Yanlış Hesap, Dünya Hayatı…

İnsan olarak düşünüyor ve bütün işlerimizi hesaplayarak yapıyoruz.  Ama  nedense  dünya hayatı ile Ahiret hayatı  hesabında hemen hepimiz büyük hata yapmaktayız.  Zira, çoğunluğun istediği dünya hayatı, yirmisinde istenmeye başlanmış olsa bile  en fazla  aktif olarak  yaşanabilecek süresi 50-60 yıl olup, diğer taraftan ikinci plana attığı ahiret hayatı ise  sonsuz olduğu gibi aynı zamanda  kesintisiz huzur  sunan ve  her yönüyle dopdolu (daha&helliip;)

Resule Nasıl Uyacağız ??

Bazı Güruhlar sürekli Kuranda RESULE uyun dedi RESULE uyun ayeti var RESULe uymamız lazım diyorlar………. Şayet bu İDDİAlarda ;(rivayetlere uyun anlıyorsanız ) Peygamberimiz Bu emre ya itaat etmemiş ya uymamışl. (şöyle = Yüzyıllar sonra insanlar bana nasıl uyacak ? ben o zaman benim yaptıklarımı ve uyguladıklarımı yazayım diye bir ESER bir KİTAP yazar ve geriye MİRAS bırakırdı yada katiplere yazdırırdı (daha&helliip;)

Önemli emir; Tedebbür

Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini tedebbür etsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar. Sâd / 29 Şu Kur’an’ı bir iyice tedebbür etmezler mi, yoksa evvelce gelip geçen atalarına gelmeyen bir şey mi geldi onlara? Mü’minûn / 68 Kuran’ı tedebbür etmiyorlar mı? ALLAH’tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı. Nisâ / 82 Onlar Kur’an’ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?Muhammed / 24 “يتدبرون” ve “يدبروا” kelimeleri bu ayetlerde kullanılmış. (daha&helliip;)

Yahudileşme ve Ehli Kitap

  1. Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, Melik, Kuddûs, Azîz ve Hâkim Allah’ı tesbih ederler. 2–3. O, Ümmiler içinde, kendilerinden olan, onlara ve henüz onlara katılmamış olan onlardan başkalarına Allah’ın Âyetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. –Onlar, önceden apaçık bir dalalet içinde olsalar da.– Ve O, Azîz’dir, Hakîm’dir. 4. Bu [elçi gönderimi], Allah’ın, dilediği (daha&helliip;)

Kur’ ana Sorunca…

Kur’ana sorunca…   Rabbin kitabında herkesin ilgi ve bilgi alanına uygun hakikatin bilgisi mevcut. Kur’an mucize bir beyandır.  Fıtratımıza dönüş ancak Rabbin rehberliğinde mümkün olur. Fıtrat kelimesini Kur’da araştırdığımızda bu gerçekle karşılaşırız.   O halde sen yüzünü, bir hanif olarak dine, Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları (daha&helliip;)

Cesur Kadınlar

Toplumda kadın ve erkek için belirlenmiş karakterler vardır.  Kadın için öngörülen karakterin en önemli özelliklerinden biri, kadının beden olarak erkekten güçsüz olması nedeniyle, karakter olarak da zayıf olması gerektiği şeklindeki yanlış inançtır. Çocukluk döneminden başlayarak aldıkları telkinler nedeniyle toplumun belirlediği karakteri benimseyen kadınlar, zorluk durumlarında gereken sabrı ve olgunluğu gösteremezler. Zor koşullarda kadınların olayları daha da zorlaştırdıkları, karşılarındaki insanlara yük (daha&helliip;)

Allah Dinini Facir (Günahkâr) Eliyle De Kuvvetlendirir

Bir süre önce gösterime giren bir film, İslam’ı şiddet dini gibi gösteriyor ve bu durumun da Peygamber(asm)’ın öğretilerinden kaynaklandığını iddia ediyor. Film, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında düşünülemeyecek kadar kutsallara hakaret içeriyor. Bu sebeple, dünya çapında protestolara sebep oluyor. Ancak ne olursa olsun Müslümanlar haklı tepkilerini verirken soğukkanlılıklarını korumalı, provokasyonlara karşı dikkati olmalılar. Dilerim protestolar küfrün beklentisine cevap vermez, çıkardığı (daha&helliip;)

Yeraltı Tarikatı…

  Haber şu;  Tataristan’da Peygamberliğini iddia eden bir kişi ve 27 tanesi çocuk olan 70 kişi, 8 katlı yer altı tünelinde yaşıyor. Kurandan sonra en çok, sahte peygamberlerinin kitaplarını okuyorlar. Kendi binalarını İslam devleti ilan eden grubun üyeleri 12 yıldır güneş yüzü görmüyor. http://www.haberler.com/tataristan-da-yeralti-tarikati-3856204-haberi/ Bu haber bence güncelliğini hiç yitirmeyecek öğütleri verebilecek bir haber. Yer üstünde olanları az çok biliyoruz (daha&helliip;)