MİSAKI BOZMA


Ali İmran Suresi-187 ayette misakı önemsememe kelimesi (nebeze) ن ب ذ anlam olarak; bir işi terk etme, suyunu çıkartma, ihmal etme, elinden çıkartma, bozuşup ayırma, köşeye çekilme anlamlarına gelir. Ne tam terk etmek nede tam olarak uymak anlamında.

Allah ile yapılan misakı bozma kelime olarak (negaza) ن ق ض ِ parçalamak, bozmak, enkaza çevirmek (Enkaz Arapçadan dilimize geçti. )

NİSÂ SÛRESİ 155: Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah’ın âyetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve “kalplerimiz muhafazalıdır” demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir), tam aksine inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar.

BAKARA SÛRESİ27 – Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın korunmasını emrettiği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

MAİDE SURESİ 13. İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

NAHL SÛRESİ 92. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak, güçlükle ipliğini iyice eğirip büktükten sonra, çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır.

ن ق ض ِ kelimesi, misakı bozmanın misali olarak sağlam bir şekilde ipi eğirip büken kadının bu sağlam yapıyı tekrar bozması olarak örneklemede kullanılmış.

َ ن ك ا ث anlamı: ipi ağır ağır çözmek, bir işi bırakıp diğerine yönelmek.

غ ز ل anlamı: ip bağlamak, eğirmek

RA`D SÛRESİ 25. Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.

Ayrıca ن ق ض ِ kelimesi Rad Suresi 20 ayette de kullanılmıştır. Bu ayette misakın bozmayanların özellik ve mükafatları anlatılmaktadır.

Yazar : SEÇKİN

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website