Kur’an Kendisini En Güzel Şekilde Tanıtır

Kur’an kendisini en güzel şekilde tanıtır:

“yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler.”
isra 88

“allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir kitap halinde indirmiştir. rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. sonra da hem derileri hem de kalpleri, allah’ın kur’an’ı karşısında yumuşar. bu, allah’ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. allah’ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur.”
zümer 23

“işte sana o kitap! kuşku yok onda. bir kılavuzdur o, sakınanlar için.”
bakara 2

“ey insanlar! işte size rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi.”
yunus 57

“o, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. inanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. ve kur’an, onlar için bir körlüktür. böylelerine, çok uzak bir mekândan seslenilmektedir.”
fussilet 44

“bu kur’an, insanların kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşur. gereğince inanan bir toplum için de bir kılavuz ve bir rahmettir o.”
casiye 20

“hiç kuşkusuz, o kur’an’ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.”
hicr 9

onlar, o kur’an’ı kendilerine geldiğinde inkâr ettiler. halbuki o, eşsiz yücelikte bir kitap’tır.”
fussilet 41

“yemin olsun, size bir kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız yalnız ondadır. hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?”
enbiya 10

“kutsal bir kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler.”
sad 29

“gerçek şu: bu kur’an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatmadır. bundan sorumlu tutulacaksınız.”
zühruf 44

“bu, bir öğüt verici, düşündürücüdür. dileyen, rabbine doğru, bir yol edinir.”
müzemmil 19

“işte bu, onunla uyarılsınlar, allah’ın tek ilah olduğunu bilsinler, aklı ve gönlü işleyenler de ibret alsınlar diye, insanlara yöneltilmiş bir bildiridir.”
ibrahim 52

“ona önünden de ardından da batıl gelemez. o, hikmet sahibi, çok övülen allah’tan indirilmiştir.”
fussilet 42

“onu, bir kur’an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik.”
isra 106

“bu kur’an, uydurulacak bir söz değildir; aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. inanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir.”
yusuf 111

“…Biz bu Kitap’ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık…”
en’am 38

“işte biz, ayetlerimizi bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki, günaha sapmışların yolu açık-seçik ortaya çıksın!”
enam 55

“allah size kitap’ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? kendilerine kitap verdiklerimiz, onun, rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. sakın kuşkuya düşenlerden olma.”
enam 114

“rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. o’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. en iyi işiten, en iyi bilendir o.”
enam 115

“bu kur’an, allah’ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. o, kendinden öncekinin tasdiki ve kitap’ın ayrıntılı kılınmasıdır. kuşku ve çelişme yoktur onda. âlemlerin rabbi’ndendir o.”
yunus 37

“yemin olsun, biz bu kur’an’da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık. ama insanların çoğu inkâr ve nankörlükten başka bir şeyde diretmediler.”
isra 89

“artık bundan sonra hangi söze iman edecekler?”
mürselat 50

 


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website