen deistlerden değil “Ben, müslümanlardanım” deyip ateistlerden veya deistlerden daha fazla zarar veren münafıkları işaret ediyor. Ve soruyor “gördün mü?” bu söz geçmişimize yöneltilen soru olduğu gibi günümüze ve geleceğimizede yöneltilen önemli bir sorudur. “Gördün mü?” bir cuma namazında gördün diye veya birilerine yardım ederken onları gördün diye onları Allah`ın samimi kulları mı zannettin? Hayır! “O” kimseler dini yalan sayanlardır. Ve açıklıyor…

2. O`dur yoksulu, yetimi itip kakan. Onu doyurmaz, onu hor görür. İnanmayan Allahtan korkmaz bu yüzden kendinden aşağı gördüğü yoksul kimseleri itip kakar, onlara kötü davranır. Ama bilmez ki asıl aşağılık olan kim!

3. Yoksulu doyurmadığı gibi başkalarınıda bu yola çağırır. Eşini, dostunu, akrabalarını veya yardım etmeye güç yetirebilecek kimseleri özendirmez. Ve yaptığı tek şey “O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı”(Hümeze Suresi 104/2)

4. Vay haline o namaz kılanların! Malı biriktirdi, yoksula yedirmedi, onu hor gördü ve “Ben müslümanlardanım” dedi.

5. Namazlarından gaflet içindedirler. Burada iki mana verilebilir
1. si “Ey iman edenler! sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar… namaza yaklaşmayın. “(Nisa Suresi 4/43) Bu ayette Allah namazda şuurlu olmanın önemini vurgulamaktadır. Namazda tam bir huşu içinde olunmalı daha doğrusu olmaya çalışılmalıdır. Bunu yapmaya çalışmayan insanın kalbinde samimiyet olmaz! Ve Allah`ın namazda “asıl” istediği şey yapılmamış olur. Ve ortaya tıpkı bir papağan gibi aynı şeyleri tekrarlayan bir nevi robot çıkar. Bu ise insanı ne gibi kötü sonuçlara götürür bilinmez.

2. si Çevresine, büyüğüne, topluma veya herhangi bir kitleye gösteriş yapmak, onu, kendisinin müslüman olduğuna inandırmak için ve böylelikle halkın malını, parasını veya manevi değerlerini! sömürmek için camilere gidip namaz kılması…

6. Riyaya sapandır onlar yaptığı her ibadeti sırf sömürmek için yaparlar. “Allahın rızası” yoktur onlarda neden olsun ki! Zaten inanmıyorlar.
Ve böyle yaparak elde edeceği ne ise onu elde etmeye çalışırlar ve gelin görün ki bunu başarabiliyorlarda…

İşte 1. ayette “gördün mü?” diye sorması aslında bizi uyandırmak için olabilir. Bakın işte o müslüman sandığınız kimselere. Her şeyi bilen Allah onların kalplerinde olanıda biliyor. Bunu bir nasihat olarak ta alabiliriz. Yüce Allah bizlere gören gözler nasip etsin!

7. 2 ve 3. ayetleri takiben bu ayet son noktayı koyuyor. İki rekat namaz kıldı diye müslüman sandığınız o kimseler halkın yararına, iyiliğe, zekata engel olmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu sadece mal, para olarak anlaşılmasın aynı zamanda manevi yardımlarada engel olurlar.
“Şunu da söyle: “Ey Ehlikitap!Neden iman edenleri Allah yolundan alıkoyuyorsunuz?Gözünüzle gördüğünüz halde, Allah yolunu neden çarpıtmak istiyorsunuz?Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. ””(Ali İmran Suresi 3/99) ayeti ise bize çok şey açıklıyor.

Evet arkadaşlar Maun Suresi bize geçmişimizi, günümüzü ve geleceğimizi 7 ayetle çok güzel bir şekilde anlatıyor. Biz bu sureyi tekrar tekrar okumalı ve bize kimleri anlatıyor diyede üzerinde düşünmeliyiz.

SELAMETLE…

Yazar : Gürkan

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website