Kuran Merkezli Din

 

Kur’an merkezli Din ”, kendilerini ehli sünnet vel’cemaat olarak tarif eden insanları, neden bu kadar rahatsız ediyor dersiniz ? Yüce Allah tek başına “ehad”  olarak anıldığında yani Kur’an merkezli Din’den söz edildiğinde bunun adını neden hezeyan koyarlar? Neden bu kadar şeytani bir titreme sarar onları ?

Tek Allah’a çağrıldıklarında inkar eden müşriklerin göstermiş oldukları ŞİRK mantığının olağan tepkisidir :

 

Mü’min 12 :
Bu(duruma düşmeniz)in sebebi şudur:
Tek Allah’a çağrıldığınız zaman inkâr ederdiniz. O’na ortak koşulunca inanırdınız. Artık hüküm Yüce ve büyük Allâh’a âittir.

 

Bakara 165 :
İnsanlardan kimi, Allah’tan başka eşler tutar, Allâh’ı sever gibi onları severler. İnananlar ise en çok Allâh’ı severler. Zulmedenler, azâbı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah’a âit olduğunu ve Allâh’ın azâbının çetin olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi!

 

Bu insanların şirk tabiatına göre :

 

İsra 94
Zâten kendilerine hidâyet geldiği zaman insanları doğru yola gelmekten alıkoyan şey, hep: “Allâh, bir insanı elçi mi gönderdi?” demeleridir.

İsra 95
De ki: “Eğer yer yüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir meleği elçi gönderirdik.”

 

Evet , şirk mantığına göre Yüce Allah tek başına din kurucusu olarak kabul edilemez,  İslam Dinini kurarken illaki ve mutlaka Yüce Rabb’imizin yanında ortakları olmalıydı… Aksi halde tek ilaha dayanan bu güzel dini kabul etmeyeceklerdir:

 

Yusuf 106 :
Onların çoğu, Allah’a ortak koşmadan inanmazlar.

 

Tabiki Kur’an’a karşı bu tepkileri gösterenlere Yüce Allah, şeytanı dost ve yoldaş edecektir. Böylece şeytanın kendilerine vahyettiği emirlerin  dışına çıkmayacaklardır…

 

Zuhruf 36-37 :
Kim Rahmân’ın zikrine karşı kör olursa ona bir şeytânı sardırırız; artık o, onun arkadaşı olur. Onlar onları yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

 

Peki böyle davrananlar için ne vardır dersiniz? ( tövbe etmezlerse ) :

 

Sebe 5 :
Âyetlerimiz hakkında (bizi) âciz bırakmağa çalışanlara gelince: onlar içinde pislikten acı bir azâb vardır.

 

İşte bu şekilde aklını kullanmayanlara ve inanmak istemeyenlere :

 

Yunus 100 :
Allâh’ın izni olmadan hiç kimse inanmaz ve (Allâh) pisliği (huzursuzluğu, azâbı), akıllarını kullanmayanların üzerine kor.

 

Bu suçlular ne yaparsa yapsın Yüce Allah , tek mahfuz Vahy olan Kur’an ile her daim hakikatleri ortaya çıkaracaktır.

 

Yunus 82;
“Ve suçlular istemese de Allâh, sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır!”

 

Müddessir 49-56:
Şimdi o Kur’ân’dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var? Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri. Arslandan kaçmaktalar. Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Yok, yok onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, hayır, O Kur’ân kuşkusuz bir öğüttür. Dileyen onu düşünür. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koruyacak da O’dur, bağışlayacak da.

http://www.vekuran.blogspot.com/2012/04/kuran-merkezli-din.html


About the Author
Author

vekuran

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website